Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Alliade, o.e. Baanplus

Voor uiteenlopende doelgroepen verzorgen wij professionele maatwerktrajecten die gericht zijn op werktoeleiding, werkhervatting en werkbehoud. Het is onze missie en passie om mensen te inspireren, motiveren te laten participeren in het arbeidsproces.

BaanPlus is een erkende Jobcoachorganisatie...
meer...

Voor uiteenlopende doelgroepen verzorgen wij professionele maatwerktrajecten die gericht zijn op werktoeleiding, werkhervatting en werkbehoud. Het is onze missie en passie om mensen te inspireren, motiveren te laten participeren in het arbeidsproces.

BaanPlus is een erkende Jobcoachorganisatie met specifieke expertise in arbeidsintegratietrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onze werkwijze kenmerkt zich door intensieve individuele begeleiding waarbij we samenwerking zoeken met het sociale netwerk of betrokken (hulpverlenings-) instanties. Dankzij onze oorsprong in de zorg, zijn wij in goed staat om zichtbaar te maken op welk niveau van de participatieladder iemand zich bevindt en wat het maximaal haalbare is. Voor al onze diensten geldt dat wij insteken om mensen in beweging te krijgen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
UWV, Gemeentes, WSW bedrijven en zorgorganisaties.

Soort organisatie:
Organisatorische eenheid van stichting Alliade.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-06-202307-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Alliade, o.e. Baanplus is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Alliade, o.e. Baanplus heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Alliade, o.e. Baanplus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-06-202307-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-307,7
Jobcoaching-128,2
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,4258,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-168,3
Sociale activering en participatie8,6128,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,89--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland887138918%
Groningen8.88.1196032%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Alliade, o.e. Baanplus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

(stage) Jobcoaching
Individuele begeleiding op de werkvloer aan de medewerker met een arbeidsbeperking ten behoeve van werkgewenning en werkbehoud. Training van praktische vaardigheden en sociale omgangsvormen met collega’s en werkgever. Advies aan collega’s en werkomgeving omtrent de omgang met de klant en zijn/haar werkvermogen.

Deze begeleiding kan gedurende langere tijd worden gegeven. Ook mensen met een bestaand arbeidscontract die door ziekte of omstandigheden belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van hun werk kunnen deze persoonlijke ondersteuning aanvragen. Jobcoaching kan ook als mediation worden ingezet bij een arbeidsconflict.

Voorschakeltrajecten

Voor mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt onderzoekt BaanPlus de randvoorwaarden vanuit de thuissituatie voor gewenst werknemersgedrag en een positieve arbeidsmotivatie. Indien nodig wordt het sociale netwerk en/of hulpverlenings-circuit in kaart gebracht en betrokken bij het reduceren van arbeidsbelemmerende factoren. Middels een trajectplan worden de mogelijkheden en beperkingen belicht en de benodigde trainingen gestart, bijvoorbeeld m.b.t. structuur, dagritme, weerbaarheid, sociale activering, arbeidsoriëntatie of sollicitatieproces. Doel is om mensen te motiveren en te stimuleren om zelf in actie te komen. Deze trajecten zijn ook geschikt voor inburgering.

Verzuimbegeleiding

Onze arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden voor werkhervatting van uw zieke werknemer binnen uw organisatie (spoor 1) en geeft advies op het gebied van belasting en belastbaarheid. Wanneer werkhervatting binnen het bedrijf niet tot de mogelijkheden behoort verzorgen wij het traject richting een nieuwe werkgever (spoor 2). Voor medewerkers die door omstandigheden (vaak) verzuimen bieden wij gedragsgerichte coachingtrajecten en zetten wij in op verzuimreductie en preventie. Voor wat betreft advies over kostenbesparingen op verzuimmanagement werken wij nauw samen met een register casemanager.

