Samen werken aan
duurzame participatie

Sagènn Educatie BV

Ben je in het buitenland geboren? En wil je in Nederland wonen, werken of leren? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kun je leren met een cursus bij Sagènn. Je bent van harte welkom bij ons!

Maak een afspraak of kom langs bij een van onze vestigingen. Een...
meer...

Ben je in het buitenland geboren? En wil je in Nederland wonen, werken of leren? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kun je leren met een cursus bij Sagènn. Je bent van harte welkom bij ons!

Maak een afspraak of kom langs bij een van onze vestigingen. Een vriendelijke medewerker heet je welkom en legt je uit wat je gaat doen. Samen bepalen we een programma dat bij je past. Je leert de Nederlandse taal om te slagen voor het inburgeringsexamen of Staatsexamen samen met anderen in een groep. Je krijgt lesboeken op jouw niveau. Door veel te oefenen krijg je meer zelfvertrouwen. Daarnaast leer je meer over Nederland, je stad en je buurt. We helpen je en je weet waar je naartoe kan met vragen.

Je kunt bij Sagènn 1 tot 4 lessen per week volgen: 1 les per week kost 23 euro per uur, 2 lessen per week 15,35 euro, 3 lessen per week 12,79 euro en 4 lessen per week 11,52 euro.

Onze groepen bestaan uit maximaal 20 of maximaal 15 cursisten bij alfabetisering.

Onderscheid met andere organisaties

  • Klanttevredenheid scoort bij Sagènn een 8.9 en daar zijn we trots op!
  • Meer dan 90% slaagt voor het examen.
  • Met onze erkende methodes sluiten we maximaal aan bij hoe jij het beste Nederlands leert, waar je de taal voor nodig hebt en wat je als resultaat wilt bereiken.
  • Je kunt overdag, �??s avonds en in het weekend les volgen.
  • Je leert Nederlands en komt meer te weten over het leven en werken in Nederland.
  • We werken met vaste docenten in kleine groepen.

Meer weten?

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Sagènn Educatie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Sagènn Educatie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Sagènn Educatie BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Sagènn Educatie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,910588,6
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,31738,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2021 kto in eigen beheer

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,212--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 21 february 2023 tot 1 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Sagènn Educatie BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,35
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,35
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,35
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,35
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,35
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,35

Diensten

Inburgeringstraject

In de lessen leer je Nederlands lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je leert de Nederlandse taal gebruiken in de praktijk. Bijvoorbeeld: praten bij de dokter of met de buren, informatie over cursussen lezen, een sollicitatieformulier invullen en praten op het werk. In de klas werk je alleen en met andere cursisten. Samen oefen je in de klas met Nederlands praten. Je maakt in de klas en thuis ook opdrachten op de computer. Plezier in inburgeren staat daarbij voorop! Aan het einde van de cursus maak je het inburgeringsexamen (A2-niveau).

Staatsexamen programma I

Staatsexamen NT2 I met als einddoel taalniveau B1 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken of studeren. Onze cursus is gericht op taalontwikkeling en is speciaal bedoeld voor mensen die hun taalniveau op de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren willen verhogen naar B1-niveau en willen slagen voor het Staatsexamen. Met een diploma voor het Staatsexamen I heb je een betere positie in de maatschappij en kun je gemakkelijker werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoe jij met je diploma voor het Staatsexamen I aan de inburgeringsplicht.

Staatsexamen programma II

Wil jij Nederlands leren spreken? Bijvoorbeeld om je vloeiend uit te kunnen drukken in het bedrijfsleven, jouw collegaâ??s van de afdeling nog beter te kunnen begrijpen of deel te kunnen nemen aan een studie aan één van de hoge scholen of universiteiten in Nederland. Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Onze opleiding is gericht op taalontwikkeling en is speciaal bedoeld voor mensen die hun taalniveau op de onderdelen spreken, schrijven, lezen en luisteren willen verhogen naar B2-niveau. Op dit niveau ontwikkel je tot een echte near-native speaker. Met een diploma voor het Staatsexamen II heb je een betere positie in de maatschappij en kun je gemakkelijker werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoe jij met een diploma voor het Staatsexamen II aan de inburgeringsplicht.

