Samen werken aan
duurzame participatie

viaWMO

viaWMO begeleidt mensen vanuit een uitkeringspositie of werk naar een (andere) passende baan of zelfstandig ondernemerschap.
De W staat daarin voor Werk en participatie
De M staat daarin voor Mentale ontwikkeling
De O staat daarin voor Ondernemerschap. De startende ondernemer.
viaWMO werkt...
meer...

viaWMO begeleidt mensen vanuit een uitkeringspositie of werk naar een (andere) passende baan of zelfstandig ondernemerschap.
De W staat daarin voor Werk en participatie
De M staat daarin voor Mentale ontwikkeling
De O staat daarin voor Ondernemerschap. De startende ondernemer.
viaWMO werkt met de IVB methodiek waarbij het er om gaat dat de klant zijn eigen grootste drijfveren ontdekt, de regie voert en zijn eigen verantwoordelijkheid daarin draagt. De re-integratiedeskundige coacht de klant op zijn eigen doelen, leerpunten en uiteraard in het vinden van een passende baan. Het hele traject is gericht op samenwerking tussen alle partijen zoals de klant, de coach, het UWV, de nieuwe/oude werkgever (in geval van spoor 1, spoor 2 of outplacement) en eventueel andere betrokken partijen. viaWMO staat voor open en transparante communicatie, begrip en is oordeelloos.

Onderscheid met andere organisaties

Werk vinden wat duurzaam en realistisch is en binnen de individuele mogelijkheden past!
viaWMO is open, transparant en werkt op basis van samenwerking en eclectisch. Jij blijft regisseur van je traject, daarmee sta jij bij viaWMO centraal met je vraag.
Om alle partijen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is viaWMO sterk en flexibel in het afstemmen van onderlinge behoeften van zowel werkgever alsook werknemer en houden we rekening met de wettelijke verplichte kaders!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-202328-08-2023

Blik op Werk Keurmerk

viaWMO is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
viaWMO heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

viaWMO neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-202328-08-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,6117,8
Jobcoaching-00,0
Outplacement*18,3
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,678,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-88,3
Sociale activering en participatie-38,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,33--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.88.3226037%
Midden-Limburg8.38.361250%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 may 2022 tot 16 march 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van viaWMO.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Onze kracht is samen met de klant op zoek gaan naar een baan die aansluit bij de persoonlijke beroepswens en/of een baan die de markt vraagt. Niet alleen jij of ik maar SAMEN bedrijven en potentiële werkgevers benaderen. Persoonlijk contact is de kracht van jobhunting.
Door het persoonlijk contact hebben wij niet alleen een groot netwerk maar kennen wij de werkgevers persoonlijk.

Outplacement

Een fusie, een andere organisatiekoers, teruglopend bedrijfsresultaat, een verstoring in de arbeidsverhoudingen, een niet meer passende functie. Wat de precieze reden ook is, soms moeten werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar. Juist in deze situaties biedt outplacementbegeleiding van viaWMO uitkomst.
In ons outplacementprogramma wordt, naast een goede persoonlijke afronding van de oude werksituatie en een inventarisatie van de persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, het accent verlegd naar het gezamenlijk onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Genoeg van je baas? Briljant idee voor een product of dienst? Dromen van vrijheid? Dan kan het een goed idee zijn om als zelfstandige te gaan werken. Je kan je eigen bedrijf oprichten of als freelancer je diensten aanbieden. Dat is spannend en uitdagend!

Doel van de begeleiding:
Jou helpen naar en bij de start van jouw zelfstandig ondernemerschap op een zodanige wijze dat jij voldoende informatie, zowel theoretisch als praktisch, hebt gekregen om als zelfstandig ondernemer inkomsten te genereren.

Aanpak:
Veel aandacht en tijd wordt besteed aan de individuele intake/assessment waarbij jij je plannen en wensen kenbaar kunt maken. Opvolgend maken wij samen een analyse van de haalbaarheid van het persoonlijke ondernemersidee, een ondernemersplan. Ondernemen doe je immers niet alleen! Je omgeving (o.a. partner, gezin) zal jou in je ondernemerschap moeten steunen om het succesvol te kunnen maken.

Vacaturebemiddeling

Indien duidelijk is geworden in welke functie jij wil werken, gaat viaWMO kijken welke ondersteuning je nodig hebt om in die functie te gaan werken. Daarin verdelen we de taken:

  • brief (motivatie) schrijven
  • CV maken (versterken)
  • personal branding middels social media
  • contact leggen met uitzendbureaus, detacheringebureaus en werving en

selectiebureaus

  • contact leggen met werkgevers
  • ondersteuning in het zoeken en vinden van passende vacatures (zoeksites)
  • continu up to date houden van ieders acties.

Met andere woorden alles wat nodig is om jou in een passende functie te bemiddelen.

