Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Itomtaal

De ITOM-groep bestaat uit enthousiaste, ervaren docenten die inburgeraars willen helpen hun weg te vinden in Nederland. Wij helpen u op uw eigen niveau.

Onze school heeft de aanbestedingen voor de inburgering onder de WI2021 in diverse gemeenten in Noord-Nederland. Bij ons kunt u terecht voor...
meer...

De ITOM-groep bestaat uit enthousiaste, ervaren docenten die inburgeraars willen helpen hun weg te vinden in Nederland. Wij helpen u op uw eigen niveau.

Onze school heeft de aanbestedingen voor de inburgering onder de WI2021 in diverse gemeenten in Noord-Nederland. Bij ons kunt u terecht voor de Z-route en de B1-route.Slagingspercentages WI13:

Analfabeten: 56%

Laagopgeleiden: 74%

Middenopgeleiden: 89%

Hoogopgeleiden: 98%

Onderscheid met andere organisaties

Bij een training door ITOM krijgt taal

productie

veel aandacht: in een veilige omgeving worden spreek- en schrijfangst overwonnen. Het rendement van de trainingen is hoog door het zeer persoonlijke contact met de docent. De lesprogramma's zijn opgebouwd uit modules: men doet wat nodig is om het examen te halen. De inburgeraar kan in eigen tempo studeren.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-202306-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Itomtaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Itomtaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Itomtaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Itomtaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-202306-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-288,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,02--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groningen7.78.1178021%
Drenthe7.38103231%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 december 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Itomtaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstrajecten zijn bij ITOM vooral klassikale trajecten. Dit betekent dat in subgroepjes, ingedeeld naar leerbaarheid en niveau, wordt lesgegeven op een zeer persoonlijke manier; met veel aandacht voor iedere cursist. Er wordt gewerkt met de beproefde methode 7/43, na enige tijd aangevuld met De Melkweg, Diglin en zelf-ontwikkeld lesmateriaal. Als het voor iemand niet mogelijk is te functioneren in een groep, kan individuele training worden gegeven.

Inburgeringstraject

Inburgeringscursussen worden voornamelijk in groepjes van 4-8 deelnemers gegeven. Individuele training is echter mogelijk. ITOM heeft het lesmateriaal voor het examen aangepast aan de eisen van de Nieuwe Wet Inburgering. Voordat een deelnemer een traject inkoopt, wordt een volledige intake gedaan: het instroomniveau en de leerbaarheid worden gemeten met de TIWI toets en er is een gesprek over persoonlijke omstandigheden, die van belang zijn voor het verloop van de studie.Iedere student kan in eigen tempo naar het examen toewerken.

Staatsexamen programma I

ITOM heeft veel ervaring met de opleiding naar het Staatsexamen met erg goede resultaten: 100% geslaagden. Bij de intake wordt m.b.v. de TIWI toets bekeken of het Staatsexamen, progr. I haalbaar is. De tijd die hiervoor nodig is, hangt af van het instroomniveau. Het is bij ITOM mogelijk om vanaf niveau nul meteen de route naar het Staatsexamen te volgen. Iedere inburgeraar krijgt een bij hem of haar passend traject aangeboden. Een deel van de training gebeurt via e-learning. Voordat een kandidaat naar het examen gaat, wordt grondig geoefend met voorbeeldexamens.

Staatsexamen programma II

Voor hoogopgeleide inburgeraars is de route Staatsexamen programma II de beste optie. Bij ITOM is het mogelijk om vanaf niveau nul te starten met een lesprogramma, dat leidt naar het Staatsexamen, progr. II. Zoals beschreven bij Staatsexamen, progr. I, wordt ook bij hoogopgeleiden een zorgvuldige intake gedaan. ITOM bekijkt in overleg met de student wat de meest geschikte aanpak is voor de studie: hoeveel contact-uren nodig zijn en hoeveel uren 'leren op afstand'. Dit bepaalt de kosten voor de training. Ook met de opleiding naar het Staatsexamen, progr. II heeft ITOM veel ervaring. Voor deze opleiding geldt hetzelfde (percentage geslaagden, examentraining) als beschreven bij de opleiding Staatsexamen, progr. I.

Taaltraject

'Doorburgering':
veel mensen die zijn ingeburgerd, hebben taalniveau A2. Dit niveau is te laag voor de arbeidsmarkt. ITOM biedt arbeidsmarktgerichte taaltraining aan, die de taalbeheersing 1 niveau omhoog brengt. In deze training is vaktaal verwerkt uit diverse branches, te vergelijken met de ENTREE opleiding. Iedere deelnemer kan een eigen pakket kiezen.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Vanaf niveau A1 wordt een begin gemaakt met ONA; uit de praktijk is n.l. gebleken dat ONA-training, gegeven aan het eind van het inburgeringstraject, niet werkt. De meeste inburgeraars hebben vrij veel tijd nodig om voldoende vertrouwd te raken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hun eigen mogelijkheden.

De docent vlecht de kennis voor ONA door het lesmateriaal voor de inburgering en een ONA-specialist neemt het laatste deel van deze training op zich. De ONA-specialist zorgt ervoor dat het portfolio goed wordt ingevuld en traint de kandidaten voor hun portfoliogesprek.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Allochtonen / etnische minderheden

Wij geven trainingen aan cursisten die Nederlands niet als moedertaal hebben.Inburgeringsbehoeftigen
Wij helpen personen met een laag taalniveau (analfabeet) tot personen met een hoog taalniveau.Analfabeten
Voor analfabeten en anders gealfabetiseerden (beheerst het schrift in een ander alfabet) hebben wij de alfabetiseringscursus.Statushouders
Alle personen die willen Inburgeren zijn welkom bij Stichting ITOMtaal. Als u statushouder bent kunt u via DUO een taalcursus bij ons volgen (WI2013) of via de gemeente (WI2021Gezinsmigranten
Een deel van onze cursisten bestaat uit partners van Nederlanders. Als u gezinsmigrant bent kunt u op ieder niveau starten. Wie A1 niveau al heeft gehaald kan meestal snel beginnen met de cursus.

Contact

Vestigingen

Industrieweg 14, 9403 AA Assen (route)
Geert Degenhart
0640055539
g.degenhart@stichtingitomtaal.nl

Linthorst Homanlaan 1, 7741 VE Coevorden (route)
Geert Degenhart
0640055539
g.degenhart@stichtingitomtaal.nl

Spoorweg 10, 9641 KH Veendam (route)
Geert Degenhart
0640055539
g.degenhart@stichtingitomtaal.nl

Donker Curtiusstraat 2, 9602PK Hoogezand (route)
Geert Degenhart
0640055539
g.degenhart@stichtingitomtaal.nl

Verlengde Spoorstraat 2, 7822 GA Emmen (route)
Geert Degenhart
0640055539
g.degenhart@stichtingitomtaal.nl

Electronicaweg 5, 9503GA Stadskanaal (route)
Margreet Ruuls
stadskanaal@stichtingitomtaal.nl

Meidoornlaan 88, 9663 EG Nieuwe Pekela (route)
Margreet Ruuls
winschoten@stichtingitomtaal.nl

Stichting Itomtaal

Internetadres: http://www.itomtaal.nl/

Aantal werknemers: 28
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 1998

13676