Taaltraject

Sagènn geeft cursussen van niveau A0 t/m B2 met of zonder erkend examen. Samen kijken we welke cursus het beste bij je past. Je kunt ook een cursus niveauverhoging volgen. Een cursus bij Sagènn kan al vanaf 3 maanden. Samen kijken we welke cursus het beste bij je past. Wil je bijvoorbeeld vooral je spreken of je schrijven verbeteren, dan kan dat. Je kunt ook een cursus niveauverhoging volgen. Plezier in het leren staat voorop! In de lessen leer je (beter) Nederlands lezen, spreken, schrijven en/of luisteren. Je leert de Nederlandse taal gebruiken in de praktijk. In de klas werk je alleen en met andere cursisten. Thuis maak je opdrachten op de computer.

Taal op de werkvloer

Nederlands leren voor werk. Als je werkt of als je werk zoekt, helpen wij jou de Nederlandse taal te leren op een manier die je in de toekomst verder helpt. Taal leren op de werkvloer of taal leren waardoor je werk vindt, dat is waar wij al jaren de beste in zijn.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Ben jij voor 2022 begonnen met inburgeren? Dan is Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt onderdeel van jouw inburgering. In onze cursus ONA leer je meer over werken in Nederland. De module bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek. Het portfolio bestaat uit opdrachten waarbij jij je op de arbeidsmarkt gaat oriënteren. Je doet dit aan de hand van vragen en opdrachten die gaan over beroepskeuze, beroepskansen, een realistisch beroepsbeeld, de Nederlandse werkcultuur, vaardigheden en opleidingen die jij nodig hebt om in Nederland te werken. Het voordeel van Sagènn is dat wij je vanuit onze kennis en ervaring met zowel taal en inburgering, als werk en arbeidsbemiddeling, doelgericht kunnen begeleiden in jouw eigen route voor werk.

Examentraining

Heb jij het Inburgerings- of Staatsexamen gedaan, maar heb jij het examen niet behaald? Dan kun je onze examentrainingen volgen, zodat je meer kans maakt om te slagen voor jouw examen. We zetten de laatste puntjes op de â??iâ?? en herhalen ingesleten lesstof. We zorgen voor inhoudelijke voorbereiding op alle deelvaardigheden met oefenexamens en extra oefenmateriaal voor deelvaardigheden die achterblijven. We informeren over het examen en hoe je verder kunt oefenen met de online omgeving waarin examens gemaakt worden. We herhalen en oefenen examen strategieën en bereiden voor op het examen om examenstress te voorkomen of reduceren. Zo bereiden we jou maximaal voor op jouw examen(s).

Trajectbegeleiding inburgering

Onze trajectbegeleiders zijn de spin in het web en coachen en ondersteunen bij studievoortgang, de ontwikkeling van zelfredzaamheid, praktijktoepassing van de basisvaardigheden en het regelen van noodzakelijke randvoorwaarden. Trajectbegeleiders ontzorgen onze docenten zodat zij zich volledig kunnen richten op het bieden van hoogwaardige onderwijs en het ontwikkelen van basisvaardigheden. Iedere cursist heeft een vaste trajectbegeleider, die ook aanspreekpunt is voor medewerkers van de gemeente.

Alfabetiseringstraject

Kun jij niet lezen en schrijven? Bijvoorbeeld omdat jij in het land waar jij vandaan komt niet naar school bent geweest? In onze cursus leer jij Nederlands spreken, schrijven, lezen en verstaan op niveaus Alfa A, Alfa B en/of Alfa C. Je ontwikkelt de basiskennis van de Nederlandse taal, zoals het alfabet leren, lezen en schrijven en korte zinnen leren spreken. Als je dit begrijpt leer je meer over functioneel taalgebruik, zoals de post lezen of een formulier invullen. Je leert niet alleen Nederlands, maar komt ook meer te weten over Nederland. Onze cursus is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal op Alfa C niveau.

B1-route

In de B1-route ontwikkel je jouw zelfredzaamheid en taalvaardigheden om volwaardig mee te doen in de Nederlandse maatschappij en op de arbeidsmarkt. Je doet dit door Nederlands te leren met als doel minimaal B1 niveau. Je leert met onze erkende lesmethodes, krijgt les van ervaren docenten en wordt begeleid door onze trajectbegeleiders. Ook leer je meer over de Nederlandse maatschappij en oefen je buiten de les met praktijkopdrachten. De B1-route duurt maximaal 3 jaar en sluit je af met het inburgeringsexamen.

