Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting OpenDoor

”Wij staan voor onze jongeren, denken in oplossingen en leveren maatwerk”.

Missie

Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen wij door continue...
meer...

”Wij staan voor onze jongeren, denken in oplossingen en leveren maatwerk”.

Missie

Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multi-complexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen wij door continue begeleiding, monitoren, corrigeren, motiveren en activeren op het niveau van onze jongeren.

Doelstelling

Met onze begeleiding, coaching, training, scholing en activiteiten verhogen we de zelfredzaamheid van onze jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Vaak hebben ze geen startkwalificatie, geen werk en een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het werken met onze jongeren maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en een wetenschappelijk onderbouwde scan, waarbij we vooral kijken naar de talenten van onze jongeren en niet naar de beperkingen.

Onderscheid met andere organisaties

OpenDoor hanteert een dusdanige werkwijze waarbij risicojongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking de integrale begeleiding krijgen, die nodig is om hen succesvol terug te kunnen laten keren in de maatschappij. Het is de bedoeling van OpenDoor om tot een manier van hulpverlenen te komen, die ook of indien nodig aan andere hulpverlenende instellingen kan worden overgedragen.

Dit doen we door geen wachttijden te hebben en maatwerkgericht in het belang van de jongere te werken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Blik op Werk Keurmerk

Stichting OpenDoor is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting OpenDoor heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting OpenDoor neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Dienst 1. Scholing, opleiding en training

Onder dienst 1. Scholing, opleiding en training vallen alle trainingsvormen binnen Stichting OpenDoor waarbij het einddoel is om kennis bij te brengen
door middel van scholing, opleiding en/of training. Deze dienst wordt aangeboden aan een talent of een groep talenten en is nodig voor de uitoefening, het behouden of het verkrijgen van een taak, functie
of beroep.

Het gaat hier om eenmalige workshops, maar ook om een opleidingstraject van bijvoorbeeld een jaar, denkende aan een LOI cursus/training, autotheorie, reachtruck/heftruckcertificaat, VCA-certificaat e.d..

Dienst 2. Fysieke/mentale behandeling/begeleiding

Onder dienst 2. Fysieke/mentale behandeling/begeleiding vallen alle overeenkomsten/arrangementen waarbij het einddoel is om talenten met een fysieke of mentale beperking zodanig te behandelen of begeleiden dat hij/zij weer inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Dit is voornamelijk gericht op het individuele talent en hier is vaak een arrangement aan gekoppeld vanuit gemeenten.

Voorbeelden van fysieke of mentale begeleiding of behandeling kunnen zijn: multidisciplinaire behandeling en verhogen psychische weerbaarheid.

Dienst 9. Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Onder dienst 9. Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk vallen alle overeenkomsten/arrangementen en trajecten waarbij het einddoel is om werkzoekenden of personen met een uitkering aan het werk te krijgen. Stichting OpenDoor heeft geen samenwerking meer met het UWV.

Wel heeft Stichting OpenDoor een gigantisch netwerk waarbij talenten geplaatst kunnen worden voor werk, werkervaringsplek, vrijwilligerswerk. Stichting OpenDoor vindt het van groot belang dat er een goede match is tussen werkgever en talent. De nazorg in deze wordt verzorgd door Stichting OpenDoor, zodat men altijd een vangnet heeft bij terugval.

Dienst 10. Sociale activering en participatie

De dienst 10. Sociale activering en participatie is erop gericht om mensen in een sociale achterstandspositie inzicht te verschaffen in de eigen mogelijkheden en om hen te helpen deze mogelijkheden verder te ontwikkelen en te benutten, zodat zij beter in staat zijn om te participeren in de samenleving.

Daarnaast is het doel om het talent meer uitzicht op betaald werk te geven zodat de klant in de toekomst kan instromen in een traject, zoals bedoeld onder dienst 9 ‘Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk’. Middels Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat Stichting OpenDoor aan de slag met de talenten die extra ondersteuning nodig hebben bij onder andere; (financiële)administratie, verslaving, huiselijke relaties, sociaal netwerk, geestelijke/lichamelijke gesteldheid, activiteiten dagelijks leven, maatschappelijke participatie e.d..

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitvallende jongeren

Deze grote groep risicojongeren bestaande uit o.a.: jongeren met een WWB-uitkering, jongeren met verslavingsproblematiek, jongeren met een justitieel verleden, jongeren die uitvallen in onze huidige schoolsystematiek en jongeren met co-morbide problematieken. Deze jongeren hebben behoefte aan personen die nog geloof hebben in hun talenten. Vanuit de mogelijkheden van de jongeren probeert OpenDoor hen vervolgens te verleiden tot het zetten van stappen die zij voorheen niet konden maken.

Voor OpenDoor is de gezinssituatie het vertrekpunt voor het begeleidingstraject. Er wordt uitgegaan van individuele begeleiding of individueel gerichte begeleiding in kleine groepen.

OpenDoor opereert op integrale wijze vanuit pijlers:

  • Jongeren 18 +
  • Jongeren 18-

Contact

Vestigingen

Fleurberg 6 (postadres), 4708 CD Roosendaal (route)
Cees den Ridder
0624595092
ceesdenridder@stichtingopendoor.nl

Kroevenlaan 31, 4707 BJ Roosendaal (route)
Bob van den Buijs
0646090556
bobvandenbuijs@stichtingopendoor.nl

Nispenseweg 1, 4707 RA Roosendaal (route)
Mounir El Fahmi
0648385210
mounirelfahmi@stichtingopendoor.nl

Het Hoogje 1, 4756 CP Kruisland (route)
Mounir El Fahmi
0648385210
mounirelfahmi@stichtingopendoor.nl

Geldeloozepad 5, 4463 AJ Goes (route)
Mounir El Fahmi
0648385210
mounirelfahmi@stichtingopendoor.nl

Slingerweg 110, 4814 AZ Breda (route)
Mounir el Fahmi
0648385210
mounirelfahmi@stichtingopendoor.nl

Internetadres: www.stichtingopendoor.nl

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2013

14742