Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Op Weg Naar Werk

Stichting Op Weg Naar Werk heeft als doel de nieuwkomers deel uit te laten maken van de Nederlandse maatschappij. We geloven dat veel van de nieuwkomers een verrijking kunnen zijn voor de samenleving als ze op de juiste plek terechtkomen. Naast de voorlichtingen, workshops, de sollicitatiegesprek...
meer...

Stichting Op Weg Naar Werk heeft als doel de nieuwkomers deel uit te laten maken van de Nederlandse maatschappij. We geloven dat veel van de nieuwkomers een verrijking kunnen zijn voor de samenleving als ze op de juiste plek terechtkomen. Naast de voorlichtingen, workshops, de sollicitatiegesprek trainingen en ondersteuning bij het werven van een stageplek besteden wij ook veel aandacht aan de taal. Een goede beheersing van de taal is van essentieel belang, omdat het altijd om de hoek komt kijken. Of het nou om een sollicitatiegesprek, omgang met collega's of een simpel gesprek op straat gaat, is het heel belangrijk om de taal je eigen te maken. Daarom bieden wij klassikale en online taalcursussen aan om een betere grip te krijgen op de taal en zo ook de kansen te vergroten op het krijgen van een baan. Kortom, meedoen begint met de taal!

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons door:
1 Arbeidsgericht denken
2 Focus op de soft skills op het werkveld
3 Taallessen, maar ook workshops en trainingen gericht op passend werk vinden
4 Tijdens de taallessen worden themaweken gehouden die helpen bij het integreren in de Nederlandse
samenleving.
5 Kansen te bieden aan cursisten om in contact te komen met recruiters van verschillende werkgevers
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-11-202129-11-2021

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Op Weg Naar Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Op Weg Naar Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Op Weg Naar Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-11-202129-11-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,0198,3

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2020 / 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.171164%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Op Weg Naar Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 17,35
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 17,35
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 17,35
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 17,35

Diensten

Alfabetiseringstraject

In deze cursus leren onze cursisten de taal van A tot Z. We streven ernaar om de basis te leggen voor de taal tijdens deze cursus. We leggen het accent in deze cursus op het lezen en schrijven. Daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan de spreek- en luistervaardigheid van onze cursisten. Om de optimaal uit de cursist te halen gebruiken wij tijdens deze cursus de methodes: 7/43, de methode Melkweg en eigen materiaal.

Staatsexamen programma I

Hier gebruiken we het boek Taalsterk B1; Het boek bevat 12 thema’s. Tijdens deze cursus gaan cursisten de vaardigheden grammatica, spelling, luisteren en spreken versterken. Dit boek bereidt cursisten voor op het staatsexamen programma 1.

Staatsexamen programma II

Hier gebruiken we het boek Taalsterk B2; Dit boek bereidt cursisten voor op het behalen van het staatsexamen programma 2. In deze cursus wordt speciaal aandacht besteed aan de woordenschat en de lees- en schrijfvaardigheden.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) Cursus

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. We bieden een unieke ONA cursus voor onze cliënten. De cursist wordt gekoppeld aan één van onze arbeidscoaches/vrijwilligers. De arbeidscoach helpt de cursist met het invullen van de ONA resultaatkaarten en tegelijkertijd met het zoeken naar een stageplek voor de gewenste baan. De cursist krijgt minimaal 2 uur per week begeleiding van de arbeidscoach.
De cursus bestaat uit één les van 2,5 uur per week gedurende 10 weken. In deze lessen oefent de cursist met de acht thema’s van de ONA resultaatkaarten. Hier gebruiken we het boek Taalcompleet ONA; Het boek helpt cursisten om de resultaatkaarten volledig in te vullen. Het boek bevat veel handige informatie over eigenschappen, competenties en kennis op het gebied van de arbeidsmarkt.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) Cursus

Hier gebruiken we het boek Taalcompleet KNM; Cursisten leren door deze cursus veel over de Nederlandse samenleving. Het boek bevat 8 thema's en elk thema gaat om een ander aspect. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het zorgsysteem, onderwijs, politiek en geschiedenis.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen en nieuwkomers

Op Weg Naar Werk heeft als doel de vluchtelingen deel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. We geloven dat veel van de vluchtelingen het vermogen hebben om hun ervaringen toe te passen op de Nederlandse werkvloer, maar de weg er naartoe ziet er voor veel van hen wazig uit.
We geloven dat veel van de vluchtelingen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving als ze op de juiste plek terechtkomen en we streven ernaar om deze talenten de weg te wijzen naar een betere toekomst in Nederland waarbij ze een belangrijke deel kunnen uitmaken van de maatschappij en dusdanig iets terugdoen voor het land dat hen er bovenop hielp.
We richten ons op het vinden van geschikte banen op basis van diploma’s en ervaringen van de werkzoekenden. We denken dat de optimale integratie van de vluchtelingen te behalen is met passend werk. Via deze stichting willen we het voor die mensen makkelijker maken om een baan te vinden. Zo kan de samenleving profiteren van alle ervaringen van die mensen.

Contact

Vestigingen

Marconiplein 14, 3025AV Rotterdam (route)
Majd Arab
0687920936
info@ownw.nl

Internetadres: ownw.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15237