Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en verbreding van het draagvlak. De werkzaamheden...
meer...

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en verbreding van het draagvlak. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vele vrijwilligers die worden ondersteund door betaalde krachten.

Sinds 2013 biedt VluchtelingenWerk inburgeringstrajecten aan voor vluchtelingen en migranten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden

Onderscheid met andere organisaties

VluchtelingenWerk kan dankzij jarenlange ervaring met vluchtelingen en nieuwkomers en de inzet van deskundige professionals en vrijwilligers een taaltraject op maat bieden. VluchtelingenWerk zorgt voor een intensieve begeleiding van cursisten. De lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2 docenten, zij worden in de klas ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. Buiten de les krijgen de cursisten een taalcoach die met de cursist het Nederlands oefent.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202109-04-2021

Blik op Werk Keurmerk

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202109-04-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-348,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht895816%
Flevoland8.183225%
Groot Amsterdam8.165012%
Noord-Holland Noord8.162030%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 1 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Intake/diagnose inburgering

Voordat u start met inburgeren wordt er een uitgebreide intake afgenomen waarin wordt gekeken naar uw startniveau, leersnelheid, uw vooropleiding en uw ambities. Op basis van de resultaten krijgt u een advies voor een traject op maat. Misschien moet u eerst een alfabetiseringstraject volgen, dat wordt dan opgenomen in het trajectplan. Het traject wordt regelmatig geëvalueerd en op basis daarvan kan het trajectplan worden bijgesteld.

U wordt in een lesgroep geplaatst bij andere cursisten waarbij uw niveau en leersnelheid zo dicht mogelijk zal aansluiten bij de rest van de groep. Instroom van nieuwe cursist(en) in bestaande groepen beperken wij tot het minimum.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/wat-wij-doen/inburgering. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl of bellen naar 030 234 0676.

Alfabetiseringstraject

Leerprofiel: Analfabeet

Bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland kunt u een alfabetiseringscursus volgen als voorbereiding voor een inburgeringscursus. De alfabetiseringscursus duurt tussen de 13 en 65 weken. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kan er een goed advies gegeven worden welk trajectduur voor u geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. In de groep zitten maximaal 12 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO. Heeft u vragen, bel dan naar 030 234 0676 of mail naar inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.n

Inburgeringstraject

Leerprofiel: laag, middelbaar en hoogopgeleid

VluchtelingenWerk WestMidden-Nederland biedt inburgeringstrajecten op maat. De cursus duurt tussen de 13 en 91 weken. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die ondersteunt. In de groep zitten maximaal 15 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leer je de Nederlandse taal en krijg je les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Ook kan je aanvullend de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO. Heeft u vragen bel dan naar 030 234 0676

Staatsexamen 1

Leerprofiel: Hoogopgeleid

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland biedt ook trajecten voor staatsexamen I of II op maat. De cursus duurt tussen de 13 en 91 weken. Vóór de cursus wordt een intake gedaan om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. In de groep zitten maximaal 15 personen. Na een aantal maanden wordt u ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leer je de Nederlandse taal en krijg je les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Wanneer het nodig is wordt u geholpen met de aanvraag van een lening, de examens of andere verzoeken richting DUO.

Heeft u vragen, bel dan naar 030 234 0676 of mail naar inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

ONA

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland biedt op enkele inburgeringslocaties de module ONA aan. U krijgt gedurende 13 weken 2 keer per week 2,5 uur klassikale les van een gecertificeerde NT2 docent. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO. Getrainde ONA vrijwilligers bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van de resultaatkaarten en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA. Let op! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2 heeft. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl of bellen naar 030 234 0676.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Vluchtelingen

Asielgerechtigden

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Inburgeringsbehoeftigen

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Telingstraat 2 (kantoor), 3512 GV UTRECHT (route)
Stephanie Vork
06-23027453
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Churchilllaan 11- 8 hoog, 3527 GV Utrecht (route)
Stephanie Vork
06-23027453
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Stadsplein 6, 3431 LZ NIEUWEGEIN (route)
Stephanie Vork
06-23027453
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Faustdreef 183-185, 3561 LG Utrecht (route)
Mounya Moutaouakil
06-30894077
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Brinkwal 3, 3432GA NIEUWEGEIN (route)
Stephanie Vork
06-23027453
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Rentmeesterstraat 42, 1315 JS Almere (route)
Stephanie Vork
06-23027453
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Pastoor Koopmanweg 26, 1784 NX Den Helder (route)
Aida Arnautovic
06-23473758
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Reijer Keijserstraat 12, 1791 AX Den Burg - Texel (route)
Gerda Schoenmaker
06-83705235
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Jufferstraat 4, 1508 GE Zaandam (route)
Jens Konst
06-83515457
jkonst@vluchtelingenwerk.nl

Marktpleinkerk 94-96, 2132 DC Hoofddorp (route)
Marisca Postma
06-22812689
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Nieuweweg 61, 2132 CM Hoofddorp (route)
Marisca Postma
06-22812689
inburgering-westmidden@vluchtelingenwerk.nl

Internetadres: www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden

Aantal werknemers: 227
Aantal vestigingen: 11
Oprichtingsjaar: 2006

14181