Samen werken aan
duurzame participatie

Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV

Voorwaartz biedt cursussen Nederlands aan, die voorbereiden op het Staatsexamen l/ll of op het inburgeringsexamen.
We hebben groepen voor middelbaar en hoog opgeleide cursisten.
Cursisten kunnen starten in een groep voor beginners, halfgevorderden of gevorderden.
Een groep wordt opgestart...
meer...

Voorwaartz biedt cursussen Nederlands aan, die voorbereiden op het Staatsexamen l/ll of op het inburgeringsexamen.
We hebben groepen voor middelbaar en hoog opgeleide cursisten.
Cursisten kunnen starten in een groep voor beginners, halfgevorderden of gevorderden.
Een groep wordt opgestart vanaf 6 deelnemers.
Er les gegeven in de avond (twee avonden per week) en overdag (3 dagdelen per week).

Onderscheid met andere organisaties

Voorwaartz Taaltraining - Coaching schept voorwaarden voor geslaagde communicatie. Waardoor mensen uit hun isolement breken, hun actieradius en hun zelfvertrouwen vergroten en zo tot bloei komen. In de buurt, in de maatschappij en op het werk.
Voorwaartz werkt met kleine groepen (maximaal 8) waardoor cursisten optimale aandacht kunnen krijgen van de docent.

Samenwerking met:
UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-12-202120-12-2021

Blik op Werk Keurmerk

Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-12-202120-12-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3298,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Staatsexamen programma I

Staatsexamen I
Als u uw taalvaardigheid wilt verbeteren kunt u zich bij Voorwaartz voorbereiden op het Staatsexamen programma I (B1).
Voordat u start met de cursus bij Voorwaartz zal er een intake worden afgenomen inclusief een taalleerbaarheidstoets. Om te kunnen starten met een cursus Staatsexamen I of II, moet u minimaal 16 punten hebben gescoord op de taalleerbaarheidstoets. Voorwaartz zal, op basis van de verkregen informatie een bindend studieadvies gegeven. Op basis van de score kunt u starten in een homogene groep voor beginners, half gevorderden of gevorderden.
In het MBO wordt meestal B1 (Europees Referentiekader) als toelatingseis gesteld.
Er wordt in de avond les gegeven (2 avonden per week) en overdag (3 dagdelen per week).

Staatsexamen programma II

Als u uw taalvaardigheid wilt verbeteren kunt u zich bij Voorwaartz voorbereiden op het Staatsexamen programma II (B2).
Voordat u start met de cursus bij Voorwaartz zal er een intake worden afgenomen inclusief een taalleerbaarheidstoets. Om te kunnen starten met een cursus Staatsexamen I of II, moet u minimaal 16 punten hebben gescoord op de taalleerbaarheidstoets. Voorwaartz zal, op basis van de verkregen informatie een bindend studieadvies gegeven. Op basis van de score kunt u starten in een homogene groep voor beginners, half gevorderden of gevorderden.
In het HBO/Universitair Onderwijs wordt meestal B2 (Europees Referentiekader) als toelatingseis gesteld.
Er wordt in de avond (2 avonden per week) en overdag (3 dagdelen per week) les gegeven.

Inburgeringstraject

Als u uw taalvaardigheid wilt verbeteren kunt u zich bij Voorwaartz voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Voordat u start met de cursus bij Voorwaartz zal er een intake worden afgenomen inclusief een taalleerbaarheidstoets. Om te kunnen starten met een cursus Inburgeren, moet u minimaal 16 punten hebben gescoord op de taalleerbaarheidstoets. Voorwaartz zal, op basis van de verkregen informatie, een bindend studieadvies gegeven. Op basis van de score kunt u starten in een homogene groep voor beginners, half gevorderden of gevorderden. Er wordt in de avond (2 avonden per week) en overdag (3 dagdelen per week) les gegeven.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

De afgelopen jaren hebben we voor ruim 40 allochtone deelnemers een NT2 training verzorgd, gericht op het terugkeren op de arbeidsmarkt. Onze trainers hebben veel ervaring in het begeleiden van laag opgeleiden en door de intensieve begeleiding kunnen de deelnemers na afloop van het traject een nieuwe weg inslaan, hetzij een opleiding, hetzij werk.

Allochtonen / etnische minderheden

Voorwaartz coacht deelnemers voor wie Nederlands hun tweede taal is en die kampen met een taalachterstand. Door deze taalachterstand kunnen de deelnemers niet optimaal functioneren. De trajecten van Voorwaartz geeft de deelnemers weer richting en een stevig basis of uitbreiding van hun Nederlandse taalvaardigheid.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Hoog opgeleide allochtone cursisten worden door Voorwaartz begeleid naar een vervolgopleiding of werk. De taal is meestal een probleem om weer aan de slag te gaan, daardoor verzorgen onze ervaren en gekwalificeerde trainers een gericht taaltraject.

Inburgeraars

Als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving kennen. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

Contact

Vestigingen

Kloosterplein 6, 4811GN Breda (route)
Mischa Meiland
076 5219884
m.meiland@voorwaartz.nl

Voorwaartz Taaltraining - Coaching BV

Internetadres: http://www.voorwaartz.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

6231