Samen werken aan
duurzame participatie

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland (VW ZWN) komt op voor de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers en stimuleert en bevordert de integratie binnen de regio.
De kerntaken van VluchtelingenWerk (VW) zijn persoonlijke steun en belangenbehartiging bij toelating, opvang en...
meer...

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland (VW ZWN) komt op voor de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers en stimuleert en bevordert de integratie binnen de regio.
De kerntaken van VluchtelingenWerk (VW) zijn persoonlijke steun en belangenbehartiging bij toelating, opvang en maatschappelijke participatie. Daarnaast streeft VW naar een welkome samenleving die de maatschappelijke, sociale en/of economische integratie van nieuwe burgers mogelijk maakt, waardoor ze een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen. Sinds 2014 biedt VW ZWN inburgeringstrajecten aan voor vluchtelingen en migranten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwest

Onderscheid met andere organisaties

VW kan dankzij jarenlange ervaring met vluchtelingen en nieuwkomers en de inzet van deskundige professionals en vrijwilligers een taaltraject op maat bieden. Cursisten hebben drie dagdelen per week les in kleine groepen. Er wordt gewerkt met individuele taalcoaches die op pad gaan met de cursist en klassenassistenten die de gekwalificeerde NT2 docent extra ondersteunen. Hierdoor is er veel persoonlijke begeleiding. VW streeft voor iedere cursist naar het hoogst haalbare eindniveau.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202106-04-2021

Blik op Werk Keurmerk

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202106-04-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8418,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.1139514%
Holland-Rijnland8.2115221%
Haaglanden8.3102737%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland kunt u een alfabetiseringscursus doen als voorbereiding voor een inburgeringscursus. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 12 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt tijdens de lessen.

Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost €1400. De aansluitende modules kosten €1250. Prijzen zijn inclusief lesmateriaal.

De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Inburgeringstraject

VW biedt inburgeringstrajecten op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 15 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij. Aanvullend kunt u de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt volgen.

Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost €1400. De aansluitende modules kosten €1250. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.

De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.

Staatsexamen programma I

VW biedt ook trajecten voor staatsexamen I op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 15 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij.

Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost €1400. De aansluitende modules kosten €1250. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.

De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo.
Niet op al onze locaties zijn Staatsexamen I groepen. Informeert u naar de mogelijkheden.

Staatsexamen programma II

VW biedt ook trajecten voor staatsexamen II op maat. Vóór de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo kunt u goed kiezen welke cursus geschikt is. U krijgt 8 uur klassikaal les per week van een gecertificeerde en ervaren NT2docent. In de groep zitten maximaal 15 personen en er is een klassenassistent die extra ondersteunt. U wordt ook gekoppeld aan een taalcoach. De taalcoach helpt u individueel 1 keer per week buiten de les, zodat u Nederlands in de praktijk oefent. In de les leert u de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse maatschappij.

Er wordt gewerkt in modules van 13 weken. De eerste module kost €1400. De aansluitende modules kosten €1250. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.

De uiteindelijke duur en de prijs van het traject is afhankelijk van het beginniveau, leerbaarheid en leertempo. Niet op al onze locaties zijn Staatsexamen II groepen. Informeert u naar de mogelijkheden.

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

U kunt ook op sommige locaties de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt volgen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. U krijgt gedurende 12 weken 2 keer per week 2,5 uur klassikale les van een gecertificeerde NT2 docent. In de lessen wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in uw eigen competenties en vaardigheden, uw beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de 8 resultaatkaarten van DUO.
Getrainde ONA vrijwilligers bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van de resultaatkaarten en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA.

Let op! Voor ONA is de ingangseis dat u minimaal taalniveau A2- heeft.

De ONA module kost €900. Dit is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.
Niet op al onze locaties zijn ONA groepen. Informeert u naar de mogelijkheden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Vluchtelingen

Allochtonen / etnische minderheden

Contact

Vestigingen

Boompjes 406, 3011 XZ ROTTERDAM (route)
Jesse Nigum
06-20471176
jnigum@vluchtelingenwerk.nl

Anthonis van der Nootstraat 6, 3201 GB SPIJKENISSE (route)
Jan Koeslag
06-20003767
jkoeslag@vluchtelingenwerk.nl

Groenmarkt 8, 4201 EE GORINCHEM (route)
Jan Koeslag
06-20003767
jkoeslag@vluchtelingenwerk.nl

Raoul Wallenbergplein 1, 2671 GM NAALDWIJK (route)
Eva Gelting
06-12953655
egelting@vluchtelingenwerk.nl

Rotterdamseweg 174, 3135 PX VLAARDINGEN (route)
Eva Gelting
06-12953655
egelting@vluchtelingenwerk.nl

Singel 24, 3112 GP SCHIEDAM (route)
Eva Gelting
06-12953655
egelting@vluchtelingenwerk.nl

Kooilaan 55B, 2315 EC LEIDEN (route)
Christa Drent
06-10700017
cdrent@vluchtelingenwerk.nl

Dobbelaan 4, 2262 EA LEIDSCHENDAM (route)
Ellen Heijne
06-20264123
eheijne@vluchtelingenwerk.nl

Bredewater 16, 2715 CA ZOETERMEER (route)
Ellen Heijne
06-20264123
eheijne@vluchtelingenwerk.nl

Internetadres: http://www.vluchtelingenwerk.nl/

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 9
Oprichtingsjaar:

14179