Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt een intensief inburgeringsprogramma aan. Het doel is dat statushouders snel hun plek in de Nederlandse Samenleving vinden en mee kunnen doen. Het programma bestaat uit een intensief taalprogramma waarin participatie en ori�ntatie op de Nederlandse...
meer...

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt een intensief inburgeringsprogramma aan. Het doel is dat statushouders snel hun plek in de Nederlandse Samenleving vinden en mee kunnen doen. Het programma bestaat uit een intensief taalprogramma waarin participatie en ori�ntatie op de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats innemen. We hanteren een aanpak waarbij theorie en praktisch leren elkaar afwisselen en versterken.

Onderscheid met andere organisaties

De visie van SNTR is dat taal het middel is om snel te participeren. Naast taallessen ori�nteren deelnemers zich in de praktijk, zodat ze snel mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-04-202314-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-04-202314-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,7438,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.78.3436863%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 19 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0

Diensten

Inburgeringstraject

We voeren vanaf 1 janauri 2022 de Z-route uit in de gemeente Rotterdam, de BAR-gemeenten en de IJssel-gemeenten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle deelnemers van de Z-route

Wij bieden uitsluitend een inburgeringstraject aan asielstatushouders.

Contact

Vestigingen

Schiekade 101, 3033 BG Rotterdam (route)
Mirjam Geerse
010-3101100
teamtaal@sntr.nl

Slingeplein 8-10, 3085 EZ Rotterdam (route)
Mirjam Geerse
010-3101100
teamtaal@sntr.nl

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Internetadres: https://www.sntr.nl/

Aantal werknemers: 29
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

15075