Samen werken aan
duurzame participatie

ROC Rivor

ROC Rivor is een kleinschalige school, we geloven in leren van elkaar met veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Door met meerdere niveaus in de klas te werken wordt het leren van elkaar versterkt. We geloven dat iedereen ergens goed in is en dat gaan we samen ontdekken. We durven buiten...
meer...

ROC Rivor is een kleinschalige school, we geloven in leren van elkaar met veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Door met meerdere niveaus in de klas te werken wordt het leren van elkaar versterkt. We geloven dat iedereen ergens goed in is en dat gaan we samen ontdekken. We durven buiten bestaande kaders te denken en doen wat we beloven.

Afstandsonderwijs
Onderwijs op afstand wordt enkel gegeven als de situatie dit noodzaakt, bijvoorbeeld als gevolg van Corona-maatregelen.

Groepsgrootte
Analfabetiseringsgroepen maximaal 12 deelnemers Inburgeringsgroepen voor zowel laag- midden- als hoogopgeleid bestaan uit maximaal 20 deelnemers
Z-route: max 12 deelnemers
B1-route: max 15 deelnemers
Onderwijsroute: max 15 deelnemers

Bij de start van het traject worden geen slagingsgaranties afgegeven. Na het bepalen van het niveau en de leerbaarheid geven wij een indicatie van de duur van het traject.

Onderscheid met andere organisaties

Wij hebben een sterke binding met de regio Rivierenland en verzorgen onze opleidingstrajecten altijd in de buurt van onze studenten. Wij hebben jarenlange ervaring met op het gebied van inburgering, taalonderwijs, educatie en mbo-opleidingen. In onze Startacademie verbinden wij educatie en entreeonderwijs waarmee wij studenten meer kansen op de arbeidsmarkt bieden en een doorstroom naar het reguliere beroepsonderwijs.

Samenwerking met:
Re�ntegratiebedrijf, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, WSW / WIW, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-03-202321-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

ROC Rivor is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
ROC Rivor heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC Rivor werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC Rivor neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-03-202321-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8478,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rivierenland7.78.3378544%
Gorinchem7.88.182730%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC Rivor.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Nederlandse taal spreken, lezen, schrijven en luisteren. Voorbereiding op het inburgeringsexamen.
Haalt u het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nt2 dan voldoet u aan de inburgeringseisen.

Alfabetiseringstraject

Nederlands lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Oefenen van de functionele taalvaardigheden. Kennismaken met de Nederlandse samenleving

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma I
Voorbereiding het Staatsexamen NT2 programma 1,

Staatsexamen programma II

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 programma II.

Taaltraject

Maatwerktrajecten om de taal te verbeteren.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Lessen Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt voor het examenonderdeel ONA.

B1-route

Binnen deze leerroute wordt het leren van taal gecombineerd met (vrijwilligers)werk. Doel van deze route is dat zo snel mogelijk, maar binnen maximaal drie jaar, taalniveau B1 behalen en perspectief op de arbeidsmarkt vergroten. De lesgroepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers.

Z-route

In de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) leert iedereen zich te redden in de maatschappij. De lesgroepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers.

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een overdracht van inhoudelijke kennis
over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het
traject bestaat uit een programma van minimaal 12 uur.

Module Arbeidsmarkt en Participatie

De module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) zorgt ervoor dat je bekend raakt met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderwijsroute

De Onderwijsroute is een programma van anderhalf tot twee jaar voorbereidend op het MBO beroepsonderwijs. Tijdens de onderwijsroute krijgen deelnemers Nederlandse taallessen en andere vakken zoals Engels, rekenen en computervaardigheden zodat zij zo goed als mogelijk zijn voorbereid op het vervolgonderwijs.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Persoonlijke aandacht en goede begeleiding zijn voor ons vanzelfsprekend. Samen met u gaan we aan de slag met de Nederlandse taal. U werkt op uw eigen niveau onder begeleiding van onze eigen deskundige docenten. Zowel in een groep als individueel. Door een examentraining bereiden we u goed voor op het inburgeringsexamen. Maar u kunt ook een opleiding volgen gericht op het Staatsexamen I.

Analfabeten

Persoonlijke aandacht en goede begeleiding zijn voor ons vanzelfsprekend. Samen met u gaan we aan de slag met de Nederlandse taal. U werkt op uw eigen niveau onder begeleiding van onze eigen deskundige docenten in kleine groepen van maximaal 12.

inburgeringsbehoeftigen

Persoonlijke aandacht en goede begeleiding zijn voor ons vanzelfsprekend. Samen met u gaan we aan de slag met de Nederlandse taal. U werkt op uw eigen niveau onder begeleiding van onze eigen deskundige docenten. Zowel in een groep als individueel. Door een examentraining bereiden we u goed voor op het inburgeringsexamen. Maar u kunt ook een opleiding volgen gericht op het Staatsexamen I.

Contact

Vestigingen

Heimanslaan 2, 4102 JA Culemborg (Wijkcentrum De Salaamander) (route)
Jamaa Hammadi/Lisanne Veraart
(0344) 65 63 39
lisanneveraart@rocrivor.nl

Oude Bosscheweg 2, 5301 LA Zaltbommel (route)
Jamaa Hammadi/Lisanne Veraart
(0344) 65 63 39
lisanneveraart@rocrivor.nl

Voor de Kijkuit 5, 4001 HG Tiel (route)
Jamaa Hammadi/Lisanne Veraart
0344- 65 63 39
lisanneveraart@rocrivor.nl

Bachstraat 1, 4003 KZ Tiel (route)
Lisanne Veraart
0618571963
lisanneveraart@rocrivor.nl

Oudenhof 3, 4191 NW Geldermalsen (route)
Lisanne Veraart/ Jamaa Hammadi
0344-656339
lisanneveraart@rocrivor.nl

Leliestraat 19, 6658 XN Beneden Leeuwen (route)
Lisanne Veraart/ Jamaa Hammadi
0344-656339
lisanneveraart@rocrivor.nl

Pastoor schoenmakersstraat 5, 6657 CB Boven Leeuwen (route)
Lisanne Veraart
06-18571963
lisanneveraart@rocrivor.nl

ROC Rivor

Internetadres: http://www.rocrivor.nl

Aantal werknemers: 319
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 1993

14317