Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Veluwe

Wij zijn een stichting met de volgende doelstelling: het onderwijzen van de Nederlandse taal aan
asielmigranten alsmede het bijdragen aan de integratie en participatie van deze
asielmigranten in de samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn...
meer...

Wij zijn een stichting met de volgende doelstelling: het onderwijzen van de Nederlandse taal aan
asielmigranten alsmede het bijdragen aan de integratie en participatie van deze
asielmigranten in de samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Taalschool Veluwe vindt het persoonlijke contact met de cursist erg belangrijk. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Wij bieden maatwerk aan een ieder die bij ons les volgt. Taalschool Veluwe helpt de cursisten ook na hun opleiding, dit in samenwerking met hun lokale netwerk van werkgevers en organisaties en gemeenten. Dat kan gericht zijn op het vinden van een baan, een passende opleiding of een leerwerktraject. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden. Hierin verzorgen wij ook opleidingen ter voorbereiding op werk in de zorg, schoonmaak, productie en bouw.

Onderscheid met andere organisaties

Onze stichting zet zich in om alle cursisten te helpen naar een goede toekomst, en doet dit in samenwerking met diverse partijen en belanghebbenden.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-07-202306-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Veluwe is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Veluwe heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Veluwe werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Veluwe neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-07-202306-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3158,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe8.6881942%
Amersfoort7.78.263318%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 4 may 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Veluwe.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,00

Diensten

Inburgeringstraject

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).De methodes die worden gebruikt zijn TaalCompleet, en Van Start
Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is voldoende getraind om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.
Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld leervermogen.

Alfabetiseringstraject

De cursus voor mensen die het Alfa 0 startniveau hebben bestaat uit 2 fasen: Alfa A en Alfa B. Elke fase duurt gemiddeld 16 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol afleggen gaan het volgende niveau volgen.
Fase Alfa A: In deze fase wordt met de methode 7/43, en de methode Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa A toets afgenomen; als die succesvol is, wordt gestart met Fase B.
Fase Alfa B: In deze fase wordt met de methode 7/43 en de methode Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa B toets afgenomen; als die wordt gehaald kan de cursist instromen in het startprogramma inburgering.
Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2 x getoetst om hun vorderingen te meten.
De cursisten mogen al de werkboeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands op A niveau goed te leren

Staatsexamen programma I

U bereidt zich met de cursus Nederlands al tweede taal B1 voor op het Staatsexamen NT2 programma 1. U kunt uzelf in het dagelijks leven verstaanbaar maken en andere mensen begrijpen. Na het doorlopen van deze cursus en het behalen van de vereiste examens heeft u voldaan aan uw inburgeringsplicht of kunt u doorleren om zo het B2 niveau te behalen.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Aan de hand van zijn plan voor de toekomst is de deelnemer meer in staat zijn portfolio vorm te geven.
Wanneer de deelnemer op een bepaald taalniveau zit wordt ONA wekelijks aangeboden als module van het traject, de ONA lessen vinden dan in groepsverband plaats. De deelnemers krijgen een programma, gericht op het verder vormgeven van het plan van de toekomst en het invullen van de resultaatkaarten van het portfolio.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Asielmigranten

Asielzoeker, statushouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Contact

Vestigingen

Gildenstraat 15, 3861RG Nijkerk (route)
G.J Buitink
033-2007326
info@taalschoolveluwe.nl

Zonnebloemstraat 25, 3770 AE Barneveld (route)
G.J Buitink
0643984847
info@taalschoolveluwe.nl

Taalschool Veluwe

Internetadres: www.taalschoolveluwe.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2019

15138