Samen werken aan
duurzame participatie

VluchtelingenWerk Oost Nederland

Inburgeringscursussen: modules van 13 weken
Alfabetiseringscursussen: modules van 13 weken

VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure...
meer...

Inburgeringscursussen: modules van 13 weken
Alfabetiseringscursussen: modules van 13 weken

VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalcoaches (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering.

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt voor alle gemeentes in Gelderland en Overijssel inburgeringscursussen aan voor asielgerechtigden en migranten. De huidige leslocaties zijn in het overzicht te vinden onder: "vestigingen".
VluchtelingenWerk Oost Nederland voert met (gecertificeerde) NT2 docenten de inburgeringscursussen in de regio uit.
De organisatie biedt tevens ook individuele coachingstrajecten op het gebied van integratie, taalondersteuning, informatie- en advies en jobcoaching.

Onderscheid met andere organisaties

VWON kan dankzij jarenlange ervaring met vluchtelingen en nieuwkomers en de inzet van deskundige professionals en vrijwilligers een taaltraject op maat bieden. Cursisten hebben meerdere dagdelen per week les in kleine groepen. Er wordt gewerkt met individuele taalcoaches die op pad gaan met de cursist en klassenassistenten die de gekwalificeerde NT2 docent extra ondersteunen. Hierdoor is er veel persoonlijke begeleiding. VWON streeft voor iedere cursist naar het hoogst haalbare eindniveau.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202109-04-2021

Blik op Werk Keurmerk

VluchtelingenWerk Oost Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VluchtelingenWerk Oost Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202109-04-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8428,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.91111310%
Food Valley8.298910%
Midden-Gelderland8556 9%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Leer/ werktraject

Ondersteuning bij het vinden van een (taal)stage of werkervaringsplaats (contacten met organisaties, werkgevers) en de begeleiding tijdens de stageperiode.

Trajecten sociale activering

Individuele ondersteuning door middel van een vrijwilliger, die helpt bij het vinden van vrijwilligerswerk (contacten met organisaties). vrijetijdsbesteding (sport, cursus etc.)

Jobcoaching

Individuele ondersteuning door middel van een persoonlijke mentor, die helpt bij het vinden van werk (solliciteren, netwerk opbouwen, contacten met werkgevers etc.). Ook biedt VluchtelingenWerk Oost Nederland een interculturalisatie-traject aan werkgevers.

Inburgeringstraject

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt inburgeringstrajecten op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde, ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 14 cursisten en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij. Aanvullend kunt u de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt volgen. Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost €1550. De aansluitende modules kosten €1400. De prijzen zijn incl. lesmateriaal. Examens worden apart in rekening gebracht. De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Alfabetiseringstraject

Bij VluchtelingenWerk Oost Nederland kunt u een alfabetiseringscursus doen als voorbereiding voor een inburgeringscursus. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 12 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt tijdens de lessen. Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost € 1550,-. De aansluitende modules kosten € 1400. Prijzen zijn inclusief lesmateriaal. De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Staatsexamen programma I

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt trajecten voor staatsexamen I op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 14 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij. Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost € 1550,-. De aansluitende modules kosten € 1400,-. Prijzen zijn inclusief lesmateriaal. Examens worden apart in rekening gebracht. De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Staatsexamen programma II

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt trajecten voor staatsexamen II op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 14 cursisten en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij. Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost € 1550,-. De aansluitende modules kosten € 1400,-. Prijzen zijn inclusief lesmateriaal. Examens worden apart in rekening gebracht. De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Taaltraject

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt een maatwerk programma voor alle inburgeraars (gewijzigde inburgering vanaf 1 jan. 2013). Aanbod zijn klassikale lessen op locatie verzorgd door ervaren NT2 docenten die bij VWON in dienst zijn. Extra begeleiding in spreekvaardigheid, huiswerk en praktijkervaring door een taalcoach (vrijwilliger) van VluchtelingenWerk. Centraal staat: kennis van Nederlandse samenleving, vaardigheden om actief deel te nemen in de samenleving en het uitbreiden van de taalvaardigheid (tot behalen van inburgeringsexamen). VluchtelingenWerk biedt een traject aan dat bij uw leerniveau past. Inburgeraars kunnen via DUO een lening aanvragen. Van intake tot examen helpen wij u. Informatie: via inburgering@vwon.nl of via www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland of via 020- 3702777

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

U kunt op sommige locaties de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt volgen bij VluchtelingenWerk Oost Nederland. U krijgt gedurende een aantal weken 64 uur klassikale les van een gecertificeerde ONA-trainer. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO. Getrainde ONA vrijwilligers bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van de resultaatkaarten en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA. De ONA module kost € 996,-, voor 64 lesuren. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.
Let op! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2- heeft.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Allochtonen / etnische minderheden

Jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en inburgering van vluchtelingen en nieuwkomers

Inburgeringsbehoeftigen

Jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en inburgering van vluchtelingen en nieuwkomers. In kader van nieuwe regeling Inburgering 2013 inburgeringstrajecten voor vluchtelingen en nieuwkomers. Voldoen aan eis van DUO lening.

Vluchtelingen

Jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en inburgering van vluchtelingen en nieuwkomers

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en inburgering van vluchtelingen en nieuwkomers

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Jarenlange ervaring met de maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en inburgering van vluchtelingen en nieuwkomers

Contact

Vestigingen

Hoofdkantoor, Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem (route)
mw M. (Marjon) Keek
026 - 370 27 77
inburgering@vwon.nl

Stationsweg 109, 6711 PN Ede (route)

Eerste Bleekveldstraat 4, 4001 NZ Tiel (route)

Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen (route)

Bergschild 39, 7411 EL Deventer (route)

Kerkplein 15, 7607 BT Almelo (route)

Germanenlaan 360, 7311 JJ Apeldoorn (route)

Kapoenierstraat 41, 7001 GB Doetinchem (route)

Ruusbroecstraat 205, 8022 EE Zwolle (route)

Houtwal 16, 7201 ES Zutphen (route)

Prinses Marijkestraat 10, 8160 AC Epe (route)

Generaal Foulkesweg 42A, 6703 BT Wageningen (route)

Nieuwe Aamsestraat 26 b, 6662 ND Elst (route)

Heimanslaan 2, 4102 JA Culemborg (route)

Internetadres: http://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Aantal werknemers: 140
Aantal vestigingen: 14
Oprichtingsjaar: 2002

6107