Samen werken aan
duurzame participatie

Taalswitch

Taalswitch is een professioneel taalbureau gevestigd in Enschede. Wij bieden verschillende diensten aan voor inburgering, maar ook voor andere groepen, zoals expats en gezinsmigranten. Iedereen die zijn of haar taalniveau wil verhogen is bij ons van harte welkom voor een kop koffie en een...
meer...

Taalswitch is een professioneel taalbureau gevestigd in Enschede. Wij bieden verschillende diensten aan voor inburgering, maar ook voor andere groepen, zoals expats en gezinsmigranten. Iedereen die zijn of haar taalniveau wil verhogen is bij ons van harte welkom voor een kop koffie en een vrijblijvend adviesgesprek.

Wij zetten ons actief in voor de 14 Twentse gemeenten om statushouders in de B1-route te begeleiden naar een mooie toekomst in Nederland.

Wij bieden cursussen Nederlands aan van A0 tot C1. Wij organiseren veel groepstrainingen, maar individuele lessen zijn ook mogelijk.

Onderscheid met andere organisaties

  • Kleine groepen: maximaal 15 deelnemers, dus voldoende individuele begeleiding
  • Groepsindeling op basis van adviesgesprek: wij proberen mensen bij elkaar te plaatsen die hetzelfde niveau en grotendeels dezelfde leerwensen hebben
  • Gekwalificeerde, ervaren en gemotiveerde trainers
  • In de les wordt Nederlands gesproken!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-12-202313-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taalswitch is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Taalswitch heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalswitch werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalswitch neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-12-202313-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-58,5
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9278,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,52--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente8.28.13010828%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalswitch.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,50

Diensten

Staatsexamen programma I

Het traject voor het staatsexamen programma 1 is bedoeld voor mensen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau B1 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de basis van de Nederlandse taal (grammatica en woordenschat) en zij leren communiceren in verschillende dagelijkse en werkgerelateerde situaties. Alle lessen worden klassikaal aangeboden. De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Staatsexamen programma II

Het traject voor staatsexamen programma 2 is bedoeld voor mensen met een hoog opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau B2 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de Nederlandse taal gebruiken in diverse situaties, zowel sociale als professionele situaties. Na afloop van het traject is de deelnemer in staat om zich in complexe taalsituaties te redden.

De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is bedoeld voor mensen met een laag tot middelbaar opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau A2 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de basis van de Nederlandse taal en zij leren communiceren in alledaagse situaties. De lesstof wordt heel praktisch aangeboden.

De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Taalswitch biedt drie verschillende trajecten voor ONA.

Het eerste traject bestaat uit 5 lessen van 3 uur, waarin het portfolio gezamenlijk wordt ingevuld. Zodra de datum van het eindgesprek bekend is, wordt het gesprek in een een-op-een-gesprek geoefend.

Het tweede traject is een cursus van 64 uur. Er wordt klassikaal lesgegeven. Daarnaast worden er zo veel mogelijk buitenschoolse activiteiten gepland, zoals een bezoek aan een banenbeurs, of een open dag van een opleidingsinstituut.

Het derde traject is een individueel traject met één-op-één lessen. De deelnemer vult voor zover mogelijk het portfolio zelfstandig in, hij schrijft zelf een sollicitatiebrief en een CV en zoekt zelf naar vacatures. Tijdens de lessen krijgt de deelnemer ondersteuning bij de onderdelen die hij moeilijk vindt en krijgt hij feedback op zijn werk. Ook wordt het eindgesprek geoefend.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Kandidaten inburgerings- en staatsexamens NT2

Taalswitch biedt cursussen aan voor statushouders die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen, dan wel het staatsexamen programma 1 of 2.

De lessen zijn gericht op algemene taalvaardigheid en de statushouders leren de woorden en zinsstructuren die passen bij een bepaald taalniveau. Daarnaast is het ons doel om mensen naast kennis van de taal en cultuur ook voldoende zelfvertrouwen te geven, zodat zij ieder hun eigen plek vinden in en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Expats, studenten en gezinsmigranten

Voor deze doelgroep bieden wij meerdere mogelijkheden aan.

Wij organiseren bijvoorbeeld avondcursussen op alle niveaus, zodat mensen die werken ook de kans krijgen om hun taal te verbeteren. Daarnaast zijn er overdag ook groepslessen of individuele lessen mogelijk.

Wij plannen meestal een vrijblijvend intakegesprek in en op basis daarvan geven wij een advies.

Kandidaten ONA-cursus

ONA is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject en wij geloven dat ONA een belangrijke bijdrage kan leveren aan een succesvolle participatie in Nederland.

Wij bieden meerdere opties aan voor ONA. Zo hebben wij een 64-uurs cursus, waarin verschillende aspecten van de arbeidsmarkt en de zoektocht naar werk aan bod komen. Zo bespreken wij de opleidingsmogelijkheden in Nederland en praten wij over meerdere beroepen. De informatie is in het begin vooral algemeen van aard en informatief. Later in de cursus wordt er meer ingegaan op de cursisten individueel en hun eigen ideeen over werk in Nederland.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om in een aantal lessen samen met de docent het portfolio in te vullen en je voor te bereiden op het eindgesprek. Wij stimuleren deze laatste optie, omdat cursisten dan een duidelijk doel voor ogen hebben en ze zijn heel toekomstgericht bezig. Wat kan ik, wat wil ik en hoe ga ik mijn doel bereiken? De begeleiding is gericht op het individu.

Contact

Vestigingen

Hengelosestraat 60, 7514 AJ Enschede (route)
Ilja Vreeswijk
053-2301616
info@taalswitch.nl

Taalswitch

Internetadres: www.taalswitch.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14157