Samen werken aan
duurzame participatie

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt de inburgeringscursussen en duale trajecten.

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de...
meer...

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt de inburgeringscursussen en duale trajecten.

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de Inburgeringstrajecten vormgegeven en ingericht conform de eisen van de Wet Inburgering.
Uitgangspunt in de methodiek is diversiteit van methodes en didactische benaderingen, opdat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de individuele wensen en kenmerken van de inburgeraar. De ervaring heeft geleerd dat deze aanpak de meeste kans op succes biedt bij het Inburgeringexamen. Tevens richt ROC van Twente zich steeds meer op de verrijking van onderwijs, o.a. door praktijkgericht lesaanbod en buitenschools leren.
Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie is steeds alert op nieuwe ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan snel en succesvol opleiden voor het Inburgeringexamen.

Onderscheid met andere organisaties

ROC van Twente onderscheidt zich van andere organisaties door: een uitgebreid netwerk met gemeenten, welzijnsinstellingen en bedrijven, veel locaties in de regio, ervaren en hoogopgeleide docenten, de mogelijkheid van avondopleidingen, de mogelijkheid om het inburgeringstraject te combineren met een MBO-opleiding en doorstroom naar een breed scala aan MBO-opleidingen.

Samenwerking met o.a:
Gemeenten, welzijnsorganisaties en bedrijven.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-12-202124-12-2021

Blik op Werk Keurmerk

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-12-202124-12-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9268,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente7.87.822384 6%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringscursussen en duale trajecten

Het ROC van Twente biedt inburgeringscursussen aan voor analfabete, laag opgeleide, middelbaar opgeleide en hoog opgeleide inburgeraars.

Inburgeraars krijgen ook duale trajecten aangeboden. Deze trajecten leveren een bijdrage aan succesvolle integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De inburgeringslessen worden op meerdere dagdelen per week gegeven, overdag en 's avonds. De inburgeraars worden in lesgroepen voorbereid op het inburgeringsexamen door bevoegde en goed opgeleide docenten. De inburgeringslessen worden op diverse locaties in heel Twente aangeboden.

Als een inburgeraar nog onvoldoende gealfabetiseerd is, begint hij of zij met een NT2-alfabetiseringstraject dat gericht is op een basisniveau lezen en schrijven. Na dit traject bereidt hij of zij zich via een reguliere inburgeringscursus verder voor op het inburgeringsexamen.
Inburgeraars kunnen ook een cursus volgen gericht op het behalen van het staatsexamen NT2.

Beroepsopleidingen, bedrijfsgerichte scholing, educatie en begeleiding

Het ROC van Twente biedt meer dan 300 beroepsopleidingen aan in Almelo, Hengelo en Enschede. Verder verzorgt het ROC tientallen maatwerktrajecten voor instellingen, bedrijven en organisaties die hun medewerkers willen laten scholen. Tevens biedt het een VAVO-opleiding aan die jongvolwassenen de kans geeft alsnog een VO-diploma te behalen. Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie verzorgt naast inburgeringscursussen en duale trajecten ook educatietrajecten voor volwassenen gericht op verbeteren van de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarbij is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Ook biedt het college een entreeopleiding aan voor jongeren en volwassenen in BOL- en BBL vorm. Tevens verzorgt het college trajecten voor MBO leerlingen die dreigen uit te vallen door een verkeerde beroepskeuze of sociaal-emotionele problematiek, evenals 2e lijns begeleiding voor leerlingen met leerproblemen, persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie.

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Het ROC van Twente voert EVC-trajecten uit voor vrijwel alle branches.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige en vrijwillige inburgeraars

Het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie biedt inburgeringscursussen aan voor inburgeringsplichtige en vrijwillige inburgeraars op basis van een individueel trajectplan. De instroom- en uitstroommomenten zijn flexibel.
De inburgeraars worden onderscheiden in de volgende doelgroepen: analfabete of anders gealfabetiseerde, laag opgeleide, middelbaar opgeleide en hoog opgeleide inburgeraars.
Deze doelgroepen krijgen specifieke trajecten aangeboden. Analfabete en anders gealfabetiseerde inburgeraars volgen eerst een alfabetiseringstraject. Laag en middelbaar opgeleide inburgeraars volgen de reguliere inburgeringscursus. Deze cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op het opleidingsniveau en leertempo van de inburgeraars. De hoog opgeleide inburgeraars volgen een NT2 traject gericht op het afleggen van het Staatsexamen I.
Alle inburgeraars kunnen een duaal traject volgen gericht op deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt of op het volgen van een beroepsopleiding.

Contact

Vestigingen

Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo (route)
S. Blumink
074 - 852 58 09
sblumink@rocvantwente.nl

Steenstraat 105, 7571 BJ Oldenzaal (route)
S. Blumink
074 - 852 58 09
sblumink@rocvantwente.nl

De Höfte 5, 7471 DK Goor (route)
S. Blumink
074 - 852 58 09
sblumink@rocvantwente.nl

Thorbeckelaan 184, 7604 XK Almelo (route)
G. Staal - Tonkens
0546 - 809 500
gstaal@rocvantwente.nl

Mensinkweg 6 b, 7442 TD Nijverdal (route)
G. Staal - Tonkens
0546 - 809 500
gstaal@rocvantwente.nl

Reggesingel 54, 7461 AK Rijssen (route)
G. Staal - Tonkens
0548 - 37 61 50
gstaal@rocvantwente.nl

Wethouder Beverstraat, 7543 BK Enschede (route)
L. Bouwhuis
053 - 851 86 14
lbouwhuis@rocvantwente.nl

Sterrebosstraat 2, 7481 DD Haaksbergen (route)
L. Bouwhuis
053 - 851 86 14
lbouhuis@rocvantwente.nl

ROC van Twente, MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

Internetadres: http://www.rocvantwente.nl/

Aantal werknemers: 2100
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 1996

5907