Samen werken aan
duurzame participatie

Taal Leeft!

Missie
Onze missie: Taal is de sleutel tot een zelfredzaam bestaan.

Visie
Taal Leeft! is dé inburgeringsschool voor nieuwkomers en dé plek om het beste uit jezelf te halen. Wij bieden een goede start in de Nederlandse samenleving. Een taal leer je samen! Taal Leeft! versterkt de...
meer...

Missie
Onze missie: Taal is de sleutel tot een zelfredzaam bestaan.

Visie
Taal Leeft! is dé inburgeringsschool voor nieuwkomers en dé plek om het beste uit jezelf te halen. Wij bieden een goede start in de Nederlandse samenleving. Een taal leer je samen! Taal Leeft! versterkt de communicatie tussen mensen. Taal Leeft! is een professionele organisatie die zich inzet voor nieuwkomers door het leren van de Nederlandse taal en bijdraagt tot maatschappelijke participatie. Taal Leeft! daagt nieuwkomers uit zichzelf te ontwikkelen, talenten te ontplooien en in de Nederlandse samenleving tot recht komen als mens en burger.

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Taal Leeft! is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Taal Leeft! neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Als je in je eigen land (bijna) niet naar school bent geweest of als het schrift in jouw eigen taal heel anders is dan hier, dan is lezen en schrijven moeilijk. Toch is het belangrijk om de taal te leren, zodat jij een mooie toekomst in Nederland hebt. Het is daarom nodig dat je eerst een cursus alfabetiseren NT2 volgt. Dit kun je doen bij Taal Leeft!. Wij maken gebruik van een eenvoudige manier om je de taal snel en goed te leren met veel beeld en herhaling.

Inburgeringstraject

In de lessen leer je Nederlands lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je leert de Nederlandse taal gebruiken in de praktijk. Bijvoorbeeld: praten bij de dokter of met de buren, informatie over cursussen lezen, een sollicitatieformulier invullen en praten op het werk. In de klas werk je alleen en met andere cursisten. Samen oefen je in de klas met Nederlands praten. Je maakt in de klas en thuis ook opdrachten op de computer. Aan het einde van de cursus maak je het inburgeringsexamen (A2-niveau).

Staatsexamen programma I

Als jij in je eigen land al naar de basisschool of de middelbare school bent geweest, dan kun je kiezen voor de cursus die jou voorbereidt op het staatsexamen. Het staatsexamen is vooral van belang als je graag een baan wil hebben of een opleiding wil volgen op mbo of hbo niveau. De cursus staatsexamen NT2 I leidt je op tot taalniveau B1.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bij gekomen. Heeft u namelijk een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 ontvangen, dan is ONA een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Bij Taal Leeft! wordt ONA lessen aangeboden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Inburgeraars worden getoetst op taalniveau (laag, middel en hoog), waarna zij een inburgeringstraject kunnen volgen.

Analfabeten

Analfabeten kunnen bij Taal Leeft! terecht voor een alfabetiseringstraject, zodat aansluiting gevormd wordt op het reguliere inburgeringstraject of staatsexamentraject.

Kandidaten Staatsexamen

Mensen die (veelal hoog) opgeleid zijn in hun thuisland en ambitie hebben om in Nederland door te studeren danwel op een bepaald niveau te gaan werken, kunnen bij Taal Leeft! het staatsexamentraject volgen. Dit kan op niveau I of II, dit is afhankelijk van het taalniveau.

Contact

Vestigingen

Van Limburg Stirumstraat 10 , 2805 BD Gouda (route)
Monique Bosboom
0640893114
Taalleeft@gmail.com

Internetadres: www.taalleeft.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2020

15392