Trajecten sociale activering

Ben je door verschillende redenen er nog niet aan toe om loonvormend werk te gaan verrichten, maar wil je wel actief zijn, voldoening krijgen, zoek je afleiding, maatschappelijk iets kunnen betekenen, of gewoon lekker bezig zijn, dan is sociale activering iets voor jou. Wij begeleiden jou in de levensvragen die je hebt en ondersteunen je in zaken die je opgelost wil zien zowel praktische als mentaal. Als jij je sterk genoeg voelt, kunnen wij gaan zoeken naar vrijwilligerswerk en misschien uiteindelijk zelfs wel regulier werk. Soms helpt vrijwilligerswerk, het vinden van een hobby of het opbouwen van een sociaal netwerk je bij je persoonlijke herstel en/of groei.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Onze specialisatie is ACT (acceptance and commitment therapy).
Soms zie je door de bomen het bos niet meer, soms heb je het gevoel dat alles wat jou overkomt, ook alleen jou overkomt. Je denkt alleen nog maar de 'wet van Murphy' te kennen, het lijkt onmogelijk de (negatieve) spiraal te doorbreken. Jijzelf en/of de werkgever kunnen 'het probleem' niet meer samen oplossen. (Bedrijfs)maatschappelijk werk en/of ACT door viaWMO biedt onder andere ondersteuning bij dreigend verlies of reeds geleden verlies van werk, mismatch leidinggevende/collegae. Ook problemen in de verandering van het werk, problemen met formele organisaties (rechtbank, uitkerende organisaties, schuldhulpverlening) zijn enkele voorbeelden van problematieken die door viaWMO behandeld en aangepakt kunnen worden. Tevens bied viaWMO psychosociale behandeling en ACT in privé omstandigheden en bij allerlei levensvragen zodat jij flexibeler kan omgaan met wat het leven je aanbiedt. We werken hierin eclectisch.

Beroepskeuzetest

Middels het inzetten van een diversiteit aan assessments ontdek jij (opnieuw) o.a. welke kwaliteiten, vaardigheden en werkstijl je hebt, wat je leer-werk niveau is, welke competenties je hebt en welk menstype je bent. Tevens kunnen we ontdekken of het wijs is om als ondernemer te gaan starten.
De assessments zijn erop gericht dat jij meer duidelijkheid krijgt over functies die bij jou passen en aan welke functies de markt op dit moment behoefte heeft.
viaWMO hanteert bij het afnemen van assessments en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De testen die ingezet worden zijn door de Cotan erkend.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms zie je door de bomen het bos niet meer, soms heb je het gevoel dat alles wat jou overkomt, ook alleen jou overkomt. Je denkt alleen nog maar de 'wet van Murphy' te kennen, het lijkt onmogelijk de (negatieve) spiraal te doorbreken. Jijzelf en/of de werkgever kunnen 'het probleem' niet meer samen oplossen. Bedrijfsmaatschappelijk- en algemeen maatschappelijk werk door viaWMO biedt onder andere ondersteuning bij dreigend verlies of reeds geleden verlies van werk, mismatch leidinggevende/collegae. Ook problemen in de verandering van het werk, problemen met formele organisaties (rechtbank, uitkerende organisaties) zijn enkele voorbeelden van problematieken die door viaWMO behandeld en aangepakt kunnen worden. Tevens bied viaWMO psychosociale ondersteuning in privé omstandigheden en bij levensvragen.

Arbeidsmarkt oriëntatie / beroepenoriëntatie

Deze oriëntatie is erop gericht dat jij meer duidelijkheid krijgt over functies die bij jou passen en aan welke functies de markt op dit moment behoefte heeft. We proberen hierin een zo goed mogelijke afstemming te vinden zodat je uiteindelijk ook met een korte- of lange termijnplan weer aan de slag kunt.

Assessment

viaWMO biedt diverse assessments en psychologische testen aan gericht op arbeid, re-integratie.
Denk hierbij aan het onderzoeken van je werk- en leer niveau (LBO, MBO, HBO enz). Denk ook aan testen waarbij je ontdekt hoe je met problemen om (kunt) gaan, of dat je symptomen van burn out of depressie hebt. Mogelijk wil je een onderzoek waaruit blijkt wat je sterke en zwakke kanten zijn in ondernemerschap.
viaWMO hanteert bij het afnemen van de assessments en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De testen die ingezet worden zijn door de Cotan erkend.

werkfit traject

Als je een uitkering van het UWV hebt kun je in aanmerking komen voor een 'werkfit' traject.
Doel: individuele ondersteuning om inzicht te krijgen in nieuwe beroepsmogelijkheden afhankelijk van
interesses, wensen, niveau en vaardigheden welke afgestemd zijn op jouw belastbaarheid. Tijdens het traject kan er gebruik gemaakt worden van diverse assessments en een functie onderzoek. Het einddoel voor het UWV is dat je 'werkfit' bent. Dat kan bestaan uit een werk oriëntatie, vrijwilligerswerk, stage of betaald werk. Ook een oriëntatie naar de haalbaarheid van zelfstandig ondernemerschap kan hier onderzocht worden. Een vervolgtraject naar werk of scholing zou ingezet kunnen worden.
In dit traject coachen wij ook op moeilijkheden in je privé situatie zoals schulden, verlaagd zelfvertrouwen of verstoord zelfbeeld, of misschien heb je relatieproblemen die invloed hebben op het traject enz.

