Samen werken aan
duurzame participatie

W en L Opleidingen

W en L Opleidingen streeft er naar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om elke inburgeraar zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse...
meer...

W en L Opleidingen streeft er naar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om elke inburgeraar zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. We willen van waarde zijn voor onze cursisten en de omgeving, zodat iedereen mee kan doen binnen onze maatschappij.

Leren is een sociaal proces, daarom stimuleert W en L Opleidingen het contact tussen medecursisten en de leefomgeving. Medewerkers streven zelf ook naar goed contact met de cursisten, zodat zij zich veilig voelen om te leren. In kleine groepen en een prettige leeromgeving wordt de cursist uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien. Wij gaan in ontmoeting met elkaar, hebben respect voor elkaar en werken aan de ontwikkeling als mens.

Onderscheid met andere organisaties

Onze opleidingen zijn erop gericht om onze doelen na te streven. Cursisten leren kritisch en zelfstandig in de maatschappij te staan. Onze visie is een stevig handvat om dit te bereiken. Eén woord is hierin leidend: maatwerk. Het leeraanbod wordt afgestemd op taalniveau en leerstijl en er worden pas nieuwe stappen gezet als de voorgaande stap met succes is afgerond.

De omgang met de wereld vraagt om verantwoordelijkheid, respect en acceptatie. Verschillen tussen mensen, ideeën van mensen, culturen en religies worden besproken waarbij ‘respect’ het kernbegrip is. Dit willen wij uitstralen. We zorgen voor goed onderwijs en een motiverend leerklimaat.

maatwerk
persoonlijk
individueel
betrokkenheid
flexibele lestijden (aangepast op schooltijden)
flexibele instroom

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, Gemeente, Stichting Welzijn Kampen, Uitzendbureau, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-202222-03-2022

Blik op Werk Keurmerk

W en L Opleidingen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
W en L Opleidingen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

W en L Opleidingen werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

W en L Opleidingen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-03-202222-03-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,0428,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,6288,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,27--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek9.27.86814447%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van W en L Opleidingen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

ONA

Inburgeraars die na 1 januari 2015 te horen hebben gekregen dat ze verplicht moeten inburgeren, moeten naast de vier taalexamens ook het nieuwe KNS-examen doen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, voorheen KNS) en het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
W en L Opleidingen biedt naast de reguliere taallessen ook aparte lessen voor alleen ONA kandidaten. Moet u dus alleen nog het examen ONA afleggen dan kan dit bij W en L Opleidingen.

KNM

Inburgeraars die na 1 januari 2015 te horen hebben gekregen dat ze verplicht moeten inburgeren, moeten naast de vier taalexamens ook het nieuwe KNS-examen doen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, voorheen KNS) en het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
W en L Opleidingen heeft een aparte klas gericht op het KNM examen. Moet u dus alleen dit onderdeel nog behalen dan kan dat bij W en L Opleidingen.

Alfabetiseringstraject

Deze cursus is voor anderstaligen die graag Nederlands willen leren en de Nederlandse taal weinig tot niet beheersen. Mensen die willen of moeten inburgeren vanaf niveau 0. Er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding vanaf niveau 0. De opdrachten worden steeds moeilijker en bouwen langzaam op tot niveau A1. In lesverband, kleine groepjes of individueel krijgen cursisten een persoonlijk lesaanbod, afgestemd op hun tempo en niveau. Er onderscheiden zich bij het alfabetiseren drie niveaus:

Taaltraject

Inburgeringstraject A2

Deze cursus is voor mensen die willen of moeten inburgeren. Om in te burgeren moet iemand Nederlands leren en weten hoe Nederlanders wonen en werken. Na het behalen van een inburgeringsexamen, voldoet de cursist aan de inburgeringsplicht. Tijdens de cursus wordt de cursist compleet voorbereid op het examen door te oefenen met de onderdelen die in het examen aan de orde komen. De onderdelen zijn:

Kennis Nederlandse Samenleving
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
Spreken
Luisteren
Lezen
Schrijven
Wilt u meer informatie over onze Inburgering A2 neem dan contact met ons op.
tel: 06 – 383 425 81 of e-mail: info@wenlopleidingen.nl

Staatsexamen programma I

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen, maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). Hiermee is de cursist niet alleen ingeburgerd, maar kan hij/zij zich ook aanmelden bij een hogeschool of universiteit om verder te studeren. Deze cursus kan als vervolg op de inburgeringscursus A2 worden gevolgd. Wanneer echter bij intake al blijkt dat het instapniveau van de cursist voldoende is, kan ook direct gestart worden met deze cursus. De cursus is op twee niveaus te volgen.

In kleine groepen wordt gewerkt aan het beoogde einddoel. Daarnaast wordt de cursist intensief begeleid door een bevlogen docent die het huiswerk nakijkt, helpt bij de opdrachten en gesprekken voert om de spreekvaardigheid te bevorderen. Ook bij de aanmelding voor een eventuele vervolgopleiding wil W en L Opleidingen de cursist graag bijstaan.

Staatsexamen programma II

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen, maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). Hiermee is de cursist niet alleen ingeburgerd, maar kan hij/zij zich ook aanmelden bij een hogeschool of universiteit om verder te studeren. Deze cursus kan als vervolg op de inburgeringscursus A2 worden gevolgd. Wanneer echter bij intake al blijkt dat het instapniveau van de cursist voldoende is, kan ook direct gestart worden met deze cursus. De cursus is op twee niveaus te volgen.

In kleine groepen wordt gewerkt aan het beoogde einddoel. Daarnaast wordt de cursist intensief begeleid door een bevlogen docent die het huiswerk nakijkt, helpt bij de opdrachten en gesprekken voert om de spreekvaardigheid te bevorderen. Ook bij de aanmelding voor een eventuele vervolgopleiding wil W en L Opleidingen de cursist graag bijstaan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige, uitkeringsgerechtigden, vrijwillige inburgeraars

Contact

Vestigingen

Meeuwenplein 5, 8261WB Kampen (route)
Mariska Weijmer (Eigenaar)
0645152929
info@wenlopleidingen.nl

W en L Opleidingen

Internetadres: http://wenlopleidingen.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

14549