Samen werken aan
duurzame participatie

Special Products Agens BV

Special Products Agens staat voor ontwikkeling in je werk en als persoon (omdat je verder wilt). Wij geloven dat elk mens een rol van betekenis wil en kan vervullen in de maatschappij en wij zien voor iedereen mogelijkheden. Hetzij in de vorm van arbeid of in alternatieve rollen in het kader van...
meer...

Special Products Agens staat voor ontwikkeling in je werk en als persoon (omdat je verder wilt). Wij geloven dat elk mens een rol van betekenis wil en kan vervullen in de maatschappij en wij zien voor iedereen mogelijkheden. Hetzij in de vorm van arbeid of in alternatieve rollen in het kader van maatschappelijke participatie. Dit doen wij door werknemers en werkzoekenden te stimuleren om door middel van kleine stappen eigen regie over hun loopbaan/ huidige situatie te krijgen zodat men duurzaam verder kan. Werkgevers en instanties kiezen voor SPA omdat de werknemer/ werkzoekende bij ons centraal staat, zij zijn immers de bouwstenen van duurzame organisaties.

Special Products Agens biedt:
Jobcoaching
Verzuimbegeleiding
Loopbaanbegeleiding
1e en 2e spoor
Re-integratie
Ontwikkeladvies
Outplacement
Sollicitatietraining

Onderscheid met andere organisaties

Waarom Special Products Agens (SPA)?
SPA werkt met de basismethodiek die als een rode draad door alle trajecten loopt. Via het werken aan gestelde leerdoelen zorgen wij ervoor dat de kandidaat vertrouwen krijgt in eigen kunnen met als doel het vergroten van zelfstandigheid en handelen. Met deze verworven vaardigheden is een kandidaat beter in staat zich te bewegen binnen de maatschappelijk-sociale en/of professionele omgeving.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-03-202405-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Special Products Agens BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Special Products Agens BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Special Products Agens BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-03-202405-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,567,7
Jobcoaching8,6548,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,8148,2
Sociale activering en participatie9,3118,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,211--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groningen8.88.1234353%
IJsselvechtstreek9.38.3123633%
West-Brabant8.48.5101567%
Midden-Gelderland8.48.172035%
Twente8.68.171839%
Food Valley8.88.251242%
Friesland7.8851050%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Special Products Agens BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching is er voor iedereen die op het gebied van werk een steuntje in de rug kan gebruiken. De jobcoaches van Special Products Agens helpen de klant om zo goed mogelijk te functioneren en zich te ontwikkelen in een (nieuwe) baan. Samen met de klant maakt de jobcoach een coachingsplan waarin de persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden in kaart gebracht worden. Het doel is de klanten te helpen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat begint al met het inwerken. Op deze manier leren we de klant de vaardigheden die noodzakelijk zijn om de functie goed uit te kunnen voeren en wordt tevens de samenwerking met de collega’s gestimuleerd.

Trajecten Werkfit Maken

Werkfit trajecten richten zich op klanten met perspectief op werk maar een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijke kenmerken van de klantgroep zijn o.a.: Oorzaak afstand tot de arbeidsmarkt is problemen op meerdere leefgebieden, weinig of geen structuur in het leven en moeilijk of geen initiatief kunnen nemen hier verandering in aan te brengen, Onvoldoende adequate oplossingsmogelijkheden voor belemmeringen binnen eigen sociale omgeving.
Klant heeft vrijwel altijd een ZW/ Wajong of WGA/ Participatie uitkering en om problemen die hier mee gepaard gaan richting werk op te kunnen lossen is begeleiding noodzakelijk. De begeleiding wordt uitgevoerd door jobcoaches met jarenlange ervaring in de dienstverlening aan de beoogde doelgroep. De mogelijkheden van de klant staan centraal, succes wordt behaald via kleine stappen en het stellen van leerdoelen. Special Products Agens beschikt over een grote verscheidenheid aan werkervaringsplaatsen vanuit haar dienstenpakket. Zowel landel

Trajecten Naar Werk

Omdat ieder mens uniek is is er geen traject hetzelfde. Door aan de voorkant van het traject een inschatting te maken hoeveel uur er ingezet moet worden om het gewenste resultaat te bereiken zijn wij in staat maatwerktrajecten te bieden voor diverse doelgroepen. SPA werkt met geregistreerde jobcoaches met veel ervaring op het gebied van Arbo en re-integratie. Trajecten kunnen worden ingezet voor de volgende doelgroepen: -autistisch spectrum stoornissen -psychisch en psychiatrische problematiek -verstandelijke beperkingen -fysieke klachten. Onze jobcoaches zijn al vele jaren werkzaam binnen dit werkgebied en beschikken over een groot netwerk met veel bedrijven en instanties waar zij klanten kunnen plaatsen of baanopeningen kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen SPA wordt er op zeer gemotiveerde wijze gewerkt met een drive die zich kenmerkt door deskundigheid, kwaliteit en transparantie waarbij “iedereen mee mag/ kan doen op zijn eigen niveau/mogelijkheden

Loopbaanbegeleiding

Op een bepaald moment stil staan bij je rol als werknemer/ privé persoon kan tot nieuwe inzichten leiden. De meeste vragen die wij krijgen, hebben te maken met vitaliteit en mobiliteit in en om het werk. Onze coaches kunnen met jouw medewerkers aan de slag gaan om zich bewust te maken van de rollen en patronen die zij hanteren in hun werk en privé. Daarnaast werken we aan persoonlijke doelen op het gebied van arbeid en gezondheid, zodat we iemand verder kunnen helpen in zijn/ haar loopbaan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Licht- verstandelijke beperkingen

Autisme spectrum stoornissen

Psychische- of sociale problematiek

Laaggeletterdheid

Financiele problematiek

Anderstaligen

Jongeren

Contact

Vestigingen

Hoofdstraat 23, 5121 JA Rijen (route)
Regie van Nimwegen
088-4241010
info@agens.nl

Special Products Agens BV

Internetadres: http://www.agens.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14461