Samen werken aan
duurzame participatie

SWA HR Diensten B.V.

SWA HR Diensten B.V. houdt zich onder meer bezig met assessment, loopbaanadvies & coaching, outplacement, re-integratietrajecten en HR-dienstverlening. Deze activiteiten worden uitgevoerd door professionals: deskundig, ervaren, veelzijdig en betrokken personeel.

meer...

SWA HR Diensten B.V. houdt zich onder meer bezig met assessment, loopbaanadvies & coaching, outplacement, re-integratietrajecten en HR-dienstverlening. Deze activiteiten worden uitgevoerd door professionals: deskundig, ervaren, veelzijdig en betrokken personeel.

Onderscheid met andere organisaties

Geen standaardoplossingen maar maatwerk. Grote maatschappelijke betrokkenheid, maar met beide benen op de grond. Praktisch en resultaatgericht. Doorgaan tot het gewenste resultaat is bereikt.

Samenwerking met:
Bedrijven, Werknemers-/ werkgeversorganisaties, Opleidingsfondsen, UWV, Provincie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

SWA HR Diensten B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
SWA HR Diensten B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

SWA HR Diensten B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-57,7
Outplacement-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,83--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht8.48.253614%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van SWA HR Diensten B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Het opzetten van een eigen bedrijf doe je niet zomaar. Dat vereist een gedegen voorbereiding. Wat voor product of dienst? Welke doelgroep(en). Wie zijn je concurrenten? Hoe onderscheid je je van je concurrenten? Al deze aspecten (en nog veel meer!) worden uitgewerkt in een ondernemingsplan. Papier is geduldig. Een mooi plan maken is niet zo'n grote kunst. Waar het op aan komt is of de nieuwe ondernemer uit het goede hout is gesneden. Beschikt hij over de juiste persoonlijke eigenschappen en vaardigheden?
De SWA consultant adviseert, wijst de weg, maar speelt zonodig ook de rol van advocaat van de duivel.

Loopbaanadvies / onderzoek

In diverse situaties kan een loopbaanadviestraject uitkomst bieden. Aan het begin van een carriere, bij al of niet gedwongen verandering van baan, in het kader van verbreding of verdieping van de huidige baan of als onderdeel van een Management Development programma. Met behulp van interviews en tests worden de interesses, de capaciteiten en de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat in kaart gebracht.
In samenspraak met de kandidaat wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Welke scholingen/of training is nodig om de gewenste situatie te bereiken?

Outplacement

In een intakegesprek wordt geinventariseerd wat de kandidaat kan en wil. Op grond hiervan wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Standaardonderdelen zijn: individuele begeleidingsgesprekken, een sollicitatieworkshop (zie dienst 3), jobsearch (waaronder toegang tot de meest uitgebreide vacaturebank van Nederland), hulp bij alle sollicitatieactiviteiten (CV, brief, gesprek) en beoordeling van de aangeboden arbeidsvoorwaardenpakket ingeval van een geslaagde sollicitatie.
In plaats van begeleiding naar een andere baan kan ook voor begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap worden gekozen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Afhankelijk van de groepsgrootte worden door SWA Advies een- of meerdaagse sollicitatieworkshops georganiseerd. Aan bod komen vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? Is de zoekrichting duidelijk, hoe kom je dan aan geschikte vacatures? Naast het gebruik van de bekende openbare bronnen (gedrukte media, vacaturebanken op Internet, uitzendbureaus, etc.) wordt ruime aandacht besteed aan netwerken (hogere scoringskans!). Het CV, de brief en het gesprek komen uitgebreid aan de orde. Tenslotte worden nuttige tips gegeven om te komen tot goede afspraken met een nieuwe werkgever over arbeidsvoorwaarden, etc.

Assessment

Zowel bij werving en selectie als bij outplacement kan assessment worden ingezet.
Met behulp van tests en simulaties wordt een beeld gevormd van de intelligentie, sociale vaardigheden, leiderschapscapaciteiten, probleemoplossend vermogen en besluitvorming van de kandidaat. Dit alles uiteraard in relatie tot de te vervullen of geambieerde functie.

Duurzame Inzetbaarheid

Voor jongeren is hun toekomstperspectief belangrijk. Medewerkers in het spitsuur van het leven zijn gebaat bij een goede werk-privé balans. Voor oudere werknemers is het perspectief op gezonde jaren een belangrijke drijfveer. De praktijk laat echter zien dat competenties, vitaliteit of behoeften veranderen. Dat kan leiden tot een mismatch tussen wat het werk vraagt en de medewerker biedt. Problemen met kwalificaties en motivatie wil je voorkomen.

Dit doen we door te werken aan de fitheid van mensen en daarmee van organisaties. Om te komen van baan- naar werkzekerheid. Als de fit (weer) klopt, zijn mensen nu en in de toekomst beter inzetbaar. De medewerker blijft met energie en plezier aan werk en behoudt zijn waarde op de arbeidsmarkt. De werkgever mag rekenen op een goed en duurzaam rendement.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkenden die met werkloosheid bedreigd worden

SWA heeft outplacementtrajecten. Individueel of groepsoutplacement. Wij bieden maatwerk. Wij begeleiden mensen naar een nieuwe baan. D.m.v. (sollicitatie)trainingen, actief zoeken naar vacatures vindt 80-100% van de cliënten een nieuwe baan.

Werkenden die regie willen krijgen op hun loopbaan

SWA is bij uitstek het bureau waar mensen terecht kunnen die voor het eerst met loopbaan coaching en begeleiding in aanraking komen. Door onze laagdrempelige en praktische aanpak en doordat we het midden houden tussen coach en adviseur kunnen mensen de regie gaan pakken op hun loopbaan. Een mooi startpunt is bijvoorbeeld de loopbaancheck. Hierbij brengen we de loopbaan in enkele gesprekken in beeld met ronden we af met een plan van aanpak: regie nemen!

Jongeren (< 23 jaar)

Veel jongeren hebben de verkeerde opleiding gekozen of de opleiding niet afgemaakt.Wij kunnen d.m.v. een persoonlijke profiel analyse ontdekken waar de interesses liggen, wat de mogelijkheden zijn en of er extra scholing nodig is. Bij geschiktheid kunnen zij bij SWA een opleiding volgen in de metaal- of procesindustrie of kunnen zij deelnemen aan ons analistenproject. Jongeren o.a. uit de gemeenten Hoorn, Amsterdam en Zaandam, hebben nadat zij de opleiding hebben gevolgd, een goede baan met perspectief gevonden.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Kernactiviteit. SWA begeleid en bemiddelt mensen zonder startkwalificatie naar een baan. Dit gebeurt d.m.v. een proefplaatsing, leer/werktrajecten en intensieve begeleiding.

Beroepen in de ambacht of industrie

SWA is in 1985 opgericht door een samenwerkingsverband tussen grote industriële bedrijven en de vakbonden. Sinds die tijd bevinden we ons op het kruispunt van partijen op de arbeidsmarkt. Er is sindsdien een groot netwerk ontstaan. Zo hebben wij veel contacten in de proces- en metaalindustrie, we voelen ons thuis bij praktisch ingestelde mensen, vakmensen in alle sectoren!

Contact

Vestigingen

Archimedesbaan 18 K, 3439 ME NIEUWEGEIN (route)
Frans Bergman
030 600.85.50
f.bergman@swahrdiensten.nl

SWA HR Diensten B.V.

Internetadres: http://www.swahrdiensten.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1989

6424