Samen werken aan
duurzame participatie

Van den Borne Reintegratiediensten & Advies

Van den Borne Reintegratiediensten & Advies heeft de kwaliteit in huis om mensen die (ander) werk zoeken toe te leiden tot passend werk Ook bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van onze diensten. Zij krijgen dan de beschikking over een slagvaardig instrument om mensen te begeleiden naar...
meer...

Van den Borne Reintegratiediensten & Advies heeft de kwaliteit in huis om mensen die (ander) werk zoeken toe te leiden tot passend werk Ook bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van onze diensten. Zij krijgen dan de beschikking over een slagvaardig instrument om mensen te begeleiden naar een passende nieuwe werkplek.

Onderscheid met andere organisaties

Ons bedrijf is UWV-erkend. De relatie met het UWV bestaat al geruime tijd. Van den Borne Reintegratiediensten & Advies is bekend met regel- en wetgeving.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Verzekeraar, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Van den Borne Reintegratiediensten & Advies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Van den Borne Reintegratiediensten & Advies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Van den Borne Reintegratiediensten & Advies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,567,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,1108,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant8.2142264%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Van den Borne Reintegratiediensten & Advies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Cliënten individueel of groepsgewijs vaardigheden bijbrengen met betrekking tot het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.
De werkwijze is gericht op een persoonlijke aanpak.

Outplacement

Tijdens een intakegesprek stellen wij ons op de hoogte van uw wensen en mogelijkheden en vervolgens gaan wij op zoek naar een baan die bij u past.
De werkwijze is gericht op een persoonlijke aanpak.

Samenlooptrajecten

Cliënten met zowel WIA als sociale dienst coachen richting werk.

Jobcoaching

Cliënten coachen bij zowel zoeken van werk als het behouden van werk.

Toeleiden van werk naar werk ( 1e en 2e spoor )

Cliënten inzichten geven op nieuwe mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Hierbij rekening houdend met de lichamelijke en psychische mogelijkheden.
De aanpak/begeleiding gebeurt individueel. Face-to-face contacten vinden gemiddeld om de 14 dagen plaats vinden.

Werkgevers en werknemers van advies dienen over de mogelijkheden ten aanzien van opleidingen en nieuwe carrieremogelijkheden.
Hiervoor worden beroepentest, talenten en competentietesten, sollicitatietraining en begeleiding ingezet.

Toeleiden naar werk vanuit geen werk

Een belangrijke taak van het UWV is de reïntegratie van werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en een beroep doen op een werkloosheidsuitkering (WW). Via professionele bemiddeling moeten zij worden toegeleid naar betaald werk. Bij Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies hebben we die professionaliteit in huis. Dankzij onze uitgebreide contacten met het bedrijfsleven weten we waar behoefte is aan welk type medewerker, kennis waar vaak passende matches uit voortvloeien.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

20% van onze cliënten zijn laag opgeleiden zonder startkwalificatie. Na een assessment door een arbeidspsycholoog brengen wij de mogelijkheden, de competenties, mogelijke belemmeringen en interesses in beeld. Met deze gegevens gaan we tijdens de coaching op zoek naar potentiele werkgevers. Als het noodzakelijk is starten we de mogelijke baan met een werkervaringstraject.

Moeilijk bemiddelbaren

Dit jaar hebben wij 14 fase 4-mensen geplaats naar werk.
De opdrachtgevers zijn het UWV en werkgevers. Wij zijn een stevige steun in de rug en gaan, indien gewenst, met de client mee naar mogelijke werkgevers. Het overwinnen van belemmeringen en kijken naar mogelijkheden is onze specialiteit!
Onze achtergronden liggen bij gemeenten, SW-bedrijven, industrie, dienstverlening en scholen.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

10% van onze doelgroep bestaat uit fase 1-cliënten. Wij gaan samen met de client na welke activiteiten nog ondernomen moeten worden zo snel mogelijk een passende baan te vinden. We helpen om mensen hun visie te verbreden ten aanzien van de mogelijkheden. Ons netwerk van potentiele werkgevers geeft werkzoekenden een betere kans op een passende baan.

Ouderen (> 55 jaar)

25% van onze doelgroep zijn oudere werkzoekenden.
Er zijn zeker mogelijkheden voor de oudere werkzoekenden, onze opdrachtgevers zijn werkgevers en het UWV. Wij zetten het traject vooral in op het creatief solliciteren en directe aquisitie naar werkgevers. Wij hebben deze expertise opgebouwd door veel te communiceren met werkgevers.

Fase 2/3-cliënten

60% van onze cliënten hebben een WW- of WAO-uitkering van het UWV. Elk traject wordt via een één-op-één-begeleiding ingezet door een gekwalificeerde begeleider.
In de begeleiding wordt een traject doorlopen dat op de mogelijkheden en hulpvraag van de client afgestemd is.

Contact

Vestigingen

Nieuwstraat 51, 5521 CB EERSEL (route)
Nell van den Borne
0497-380324
nell@vdbreintegratie.nl

Internetadres: http://www.vdbreintegratie.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

5614