Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Rumi

Stichting Rumi is een Haagse Non-Profit stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een arbeidsbeperking, zodat deze groep zich veilig voelt en optimaal kan presteren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle...
meer...

Stichting Rumi is een Haagse Non-Profit stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een arbeidsbeperking, zodat deze groep zich veilig voelt en optimaal kan presteren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle plaats in de maatschappij inneemt. Onze persoonlijke aanpak is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de deelnemers, professionals en vrijwilligers. Vanuit onze humanitaire waarden, instelling en door onze oprechte nieuwsgierigheid naar de ander wordt iedereen gezien ongeacht diens geloofs- of levensovertuiging. Wij zijn trots op onze unieke ‘eigenwijze’ manier van handelen, gaan geen uitdaging uit de weg ondanks dat deze soms dwars staan op externe krachten.

Feed your spirit ~ Fulfill you Purpose ~ Feel at Home

Wij adviseren ketenpartijen die met ons samenwerken over bovenstaande vraagstukken.

Onderscheid met andere organisaties

Voor elke deelnemer maken wij een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)
Waar nodig bieden wij ondersteunende middelen ter ondersteuning van stress- en traumaverwerking
Wij maken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Werkfit
Wij bieden een cultureel vangnet voor Welzijn van onze cliënten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Rumi is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Rumi neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

In de regio Den Haag verlenen wij sinds 3 jaar verschillende coacingstrajecten waaronder jobcoaching, loopbaanbegeleiding, lifecoaching, budgetcoaching. Daarbinnen is de individuele ontwikkeling van de Nederlandse taal voor degene die daar in te kort komen een belangrijk onderdeel.

Alfabetiseringstraject

Als tijdens het intaketoets blijkt dat het niveau van de Nederlandse taal dermate laag is om een normaal gesprek te voeren starten wij met een alfabetiseringstraject.

Staatsexamen programma I

Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen I te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Staatsexamen programma II

Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen II te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Taaltraject

In onze startklas helpen taalmaatjes onze deelnemers op weg om de eerste stappen te zetten binnen de Nederlandse taal, de intaketoets en het leerplan onder leiding van de NT2 docent.

Na de startklas volgt verdere scholing binnen een groep deelnemers van gelijke niveau onderleing van de NT2 docent.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Onze deelnemers kunnen na afloop van de cursus ONA zelfstandig werken richting werk. De modules van het ONA handboek vormen hierin de basis evenals de in te leveren formulieren voor het ONA examen.
Wij bieden zowel ondersteuning klasikaal als individueel.

Sociaal maatschappelijk werk

Wij bieden een veilige omgeving waarin onze deelnemers meer over zichzelf en hun levensvragen kunnen laten zien waardoor een positieve groei kan worden gerealiseerd binnen alle trajecten onder begeleiding van gediplomeerde allround coach en counselers tot aan een psycholoog.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Burgers met afstand tot de arbeidsmarkt

In de regio Den Haag verkleinen wij de mentale en fysieke afstand tot de arbeidsmarkt en maken onze cliënten Werkfit. Eventueel passen wij op geschikte werklocaties Loonwaardetoetsingen toe om de groei vast te stellen.

Burgers met welzijnsvraagstukken

Het algemene welzijn en welbevinden van de mens is vaak voorwaarde om goed mee te komen in de maatschappij. Met maatwerk bieden onze councelors en psychologen begeleiding aan deelnemers zodat zij handvaten hebben om meer zelfredzaam en zelfstandig te kunnen bewegen.

Inburgeraars

De nieuwkomers begeleiden wij met als doel zich positief in te passen en de juiste weg te vinden binnen de Nederlandse maatschappij.

Contact

Vestigingen

Da Costastraat, 42, 2513RP s-Gravenhage (route)
Arif Gaspersz
0642016695
info@stichtingrumi.nl

Internetadres: https://stichtingrumi.nl/

Aantal werknemers: 50
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017

15338