Samen werken aan
duurzame participatie

Trans Lion B.V.

Trans Lion ondersteunt sinds 2000 het UWV, gemeentes, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven bij verschillende vakgerichte vraagstukken op het gebied van HRM. Gedacht kan worden aan 2e spoortrajecten, WGA-trajecten en aan de re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

Door de jaren heen heeft...
meer...

Trans Lion ondersteunt sinds 2000 het UWV, gemeentes, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven bij verschillende vakgerichte vraagstukken op het gebied van HRM. Gedacht kan worden aan 2e spoortrajecten, WGA-trajecten en aan de re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

Door de jaren heen heeft Trans Lion een overzichtelijke en succesvolle werkwijze ontwikkeld om werknemers te motiveren en te re-integreren op de arbeidsmarkt. Trans Lion werkt landelijk. Begeleidende gesprekken vinden bij de medewerker thuis plaats of indien gewenst op locatie. Ieder dossier heeft als vast aanspreekpunt een re-integratieadviseur en in-house jobhunter.
De adviseur stelt na een intakegesprek een trajectplan op. Dit trajectplan zal door de adviseur gedurende het traject met de medewerker worden geëvalueerd en uitgevoerd. De voortgang wordt vastgelegd in rapportages. Hierbij zal Trans Lion op zoek gaan naar de snelste weg naar duurzame arbeid.

Onderscheid met andere organisaties

  • Minimaal tweewekelijks contact (persoonlijk contact eenmaal in de 4-6 weken)
  • Per 4-6 weken een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
  • Korte communicatielijnen
  • Landelijke dekking (begeleidende gesprekken vinden plaats bij de medewerker thuis)
  • In bezit van in-house jobhunters

Trans Lion biedt een poortwachtersgarantie voor trajecten binnen het 2e spoor Wet verbetering poortwachter.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Blik op Werk Keurmerk

Trans Lion B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Trans Lion B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Trans Lion B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202013-10-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-377,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,645--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.162227%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Trans Lion B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding naar werk

Producten: - 2e spoortrajecten - 3e spoortrajecten - haalbaarheidsonderzoek

Trans Lion biedt een poortwachtersgarantie met betrekking tot trajecten binnen de Wet verbetering poortwachter.

Duurzame inzetbaarheid

Producten: - loopbaanbegeleiding

  • outplacement

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Kandidaten binnen het 2e spoor Wet verbetering poortwachter

Een langdurig zieke werknemer is voor iedere organisatie een vervelende zaak. In het 2e spoor worden de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever onderzocht in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Tijdens de begeleiding in het 2e spoor ondersteunt Trans Lion optimaal. Door een persoonlijke aanpak en een landelijk netwerk van werkgevers en intermediairs krijgt u als werkgever de beste begeleiding. Elk traject heeft zijn eigen re-integratieadviseur en jobhunter, wat zorgt voor korte communicatielijnen en een directe en persoonlijke benadering.

Doel
Het doel van de begeleiding is het vinden van een passende en gangbare baan.

Contact

Vestigingen

Admiraal Helfrichweg 2 P, 2901 AB Capelle aan den IJssel (route)
Veeru Ramcharan
010 2643030
veeru@translion.nl

Internetadres: http://www.translion.nl

Aantal werknemers: 14
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

1369