Samen werken aan
duurzame participatie

TaalSamen

TaalSamen: een nieuwe taal leer je samen.
In een laagdrempelige leerzame onderwijssetting kom je tot een cursus die bij jou past en dan kan het leren echt beginnen. Leren is niet alleen een must, maar ook fun. Daar zorgt TaalSamen voor.
meer...

TaalSamen: een nieuwe taal leer je samen.
In een laagdrempelige leerzame onderwijssetting kom je tot een cursus die bij jou past en dan kan het leren echt beginnen. Leren is niet alleen een must, maar ook fun. Daar zorgt TaalSamen voor.

Onderscheid met andere organisaties

-Laagdrempelig
-Flexibel
-Persoonlijk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-07-202328-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

TaalSamen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
TaalSamen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

TaalSamen werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

TaalSamen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-07-202328-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5718,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020 / 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Flevoland8.58.66922031%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van TaalSamen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

• Cursus 1 Beginners NT2 A0- A1
Om aan deze taalklas mee te doen, kent u nog geen Nederlands of u bent geslaagd voor het Basis Inburgeringsexamen Buitenland. U heeft een goed netwerk dat u stimuleert Nederlands te leren. U heeft 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 10 - 12 uur per week uit het boek en op de computer. U zit in een klas met een groep van 10 personen.
Halverwege en aan het einde van de cursus legt u toetsen af om te zien hoe u zich ontwikkelt met betrekking tot uw doel, niveau A1 bereiken.

• Cursus 2 NT2 A1- A2
Om aan deze cursus mee te doen, beheerst u het taalniveau A1. Dit wordt met een instaptoets vastgesteld. U heeft een goed netwerk dat u stimuleert Nederlands te leren. U heeft 9 uur per week op vaste dagen les en oefent thuis 10 – 12 uur per week uit het boek en op de computer. U zit in een klas met een groep van 10 personen. Halverwege en aan het einde van de cursus legt u toetsen af om te zien hoe u zich ontwikkelt met betrekking tot uw doel,

Staatsexamen programma I

• Cursus Staatsexamen B1 en B2
De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang.
Het Staatsexamen NT2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.
Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten.

Staatsexamen programma II

• Cursus Staatsexamen B1 en B2
De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Opleiding en nationaliteit zijn niet van belang.
Het Staatsexamen NT2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Zo’n diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.
Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt het diploma niet gebruiken om een studie mee af te sluiten.
Je leert Nederlands in een vaste groep onder begeleiding van een ervaren taaldocent en je oefent steeds Nederlands met iedereen in je klas. Ook leer je alles over de Nederlandse samenleving. Om je volledig voor te bereiden op het examen kun je bij TaalSamen nog een examentraining

Alfabetiseringstraject

• Alfabetiseringscursus: 3 niveaus (Alfa A, B en C). Per onderdeel duurt de cursus ongeveer 15 weken: 3x per week les. Alfabetiseringsonderwijs NT2 valt onder de Wet Educatie en Beroep (WEB). Laaggeletterden die inburgeringsplichtig zijn, moeten het inburgeringsexamen halen. Gemeentes kunnen ontheffing verlenen na aantoonbare inspanning.
Het alfabetiseringsonderwijs kent drie niveaus: Alfa A, B en C. Voor de technische vaardigheden betekent dat:
1. Na A beheerst men het alfabetisch principe.
2. Na B kan men effectiever lezen en schrijven.
3. Na C (vergelijkbaar met A1 van het ERK) is het lezen en schrijven zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen stagnaties meer veroorzaakt.

In Nederland eindigt het alfabetiseringsonderwijs NT2 als niveau A1 van het Europese referentiekader (ERK) behaald is. Na het bereiken van dit niveau kunnen cursisten doorstromen naar het NT2-onderwijs. Er kan hierna een vervolgcursus bij TaalSamen gevolgd worden.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

TaalSamen biedt het onderdeel ONA aan.
U krijgt gedurende 10 weken 3 keer per week 2,5 uur klassikale les van een ervaren taaldocent. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO.
Wij bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van het portfolio en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA.
Belangrijk! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2 heeft.

Conversatielessen

Wij helpen je met:
-de woorden uitspreken
-de woorden leren
-grammatica goed gebruiken

Van alle vaardigheden in de taal, is spreken vaak het moeilijkst. Waarom?
Dit heeft niet alleen met taalvaardigheid te maken, maar ook met nieuwe situaties in een nieuwe cultuur of taal aandurven gaan.

In deze groep leer je om te gaan met alledaagse situaties. Situaties zoals:
1. Een afspraak maken bij de dokter of het ziekenhuis.
2. Hoe zeg je tegen de gemeente dat je dat je het niet eens bent met de beslissing?
3. Wat zeg je tegen de docent van jouw kind?
4. Wat zeg je bij de apotheek of dokter, als je je medicijnen ophaalt?
5. Je gaat een feestje geven. Wat zeg je tegen de buren?
6. Je hebt iets gekocht in de winkel, maar bent niet blij met de aankoop. Hoe zeg je dat het wilt ruilen of je geld terug wilt?
7. Nog meer van dit soort situaties……………………………………………….

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

IEDEREEN IS WELKOM.
De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om te leren.

Asielgerechtigden

IEDEREEN IS WELKOM.
De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om te leren.

Inburgeringsbehoeftigen

IEDEREEN IS WELKOM.
De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om te leren.

Analfabeten

IEDEREEN IS WELKOM.
De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om te leren. Hier willen we het maximaal haalbare bereiken, maar ook voor deze doelgroep moet leren leuk zijn.

Expats

IEDEREEN IS WELKOM.
De belangrijkste voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om te leren.

Contact

Vestigingen

Marktmeesterstraat 8A, 1315GE Almere (route)
Meriam Meiland
0636204456
administratie@taalsamen.nl

Griend 33-07 , 8225 SX Lelystad (route)
Cora Spaans
06-36204456
administratie@taalsamen.nl

Schor 1-9, 8224 CM Lelystad (route)
Cora Spaans
0636204456
administratie@taalsamen.nl

Schor 15, 8224 CM Lelystad (route)
Cora Spaans
0636204456
administratie@taalsamen.nl

De Zuid 2, 8251 BH Dronten (route)
Cora Spaans
0636204456
administratie@taalsamen.nl

Ketting 2, 8251 LD Dronten (route)
Cora Spaans
0636204456
administratie@taalsamen.nl

TaalSamen

Internetadres: www.taalsamen.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2018

14911