Samen werken aan
duurzame participatie

Werkvloertaal

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daar moet je het Nederlands voldoende voor beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

 • Cursussen om te alfabetiseren
 • Cursussen ter...

meer...

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daar moet je het Nederlands voldoende voor beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

 • Cursussen om te alfabetiseren
 • Cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen
 • Cursussen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2, programma I en II.
 • Cursussen KNM
 • Cursussen ONA

Waarvoor kunnen gemeenten bij ons terecht?

 • Advies m.b.t. integrale aanpak van statushouders.
 • Taal- en jobcoaching bij diverse projecten in het kader van participatie en arbeidstoeleiding.

Waarvoor kunnen bedrijven bij ons terecht?

 • Advies over het verbeteren van taalvaardigheid in uw bedrijf
 • Taaltraining voor anderstalige medewerkers en laaggeletterde Nederlanders.

Onderscheid met andere organisaties

Werkvloertaal is gespecialiseerd in taalonderwijs en de toepassing van taal op de werkvloer.
We zien het inburgerings- of staatsexamendiploma niet als einddoel maar als middel om succesvol in Nederland te kunnen werken. Hiertoe werken we samen met gecertificeerde taal- en jobcoaches, met NT2-docenten, met gemeenten en bedrijven.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-12-202124-12-2021

Blik op Werk Keurmerk

Werkvloertaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Werkvloertaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Werkvloertaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkvloertaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-12-202124-12-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-68,3
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9528,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant8.18.32916617%
Helmond-De Peel7.78.4239026%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkvloertaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,91
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,91
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,91
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,19

Diensten

Taaltraining expats

Cursus naar A1
Cursus naar A2
Cursus naar A2+
Cursus naar B1
Cursus naar B1+
Cursus naar B2

Zie website http://www.dutchstrijp-s.nl/

Inburgeringstraject

Cursus naar A1, start op niveau 0, Duurt 22 weken

Cursus naar A2, start op niveau A1, duurt 22 weken

Cursus naar het inburgeringsexamen, start op niveau A2 (KNM, ONA en examentraining)

Staatsexamen programma I

Cursus naar A2, start op niveau 0, gemiddeld snel in 24 weken, snel in 16 weken

Cursus naar B1, start op niveau A2, gemiddeld snel in 24 weken, snel in 16 weken

Staatsexamen programma II

Cursus naar B2, start op niveau B1, duur 16 weken

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA - cursus, portfolioroute 66 uur
ONA- op maat, gespreksroute

Alfabetiseringstraject

Cursus voor analfabeten

Individuele training op maat

Cursus KNM

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Werkvloertaal is er voor iedereen die Nederlands niet als moedertaal heeft.

Laag opgeleiden

Middelbaar opgeleiden

Hoger opgeleiden

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Pastoor van Leeuwenstraat, 22a, 5701JV Helmond (route)
Nina Kerkhof
06-51 13 30 96 of 0492-21 30 00
welkom@werkvloertaal.nl

Torenallee 20 , 5617 BC Eindhoven (route)
Debbie van Osch
06-40 21 77 32 of 0492-21 30 00
welkom@werkvloertaal.nl

Spoorlaan 376, 5038 CD Tilburg (route)
Hanneke van Vianen
06 36235085
welkom@werkvloertaal.nl

Werkvloertaal

Internetadres: http://werkvloertaal.nl

Aantal werknemers: 40
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2013

14564