Outplacement en loopbaanbegeleiding

Voor werknemers die vrijwillig of genoodzaakt elders hun loopbaan gaan vervolgen verzorgen wij zowel loopbaanbegeleiding als outplacementtrajecten. Samen met u inventariseren en onderzoeken wij uw arbeidsverleden, uw wensen, vaardigheden en mogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie maken wij een persoonlijke profiel analyse in combinatie met een basisonderzoek, beroepskeuzetest of arbeidsdeskundig functiegericht advies en kunnen wij u bemiddelen bij een (nieuwe) werkgever.

Leer/ werktraject

Door middel van een gecombineerde leer/werktraject kan de klant een situatie geboden worden om nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen en te wennen aan alle facetten die te maken hebben met de inhoud, eisen en verplichtingen van het werknemerschap.

BaanPlus ontwikkeld op projectbasis arbeidstoeleidings-trajecten gericht op een bepaalde doelgroep of ambacht. Dankzij een intensieve samenwerking met werkgevers en opleidingscentra zijn wij in staat om in een relatief korte periode cliënten klaar te stomen voor een specifiek vak/branche. Het voorschakel- en scholingstraject is gericht op een startkwalificatie- of beroepsgericht certificaat met aansluitend betaald werk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers die met ontslag worden bedreigd

Ben je door een reorganisatie of te verwachten faillissement genoodzaakt ander werk te zoeken? BaanPlus kan samen met jou kijken wat je mogelijkheden en wensen zijn.
Wij beschikken over een groot netwerk van werkgevers en kunnen fungeren als intermediair voor je zoektocht naar een nieuwe werkgever en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Mensen zonder startkwalificatie of van allochtone afkomst

Voor laag opgeleiden of mensen die de Nederlandse taal niet spreken/lezen verzorgen wij individuele voorschakel trajecten. De ondersteuning en coaching die wij bieden varieert van arbeidsoriëntatie, sociale activering tot leer- werktrajecten waarbij kennis wordt gemaakt met een specifieke branche en getraind wordt op werknemersvaardigheden.
In samenwerking met een aantal opleidingscentra en ons werkgeversnetwerk ontwikkelen wij participatieprojecten met als doel een startkwalificatie of beroepscertificaat/diploma.

Mensen met loopbaanvraagstukken

Een overstap naar een andere baan is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij kunnen samen met jou een persoonlijk profiel opstellen waarbij jouw mogelijkheden, competenties en ambities centraal staan. Op basis van individuele gesprekken, eventuele tests/opdrachten en indien nodig een arbeidsdeskundig onderzoek wordt een loopbaanadvies gegeven waarbij je in heldere stappen je vervolgacties kunt plannen.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Veel klanten van BaanPlus behoren tot de groep ‘moeilijk bemiddelbaar’ en ondervinden door een ziekte, beperking of persoonlijke omstandigheden problemen met het vinden of behouden van een baan. In opdracht van het UWV, gemeente, begeleid wonen of sociale werkvoorziening verzorgen wij intensieve maatwerktrajecten waardoor de kans op betaald werk wordt onderzocht, vergroot of kan worden gecontinueerd.

Mensen met motivatie- of verzuimproblemen

Naast verzuimadvies voor organisaties bieden wij preventieve coachingtrajecten aan voor mensen met arbeidsgerelateerde problemen. Door middel van een reeks intensieve gesprekken onderzoeken wij samen met u welke factoren uw arbeidscontinuïteit en/of arbeidsproductiviteit belemmeren. Vanuit onze onafhankelijke positie houden wij u een spiegel voor m.b.t. de oorzaken en gevolgen van (te verwachten) verzuim en stimuleren een pro-actieve houding.

Contact

Vestigingen

De Lanen 71, 9204 WB Drachten (route)
Alie Dijkstra
088-2444255
info@baanplus.nl

Postbus 545, 9200 AM Drachten (route)
Alie Dijkstra
088-2444255
info@baanplus.nl

Stichting Alliade, o.e. Baanplus

Internetadres: http://www.baanplus.nl

Aantal werknemers: 16
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1999

5741