Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting EDUZA

Eduza is een taalschool, met aandacht voor de individuele deelnemer.

meer...

Eduza is een taalschool, met aandacht voor de individuele deelnemer.

Onderscheid met andere organisaties

  • Naast de gecertificeerde NT2 docent, zijn een of meerdere taal-assistenten aanwezig in de klas.
  • Eduza biedt (gratis) de mogelijkheid om als aanvulling op de les, te oefenen met spreken.

Vanwege Covid 19 is het extra spreken na afloop van de les, alleen mogelijk als de COVID situatie dit toelaat.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-12-202311-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting EDUZA is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting EDUZA heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting EDUZA werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting EDUZA neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-12-202311-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,7508,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam9.78.4457163%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting EDUZA.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Eduza biedt persoonlijke begeleiding op maat bij het Inburgeren.
Aantal deelnemers per groep maximaal 12-15.
Eduza heeft in geval van Corona, het lokaal zo ingericht dat iedereen op veilige afstand van elkaar zit.

Tijdens een eventuele lock-down vanwege Covid-19 gaat Eduza over tot online lessen.

Alfabetiseringstraject

Eduza biedt persoonlijke begeleiding, Alfabetiseren op maat.
De groep heeft maximaal 10 deelnemers.
Een groep start bij minimaal 6 deelnemers
Eduza heeft in geval van Corona, het lokaal zo ingericht dat iedereen op veilige afstand van elkaar zit.

Staatsexamen programma I

De lessen ter voorbereiding op het Staatsexamen I worden gegeven in een groep van maximaal 10-15 deelnemers. Een Staatsexamen I groep wordt gestart bij minimaal 6 deelnemers.
Eduza biedt de deelnemers persoonlijke begeleiding op maat.

Eduza heeft in geval van Corona, het lokaal zo ingericht dat iedereen op veilige afstand van elkaar zit.

Tijdens een eventuele lock-down vanwege Covid-19 gaat Eduza over tot online lessen.

Ori�ntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA met begeleiding op Maat.
Maximaal aantal cursisten 12.

In geval van Corona richt Eduza het lokaal zo in dat deelnemers 1,5 meter van elkaar zitten.
Een ONA groep start bij minimaal 6 deelnemers.

Tijdens een eventuele lock-down vanwege Covid-19 gaat Eduza over tot online lessen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen die moeten of willen inburgeren in Nederland

Eduza biedt lessen ter voorbereiding op de Inburgeringsexamens op A2 niveau
Eduza biedt lessen ter voorbereiding op het Staatsexamen op B1 niveau
Eduza biedt alfabetisering lessen

Contact

Vestigingen

Reigersbos, 1107 NB Amsterdam (route)
Saskia Leysner
06 27280304
saskia@eduza.nl

P/A Postbus 23538, 1100 EA Amsterdam (route)
Saskia Leysner
0627280304
info@eduza.nl

Stichting EDUZA

Internetadres: eduza.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2014

14698