Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Cosmicus

Cosmicus is een onderwijsstichting die gidst naar wereldburgerschap. In een samenleving van wereldburgers weet ieder individu zich gewaardeerd en geaccepteerd. Zo'n maatschappij biedt gelijke kansen aan iedereen, en niemand is minder waard dan een ander. Onderwijs helpt zo'n wereld te creëren...
meer...

Cosmicus is een onderwijsstichting die gidst naar wereldburgerschap. In een samenleving van wereldburgers weet ieder individu zich gewaardeerd en geaccepteerd. Zo'n maatschappij biedt gelijke kansen aan iedereen, en niemand is minder waard dan een ander. Onderwijs helpt zo'n wereld te creëren. Taal en cultuur zijn daarbij essentieel.

Onderscheid met andere organisaties

Ruim een kwart eeuw ervaring zet Cosmicus zich voortdurend en vasthoudend in voor innovatief onderwijs, wereldburgerschap, gelijke kansen, diversiteit en duurzaamheid. Cosmicus is een pionier in de maatschappelijke binding en betekenis en verbindt haar partners, cursisten en contacten met anderen in de (internationale) samenleving.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202416 march 2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Cosmicus is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Cosmicus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202416 march 2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-278,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Cosmicus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00

Diensten

Taaltraject

De cursussen zijn gericht op cursisten die de Nederlandse taal willen leren of hun taalkennis verbeteren, beter willen functioneren op de werkvloer of tijdens hun studie.
De lessen zijn ook bestemd voor nieuwkomers die moeten inburgeren.
Taalcoaching wordt aangeboden. De cursisten krijgen een extra spreekuur: elke cursist heeft de mogelijkheid om in het huiswerkuur vragen te stellen en geholpen te worden in hun huiswerk.
Verder bieden we Actief Taal Niveau (ATN) aan door bijvoorbeeld de Nederlandstalige films, Nederlandse literatuur en cultuur te bespreken en museumbezoeken te organiseren.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

We hanteren methoden voor midden- en hoogopgeleiden. Deze vormen een goede uitgang voor de andere vaardigheden voor de arbeidstoeleiding (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA). De online omgeving van deze methoden geven extra mogelijkheden tot herhaling en verdieping buiten de lessen. Deze sluiten goed aan bij de cursisten die beter toegerust zijn met de vaardigheden voor zelfstudie.

Jobcoaching

We helpen de cursisten in hun stap naar de arbeidsmarkt en in hun loopbaanontwikkeling. Dat gebeurt onder meer door de ondersteuning in het schrijven van motivatiebrieven, in het maken van cv en sollicitatietrainingen. Het Nederlandse taalgebruik en de Nederlandse cultuur op de arbeidsmarkt lopen hier als rode draad.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Midden- en hoogopgeleiden

We hanteren twee leerprofielen: cursisten die 10-15 jaar schoolervaring hebben en/of meer dan 15 jaar schoolervaring.

Contact

Vestigingen

Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam (route)
Gurkan
085-007 04 35
secretariaat@cosmicus.nl

CityU.nl, 1092 AD Online cursissen (route)
Hanane
085-007 04 35
info@cosmicius.nl

Jane Addamslaan 13, 1187 DA Amstelveen (route)
Hanane
085-0070435
info@cosmicus.nl

Morsestraat 1, 2517 RZ Den Haag (route)
Maud
085-0070435
info@cosmicus.nl

Kerkstraat 52, 1521 JP Wormerveer (route)
Ferd
085-0070435
info@cosmicus.nl

Derde Oosterparkstraat 360, 1092 SE Amsterdam (route)
Kezban
085-0070435
info@cosmicus.nl

Westblaak 92, 3012 KM Rotterdam (route)
Hanane
085-0070435
info@cosmicus.nl

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam (route)
Gürkan
085-0070435
info@cosmicus.nl

Stichting Cosmicus

Internetadres: www.cosmicus.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 1995

15502