Samen werken aan
duurzame participatie

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt de vluchteling bij het papierwerk en Nederlandse regelgeving.
De belangrijkste diensten die we in de meeste grote plaatsen leveren zijn: inburgeringscursussen, maatschappelijke en juridische begeleiding, taalcoaching en/of arbeidsparticipatie. De 2000...
meer...

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt de vluchteling bij het papierwerk en Nederlandse regelgeving.
De belangrijkste diensten die we in de meeste grote plaatsen leveren zijn: inburgeringscursussen, maatschappelijke en juridische begeleiding, taalcoaching en/of arbeidsparticipatie. De 2000 vrijwilligers zetten zich enthousiast in en ze worden bijgestaan door ruim 200 deskundige professionals. De inburgeringslessen zijn interactief en we bieden tijdens corona ook lessen op afstand.
De klassikale inburgeringscursussen worden op 15 leslocaties gegeven:
Limburg: Maastricht, Heerlen, Heythuysen, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo en Weert.
Noord-Brabant: Breda, Eindhoven, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Valkenswaard en Veghel.

Onderscheid met andere organisaties

VluchtelingenWerk zet zich in om de vluchtelingen te begeleiden opdat ze zelfstandige en volwaardige leden van onze maatschappij kunnen worden. We leveren altijd maatwerk door een integrale aanpak. Onze diensten stemmen we af op persoonlijke kansen en kwaliteiten. We maken dankbaar gebruik van ons wijdvertakte netwerk. Met de gemeente, UWV werken wij nauw samen.

Soort organisatie: Zelfstandige organisatie
Certificaten:

  • CBF
  • PSO (Eindhoven)

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202115-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202115-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.151436%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 1 january 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

CURSUSSEN | Klassen met max. 15 personen. Maatwerk, het lesprogramma houdt rekening met het persoonlijke leertempo en leerniveau. Extra begeleiding met klassenassistent en en taalcoach. De lesgroepen in de grote steden hebben minder gemengde niveau's; alfa en inburgering zijn meestal apart van elkaar. De staatsexamens leren samen met de gevorderden inburgering.
INHOUD | Nederlandse taallessen, Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de arbeidsmarkt. In de klassikale lessen besteden wij veel aandacht aan spraak en het voeren van gesprekken. Wij werken met multimedia met een digibord.
BEGELEIDING | De cursussen zijn vrij intensief: 3 dagdelen les in de klas aan 8 uur per week en gemiddeld 8 uur huiswerk. Zoveel mogelijk cursisten inburgering en staatsexamens krijgen een vrijwillige taalcoach om 1,5 à 2 uur per week de taal praktisch te oefenen, thuis en buiten.
AANVRAGEN | Lening bij DUO aanvragen. Dan aanmelden: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/inburgering-1

Alfabetiseringstraject

Deze eerste fase van de inburgering wordt aangeboden in een kort of lang traject. We hebben een persoonlijk lesprogramma voor cursisten van alle opleidingsniveau's en die analfabeet zijn of gealfabetiseerd zijn in een niet-Latijns schrift. Het contract voorziet ook in een combinatie van alfa en inburgering in één lang traject. De lesgroepen bestaan uit maximaal 12 cursisten.

Staatsexamen programma I

De cursus voor het Staatsexamen I NT2 verloopt volgens een individueel traject. Net als bij de inburgeringscursus NT2 bieden we 3 dagdelen per week (8 uur) klassikale lessen, begeleiding en een taalcoach. Het doel van dit programma is het behalen van taalniveau B1 (MBO-3/MBO-4 niveau). Er worden geen nieuwe aanmeldingen meer geaccepteerd.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Onze expertise richt zich op het aanbieden van inburgeringscursussen die toegesneden zijn op vluchtelingen. We onderscheiden zes participatie-niveau's: van analfabeten die niet in staat zijn om te participeren in de samenleving tot inburgeraars die volledig geïntegreerd zijn.
Deze gerichte begeleiding is het resultaat van een tientallen jaren lange ervaring met maatschappelijke begeleiding door onze vrijwilligers.

Vluchtelingen

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt voor vluchtelingen een gespecialiseerd inburgeringscursus aan met meer intensieve begeleiding. De praktijk wijst uit dat deze groep vaker een grotere achterstand tot de maatschappij kent en extra ondersteuning nodig heeft.

Contact

Vestigingen

Kronehoefstraat 19, 5612 HK Eindhoven (route)
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Hertogsingel (tussen 98 en 100), 6214 AG Maastricht (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Emmaplein 50, 6161 SB Geleen (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Carmelitessenstraat 2, 6041 CA Roermond (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Kazernestraat 20, 5928 NL Venlo (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Beekstraat 54, 6001 GJ Weert (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Steeg 9, 5482 WN Schijndel (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard (route)
Leslocatie (boven Theater De Hofnar)
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Bogerdstraat 19 a, 5401 ZG Uden (route)
Leslocatie Uden De Nieuwe Pit
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Markt 1, 5461 JJ Veghel (route)
Leslocatie
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Zijlstraat 7, 4811 RZ Breda (route)
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Nazarethstraat 76, 5021 VX Tilburg (route)
013-5363630
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Tienderweg 101, 6093 EN Heythuysen (route)
040-2433010
inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl

Internetadres: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

Aantal werknemers: 200
Aantal vestigingen: 14
Oprichtingsjaar: 2008

13659