Samen werken aan
duurzame participatie

TaalTafels

Inburgering, staatsexamen NT2 I en II of ‘gewoon’ goed Nederlands leren?
TaalTafels is dé B1 - B2 specialist voor midden+ en hoger opgeleiden in Den Haag!
Wij bieden cursussen Nederlands van A0 tot C1 niveau met hoge kwaliteit en veel maatwerk.

TaalTafels vindt dat taalverwerving en...
meer...

Inburgering, staatsexamen NT2 I en II of ‘gewoon’ goed Nederlands leren?
TaalTafels is dé B1 - B2 specialist voor midden+ en hoger opgeleiden in Den Haag!
Wij bieden cursussen Nederlands van A0 tot C1 niveau met hoge kwaliteit en veel maatwerk.

TaalTafels vindt dat taalverwerving en inburgering voor midden- en hoogopgeleide vluchtelingen en andere migranten sneller en beter kan. We stemmen een cursus af op het taalniveau, de kwaliteiten en wensen van cursisten en we bieden leuke, uitdagende en interactieve lessen in kleine groepen.
Asielstatushouders, migranten en expats zitten bij elkaar aan tafel om Nederlands te leren. Dit levert nieuwe manieren van integratie en netwerken op. TaalTafels zet zich extra in voor begeleiding van statushouders bij o.a. diplomawaardering, opleidingsroutes en het vinden van werk op eigen niveau. Ook zetten we ons netwerk in om je te helpen bij het vinden van een baan op niveau!

Onderscheid met andere organisaties

 • lessen zijn overdag en 's avonds
 • max. 9 cursisten per groep
 • ook korte contracten voor deelexamens
 • hoge kwaliteit
 • goede balans in leren op school en thuis, dus lage totaalkosten
 • hoog tempo - Engels als tussentaal is vereist bij A0-A2
 • uitspraak
 • expats, migranten en statushouders leren samen
 • netwerken tijdens je leertraject
 • kansen op een baan vergroten en versnellen
 • kooksessies en andere sociale (leer)activiteiten
 • en vooral ... leren met Plezier!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-08-202105-08-2021

Blik op Werk Keurmerk

TaalTafels is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
TaalTafels heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

TaalTafels neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-08-202105-08-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,2148,4
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,0148,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden8.3263672%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van TaalTafels.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Taaltraject

TaalTafels biedt taaltrajecten NT2 aan voor midden+ en hoogopgeleide vluchtelingen, migranten en expats op alle niveaus.
Wij hebben als uitgangspunt dat cursisten thuis 3 tot 5 uur per week aan zelfstudie doen, zodat we in de lessen dieper op de stof in kunnen gaan en meer kunnen oefenen met de deelvaardigheden.
We bieden taaltrajecten van A0 tot C1. Voor het A0-A2 traject is Engels als tussentaal een vereiste.
Instroom is op basis van taalniveau en er wordt zo veel mogelijk maatwerk geboden. Bij TaalTafels is het mogelijk om in twee niveaugroepen tegelijk les te volgen als dat het beste past bij je taalniveau en helpt om te versnellen.
We hanteren contracten op maat, duur en aantal lesuren per week wordt afgestemd op de situatie en wens van de cursist.
Alle taallessen worden verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd docent met ruime ervaring in het (volwassen)onderwijs.

Inburgeringstraject

TaalTafels leidt cursisten op tot minimaal B1 niveau, de inburgeringseis van 2021.
ONA en KNM zijn aparte onderdelen.
Verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd docent.

Staatsexamen programma I

We bieden taaltrajecten aan tot B1 en hoger. Aan cursisten die Staatsexamen NT2 I op B1 niveau willen doen, biedt TaalTafels extra examentraining. Deze examentraining is ook beschikbaar voor mensen die geen taalcursus bij ons gevolgd hebben.
ONA en KNM zijn aparte onderdelen.
Verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd docent met ruime ervaring in het (volwassen)onderwijs.

Staatsexamen programma II

We bieden taaltrajecten aan tot B2 en hoger. Aan cursisten die Staatsexamen NT2 II op B2 niveau willen doen, biedt TaalTafels extra examentraining. Deze examentraining is ook beschikbaar voor mensen die geen taalcursus bij ons gevolgd hebben.
ONA en KNM zijn aparte onderdelen.
Verzorgd door een BVNT2-gecertificeerd docent met ruime ervaring in het (volwassen)onderwijs.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Doorlopende groep waarin cursisten zelf het aantal keren aanwezigheid bepalen om de eigen portfolio af te ronden. Cursisten gaan op voor een eindgesprek bij DUO. Dus geen urenverplichting of deelnameverplichting.
Verzorgd door ONA-gecertificeerd docent

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

hoger opgeleiden (werk/denkniveau)

Met alle activiteiten richt TaalTafels zich op de hoger opgeleide (asiel)statushouders en andere migranten, die Nederlands willen leren tot B1 of B2 niveau of hoger.
Hoger opgeleid betekent voor ons een hoog opleidingsniveau of een hoog werk- en denkniveau, vergelijkbaar met HBO / WO-niveau in Nederland.

Contact

Vestigingen

Van Speijkstraat 234, 2518 GK Den Haag (route)
Peter Wortelboer
070 8508508
contact@taaltafels.nl

Internetadres: www.taaltafels.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

15079