Z-route

In de Z-route leer je Nederlands op het voor jou hoogst haalbare niveau. Je leert met onze erkende lesmethoden en krijgt les van een ervaren docent. Je hebt een vaste trajectbegeleider die je helpt bij vragen of het regelen van zaken buiten de les om. Je oefent veel buiten het leslokaal in de praktijk. Dit doe je met je groep, met begeleiding of zelfstandig. Na de Z-route kun je zelf je dagelijkse zaken regelen, weet je wat je wil in de toekomst in Nederland en heb je hier plannen voor gemaakt. Je sluit de Z-route af met een eindgesprek bij de gemeente.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zelfmelders

Heb je behoefte aan een inburgeringtraject of staatsexamen, maar kom je niet via de gemeente? Voor jou hebben we op maat gemaakte cursus om snel door te kunnen stromen naar het examen.

Niveauverhoging

Wil je het niveau van je Nederlandse taal verhogen? Ook dan kun je bij ons terecht. We geven in verschillende gemeenten in Nederland taalcursussen in opdracht van de gemeente. Ook kun je bij ons op eigen kosten of met behulp van een DUO-lening lessen volgen.

Inburgeringsplichtige vanaf 2022

Ben jij nieuw in Nederland en inburgeringsplichtig. Dan word je door de gemeente doorverwezen voor een inburgeringscursus. Sagènn voert op verschillende plekken in Nederland de B1-route en Z-route uit.

Inburgeringsplichtige vanaf 2013

Je kunt bij ons op eigen kosten of met behulp van de DUO lening een cursus volgen om te slagen voor inburgering of Staatsexamen. In sommige gemeenten kun je na slagen verder leren binnen de Volwasseneneducatie.

Gezinsmigranten

Ben jij gezinsmigrant en heeft de gemeente een brede intake afgenomen? Dan is het tijd om je aan te melden bij een taalschool voor het volgen van de juiste leerroute. Als gezinsmigrant kies jij zelf voor een taalschool. Je kunt bij ons op eigen kosten of met behulp van een DUO-lening lessen volgen binnen de B1-route of de Z-route op verschillende plekken in Nederland.

Contact

Vestigingen

Klantenservice, Stieltjesstraat 20, 3071JX Rotterdam (route)
088-444 6000
educatie@sagenn.nl

Stieltjesstraat 20, 3071 JX Rotterdam (route)
Sabrina Cadogan
088-444 6010
educatie-rotterdam@sagenn.nl

Wijkcentrum De Korenaere, Korenmarkt 7, 4611 RD Bergen op Zoom (route)
Claudia van Dijk
088-444 6000
educatie-bergenopzoom@sagenn.nl

Gerard Doustraat 220, 1073XB Amsterdam (route)
Jitske Luijendijk
088-444 6020
educatie-amsterdam@sagenn.nl

Bagijnhof 60 A, 3311KE Dordrecht (route)
Claudia van Dijk
088-444 6078
drechtsteden@sagenn.nl

Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht (route)
Hans-Eric van Oers
088-444 6030
educatie-utrecht@sagenn.nl

Harri�t Freezerstraat 118B, 1103JP Amsterdam (route)
Jitske Luijendijk
088 - 444 6020
educatie-amsterdam@sagenn.nl

Strevelsweg 700 - 206a, 3083AS Rotterdam (route)
Sabrina Cadogan
088 - 444 6010
educatie-rotterdam@sagenn.nl

's-Gravenzandelaan 185 , 2512 JL Den Haag (route)
Marien Kauffmann
088-444 6078
educatie-denhaag@sagenn.nl

Oude Oeverstraat 120 , 6811 JZ Arnhem (route)
Marleen Moesker
088-444 6026
educatie.middengelderland@sagenn.nl

Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA Nieuwegein (route)
Hans-Eric van Oers
088-444 6030
educatie-utrecht@sagenn.nl

Stationsweg 15, 1441 EJ Purmerend (route)
Leonie Guicherit
088 - 444 6075
educatie.purmerend@sagenn.nl

Europalaan 71, 2408 BJ Alphen aan den Rijn (route)
Ellen Pasman
088 444 6072
educatie.alphen@sagenn.nl

Laan van Vollenhove 2939, 3706 AK Zeist (route)
Hans-Eric van Oers
088 444 6030
educatie-utrecht@sagenn.nl

Ankersmidplein 2 , 1506 CK Zaandam (route)
Leonie Guicherit
088 444 6075
educatie.zaandam@sagenn.nl

Büchnerweg 3 , 2803 GR Gouda (route)
Ellen Pasman
088 444 6072
middenholland@sagenn.nl

Sag�nn Educatie BV

Internetadres: http://www.sagenn.nl/educatie

Aantal werknemers: 200
Aantal vestigingen: 16
Oprichtingsjaar: 2000

13593