naar werk traject

Als je een uitkering van het UWV ontvangt kun je in aanmerking komen voor een 'naar werk' traject.
Doel: actieve individuele ondersteuning gericht op het vinden van een baan in loondienstverband of starten
als zelfstandig ondernemer. Voor de start van het traject is het helder welke functie je wil en waarop er gericht gesolliciteert kan worden. Blijken er weinig mogelijkheden voor je te zijn in je wensberoep wordt er gekeken naar andere baankansen waarin de perspectieven groter zijn. Dat is de wet en kan soms best lastig zijn. Dat kan betekenen dat je de baan misschien niet zo leuk vind, en daarom kijken we dan met je mee hoe je in je vrije tijd iets kan gaan ondernemen om in balans te blijven.

modulaire diensten

Als je een uitkering van het UWV hebt kun je in aanmerking komen voor een 'modulaire dienst'.
Doel: individuele ondersteuning in;
1. participatie (activeren sociaal netwerk, activiteiten buitenshuis ondernemen)
2. bevorderen maatschappelijke deelname (vrijwilligerswerk, stages en verhogen fysieke en psychische weerbaarheid)
3. begeleiding bij scholing (ondersteuning in studievaardigheden, hanteerbaar maken en houden omgevingsinvloeden)
Een vervolgtraject 'werkfit' of een scholing zou ingezet kunnen worden. In deze diensten coachen wij ook op moeilijkheden in je privé situatie zoals schulden, verlaagd zelfvertrouwen of verstoord zelfbeeld, of misschien heb je relatieproblemen die invloed hebben op het traject enz.

ACT

Acceptance and commitment therapy.
ACT leert je om op een zachtaardige manier om te kunnen gaan met alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Het doel van de training:
stel je voordat je zou leren om je gedachten niet meer zo serieus te nemen en dat je weer onbevangen in het hier en nu zou komen te staan. Stel dat je in staat bent om alles wat je liever niet zou willen ervaren te omarmen, waardoor je het gevecht met je angsten niet meer aan hoeft te gaan. Stel voor dat je een nieuwe, zachtaardige relatie met jezelf creëert, los van je (negatieve) zelfbeeld en alles wat je van jezelf MOET. Wat als je zou ontdekken hoe jij je leven het liefste vorm zou willen geven en je de tools krijgt aangereikt die je in staat stellen om je eigen pad te gaan bewandelen. ACT werkt o.a. met metaforen, filmpjes, audiomateriaal en veel humor! Klinkt goed? Dan is deze training iets voor jou.

Autisme en re-integratie

Heb jij de diagnose ASS, sinds kort of al langere tijd en merk je dat het lastig is om zelf een baan te vinden? Wij werken met 'Autisme op je Bord' waarmee we jouw specifieke (werk) kenmerken in kaart brengen, welke we gaan delen met een nieuwe werkgever om zo de kans op succes te vergroten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

algemeen

Arbeidsgehandicapten (ZW, WAO, WAZ, WIA), Bijstandsgerechtigden, met werkloosheid bedreigde werknemers, WW, Wajong, zieke personen in loondienstverband (Wet verbetering Poortwachter) en particulieren die bijvoorbeeld een loopbaanonderzoek - beroepskeuzetest willen.
viaWMO werkt met en voor MKB, ARBO diensten, particulieren, UWV en gemeenten.

viaWMO heeft met diverse organisaties samenwerkingen in leer-werk overeenkomsten.

viaWMO werkt o.a. met ACT waardoor er ook ruimte is voor het aanpakken van verschillende individuele problematieken zoals schulden, relatieproblemen, overspannenheid - burn out, vertrouwen in anderen, verminderd zelfvertrouwen, veranderd zelfbeeld en nog meer dagelijkse en/of werk gerelateerde zaken waar je als persoon tegen aan kunt lopen en last van hebt en die invloed hebben op het vinden of uitvoeren van werk. Dan kan een traject langer duren.

Wil je liever snel aan het werk, ook dan vindt onze jobhunter snel een passende plek met jou.

Contact

Vestigingen

oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen (route)
Gwen Fleuren - Jenny Sliepen
0630492967 - 0614714824
gwenfleuren@viawmo.nl - jennysliepen@viawmo.nl

Steegstraat 5, 6041 EE ROERMOND (route)
Gwen Fleuren
0630492967
gwenfleuren@viawmo.nl

Prins Hendrikstraat 34, 6245 EE Eijsden (route)
Gwen Fleuren
0630492967
gwenfleuren@viawmo.nl

viaWMO

Internetadres: http://www.viawmo.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2007

5092