Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting iMpire Opportunity Center

iMpire Opportunity Center is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende instelling. Wij zijn een gepassioneerde organisatie speciaal opgericht met het doel om kwetsbare doelgroepen succesvol te laten participeren in de samenleving om daarmee hun welbevinden te vergroten...
meer...

iMpire Opportunity Center is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende instelling. Wij zijn een gepassioneerde organisatie speciaal opgericht met het doel om kwetsbare doelgroepen succesvol te laten participeren in de samenleving om daarmee hun welbevinden te vergroten. Wij richten ons op statushouders en kwetsbare jongeren.

Wij doen dat door intensieve persoonlijke begeleiding naar de arbeidsmarkt, onderwijs op maat en persoonlijke coaching.

Onze deelnemers volgen taalles in de praktijk en worden intensief begeleid richting de arbeidsmarkt. Na het behalen van A2 stroomt u al direct door naar een van onze MBO-beroepsopleidingen. U leert B1/B2 tegelijk met het leren van uw vak.

U beschikt na ons programma over een arbeidscontract, een vakdiploma en zelfregie. Daarmee stroomt u uit op de arbeidsmarkt, waardoor u snel een succesvol bestaan voor uzelf kunt opbouwen. Na de uitstroom op de arbeidsmarkt doen wij ook de nazorg.

Onderscheid met andere organisaties

iMpire Opportunity Center heeft oog voor u!

  • u staat centraal: uw programma wordt op maat gemaakt.
  • onze kwaliteit is gewaarborgd: we zijn een Rijkserkende instelling en hebben het Blik op Werkkeurmerk
  • u krijgt niet alleen taalles, maar u wordt door een persoonlijke coach ook begeleid bij vragen die u heeft of problemen die u tegenkomt;
  • u mag na het behalen van niveau A2 direct bij ons een beroepsopleiding volgen. U hoeft dus niet te wachten tot u taalniveau B1 niveau heeft behaald.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting iMpire Opportunity Center is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting iMpire Opportunity Center neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 19,95
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 19,95
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 19,95

Diensten

Staatsexamen programma I

Bent u van plan een MBO, HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam een cursus staatsexamen NT2 te doen. Bij ons kunt u direct na het behalen van A2 doorstromen naar onze beroepsopleidingen. De taal leren op B1/B2 niveau gebeurt dan tegelijkertijd met het leren van het vak.
Het niveauverschil tussen B1 en B2 is afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond.
Als u in uw thuisland minimaal 3 jaar middelbare school heeft gedaan, raden wij u aan om met niveau B1 te beginnen.

  • Certificaat staatsexamen

Met een certificaat van staatsexamen 1 (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland.
Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een HBO of universitaire (WO) opleiding.
Wanneer u het staatsexamen NT2 heeft behaald dan hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

  • ONA

U kan ook verplicht zijn om de module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt te volgen. Deze module bieden wij aan als onderdeel van het staatsprogramma.

Staatsexamen programma II

Niveau staatsexamen NT2

Bent u van plan een HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam een cursus staatsexamen NT2 te doen. Bij ons kunt u leren voor B2 tijdens werken in de praktijk.

Certificaat staatsexamen
Met een certificaat van staatsexamen 1 (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland. Bij ons stroom je na het behalen van A2 al direct door naar een van onze MBO-opleidingen.
Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een HBO of universitaire (WO) opleiding.
Wanneer u het staatsexamen NT2 heeft behaald dan hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

ONA
U kan ook verplicht zijn om de module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt te volgen. Deze module bieden wij aan als onderdeel van het staatsprogramma.

Voorbereiding examens

  • Voorbereiding Inburgeringsexamen

iMpire Opportunity Center biedt cursussen op maat die voorbereiden op het Inburgeringsexamen in Nederland (A2).
U leert veel over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Er wordt in deze lessen ook veel aandacht besteed aan spreken en luisteren. U leert dit direct gebruiken in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van deze intensieve inburgeringcursus heeft u een goede slagingskans voor het Inburgeringsexamen.
De cursussen kunnen ieder moment starten.

  • Vanaf elk niveau hebben we Nederlandse lessen om je goed voor te bereiden op het Staatsexamen NT2. In een vrijblijvende intake (en eventueel een schriftelijke test) kijken we naar het instapniveau. Daarna geven we een persoonlijk studieadvies. Instromen kan dan direct en op eigen niveau.

Als er alleen geoefend hoeft te worden ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2, zijn combinatiecursussen geschikt. Maak een afspraak voor een gratis intake en persoonlijk studieadvies.

Arbeidstoeleiding

Wij zoeken voor u een geschikte baan, passend bij uw achtergrond en ambities. We hebben een groot netwerk van werkgevers die u graag een kans willen geven uzelf te bewijzen. Tijdens het werk krijgt u training of een vakopleiding die u helpt beter te worden of zelfs door te groeien naar een hogere functie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders

Statushouders van 16 jaar en ouder kunnen bij ons het integrale programma volgen: taalles volgen in de praktijk, werken en een MBO-diploma halen.

Contact

Vestigingen

Antennestraat 86, 1322AS Almere (route)
N.Y. Madretsma
0683679056
Ny.madretsma@impire.nl

Internetadres: www.impire.nl/inburgering

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15359