Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting AKROS Welzijn

Stichting AKROS Welzijn is sterk actief als gespecialiseerde onderneming op het gebied van welzijn en taal onderwijs in Amsterdam en omstreken. Taal &Participatie, sociale activering, inburgering en scholing voor anderstalige volwassenen maken daar deel van uit. Vanuit lokale betrokkenheid...
meer...

Stichting AKROS Welzijn is sterk actief als gespecialiseerde onderneming op het gebied van welzijn en taal onderwijs in Amsterdam en omstreken. Taal &Participatie, sociale activering, inburgering en scholing voor anderstalige volwassenen maken daar deel van uit. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een actieve leefbare en gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. AKROS is gespecialiseerd in het opleiden van moeilijk lerende analfabeten en anders gealfabetiseerde inburgeraars naar het inburgeringsexamen. AKROS voert in opdracht van de gemeente Amsterdam het programma Taal & Ouderbetrokkenheid uit voor ouders en opvoeders van kinderen op basisscholen in Amsterdam Noord.

Onderscheid met andere organisaties

AKROS is al jaren actief op het terrein van inburgering, sociale activering en participatie. Door in te spelen op de veranderende vragen van bewoners en opdrachtgevers worden nieuwe projecten ontwikkeld. AKROS werkt veel met vluchtelingen en kwetsbare groepen. Door projecten op het gebied van sociale activering en participatie helpt AKROS deelnemers op weg naar een volwaardige plek in de samenleving. De combinatie van inburgering en activering/participatie maakt dat deelnemer sneller integreren

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-04-202318-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting AKROS Welzijn is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stichting AKROS Welzijn heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting AKROS Welzijn werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting AKROS Welzijn neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-04-202318-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,1488,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam8.18.44715231%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting AKROS Welzijn.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

AKROS biedt onder de WI2013 inburgeringsplichtige deelnemers een alfabetiseringstraject aan tot niveau A1. Bij de samenstelling van groepen wordt rekening gehouden met de leerbaarheid en het niveau van de cursist. AKROS werkt met gemengde groepen wat inhoudt dat er maatwerk wordt geleverd. Dit doen we door in kleine groepjes te werken met extra ondersteuning door taalassistenten onder begeleiding van een professionele (A)NT2. docent. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreken, lezen en schrijven. Onder de WI2021 voert Akros ook de Z-route uit voor gezinsmigranten. In de Z-route ligt de focus op zelfredzaamheid en functioneel alfabetiseren waarbij een portfolio wordt gemaakt. Na 800 uur wordt de Z-route afgerond met een gesprek op minimaal A1-niveau.

Inburgeringstraject

AKROS biedt inburgeringstrajecten aan voor deelnemers die geen of een lage scholing hebben gehad in land van herkomst. AKROS werkt met gemengde groepen vanaf A1- tot A2. De samenstelling van groepen is gebaseerd op leerbaarheid en taalniveau. AKROS werkt met kleine groepjes en levert maatwerk. Dit doen we door op elke groep te werken met vrijwillige taalassistenten die weer begeleid worden door professionele NT2 docenten. In onze inburgeringscursussen wordt veel aandacht besteed aan spreken, lezen, schrijven, luisteren en kennis van de Nederlandse Maatschappij. In het laatste deel van hun traject bieden wij cursisten een examentraining waardoor ze beter zijn voorbereid op het inburgeringsexamen. Onder een inburgeringstraject kunnen deelnemers of een traject naar A2 (WI2013) volgen of de B1-route (WI2021) volgen.

Vrijwilligerswerk

AKROS werkt met vrijwillige taalassistenten op de alfabetiseringstrajecten en inburgeringstrajecten. Vrijwilligers zijn hoogopgeleid en hebben affiniteit met onze doelgroep. Vrijwilligers worden begeleid op de werkvloer door professionele docenten en krijgen 1x per jaar een deskundigheidsbevordering van 4 dagdelen. Regelmatig stromen vrijwilligers door naar betaald werk of een opleiding voor NT2 docent.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Analfabeten

AKROS richt zich speciaal op doelgroep Analfabeten. In de afgelopen jaren heeft AKROS zich gespecialiseerd in het werken met analfabete deelnemers. We werken met zeer ervaren alfabetiseringsdocenten en hebben jarenlange ervaring met lesmethoden en werkwijze speciaal voor en met analfabete doelgroepen.
In opdracht van de gemeente Amsterdam verzorgt AKROS al 10 jaar cursussen voor analfabeten. Hierbij kan het gaan om statushouders en gezinsmigranten onder de WI2013 en gezinsmigranten onder de WI2021 en oudkomers

inburgeringsplichtigen

Inburgeringsplichtigen vormen de grootste doelgroep bij AKROS.
Zowel vluchtelingen als gezinsmigranten zijn welkom om bij AKROS op les te komen. We proberen een ieder zo goed mogelijk op weg te helpen en op te leiden voor het inburgeringsexamen

kwetsbare nieuwe Amsterdammers

AKROS voert projecten uit waarin kwetsbare (nieuwe) Amsterdammers tijdens of na hun inburgering kunnen deelnemen om stappen te zetten naar een volwaardige plek in de samenleving. AKROS begeleidt deze mensen door hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen.

Contact

Vestigingen

Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam (route)
Antonie van Maanen
0202610577
a.vanmaanen@akros-amsterdam.nl

Chasséstraat 87, 1057 JB AMSTERDAM (route)
Antonie van Maanen
0202610577
a.vanmaanen@akros-amsterdam.nl

Krelis Louwestraat 4, 1055 KA Amsterdam (route)
Antonie van Maanen
0202610577
a.vanmaanen@akros-amsterdam.nl

Stichting AKROS Welzijn

Internetadres: http://www.akros-amsterdam.nl/inburgering

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2005

6624