Samen werken aan
duurzame participatie

RSG Ter Apel

De RSG Ter Apel is een brede openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo, vmbo en isk.

De afdeling ISK biedt dagonderwijs aan jongeren afkomstig uit anderstalige cultuurgebieden. Schakelen naar reguliere vormen van voortgezet- en middelbaar (en hoger) beroepsonderwijs staan hierbij voorop...
meer...

De RSG Ter Apel is een brede openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo, vmbo en isk.

De afdeling ISK biedt dagonderwijs aan jongeren afkomstig uit anderstalige cultuurgebieden. Schakelen naar reguliere vormen van voortgezet- en middelbaar (en hoger) beroepsonderwijs staan hierbij voorop.

Daarnaast biedt de ISK Inburgeringscursussen aan, die bedoeld zijn voor (jong-) volwassenen. Dit met als voornaamste doel het aanleren van de Nederlandse taal en Kennis van onze Samenleving. Gecertificeerde docenten begeleiden cursisten vanuit diverse vertrekpunten, waaronder alfabetiserende zelfredzaamheid en toeleiden naar het staatsexamen NT2, dit in duale trajecten gericht op een positie op de arbeidsmarkt en/of opstap naar een vorm van vervolgonderwijs.
We werken daarbij samen met diverse organisaties zoals gemeenten, leer-werkbedrijven en andere onderwijsinstellingen.

Onderscheid met andere organisaties

Naar de cursist toe kiezen we voor een kleinschalige aanpak. Het bieden van structuur en geborgenheid staat voorop. Het hebben van korte lijnen binnen de eigen onderwijsorganisatie als met samenwerkende partners zoals Welzijn-instellingen zorgen er voor, dat de cursist gedurende het traject kan werken aan het gevoel van eigenwaarde.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202306-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

RSG Ter Apel is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
RSG Ter Apel heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

RSG Ter Apel werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

RSG Ter Apel neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202306-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9338,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groningen7.88.1327543%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van RSG Ter Apel .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50

Diensten

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Z- en B1-route

Binnen Inburgering biedt de RSG een tweetal routes aan.
1) Zelfredzaamheidsroute
2) B1-route naar taalniveau voor 'snelle taalbeheersers'.

Beide routes worden, in samenspraak met de gemeente van vestiging, in duale leer- werktrajecten aangeboden.

De definitie van werk is hierbij tweeledig:
1) via vrijwilligerswerk eventueel naar een structurele werkplek
2) versnelde participatie binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

Contact

Vestigingen

Westerstraat 4, 9561 SM Ter Apel (route)
teamleider ISK Ter Apel
0599580739
info@rsgterapel.nl

RSG Ter Apel

Internetadres: www.rsgterapel.nl

Aantal werknemers: 130
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1921

15556