Samen werken aan
duurzame participatie

Work-Sjop

Work-Sjop is een erkende Re-integratie en Jobcoachorganisatie, die zich specialiseert in het begeleiden van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Work-Sjop heeft Noord- en Midden-Limburg als werkgebied. De kwaliteiten van het Work-Sjop team zijn: Kleinschalig, betrokken, begripvol...
meer...

Work-Sjop is een erkende Re-integratie en Jobcoachorganisatie, die zich specialiseert in het begeleiden van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Work-Sjop heeft Noord- en Midden-Limburg als werkgebied. De kwaliteiten van het Work-Sjop team zijn: Kleinschalig, betrokken, begripvol, doelgericht, kritisch, coöperatief, activerend, enthousiast, efficiënte onderlinge communicatie, betrouwbaar, resultaatgericht, creatief, accuraat.Work-Sjop heeft een toegangsovereenkomst om de Re-integratietrajecten Werk Fit en Naar Werk uit te voeren. Voor jobcoaching bezitten we de toegangsovereenkomst voor Persoonlijke Ondersteuning. Daarnaast hebben we in Noord-Limburg een raamovereenkomst met het Sociaal Domein. Work-Sjop werkt continu aan de kwaliteit van haar dienstverlening en streeft er altijd naar om aan de verwachting van klanten en opdrachtgevers te voldoen. Wij zijn gecertificeerd met de methode Supported Employment. Work-Sjop is gecertificeerd met de Loon Waarde Advies Tool.

Onderscheid met andere organisaties

Work-Sjop onderscheidt zich van andere re-integratiebureaus door de persoonlijke begeleiding die we bieden aan onze klanten. Wij staan voor intensieve samenwerking, kleinschaligheid, we stellen ons transparant op, wij zetten ons ervoor in om ideeën wensen en dromen om te zetten in werkelijkheid, wij staan voor oplossingsgerichtheid en daadkracht. Wij denken en handelen graag creatief en out of the box. En hebben korte lijnen met ons netwerk en kennis van de regionale arbeidsmarkt.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

Work-Sjop is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Work-Sjop heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Work-Sjop neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-05-202104-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,4198,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,7128,2
Sociale activering en participatie*38,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Limburg8.38.1265349%
Midden-Limburg8.18.381942%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 16 march 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Work-Sjop.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Modulaire Re-integratiediensten (Deze dienst is bedoeld voor mensen die een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering ontvangen van het UWV.)

Wij zetten samen de eerste stap richting belastbaarheid in relatie tot werk. Iedereen wil ‘erbij horen’. Dus dat geldt waarschijnlijk ook voor jou. Want je wil meedoen in de maatschappij, zodat ook jij belangrijk bent ! Ben je er nog niet aan toe aan de slag te gaan in een Werkfit Maken of een Naar Werk traject? Dan kun je bij ons terecht voor de zogenaamde Modulaire Re-integratiediensten. Deze omvatten de modules ‘participatie Interventie’, bevorderen maatschappelijke deelname’. Waar liggen jouw interesses, waar liggen jouw mogelijkheden en hoe kunnen we eventueel belemmeringen en /of de daarmee samenhangende emoties wegnemen. Samen maken we een plan, het idee is dat je uitgedaagd wordt om stapsgewijs aan je eigen ontwikkeling te werken.

Participatie : Werk Fit Traject

Wij maken je ‘werk fit’

Als je nog niet hebt gewerkt of er een tijdje uit bent kan het lastig zijn om de stap naar werk te zetten. Soms weet je niet in welke richting je wil gaan werken of wil je eerst nog aan bepaalde vaardigheden werken. Wij kunnen je daarbij helpen. We noemen dat `werk fit` maken. Werk fit maken doen we stapje voor stapje aan de hand van de participatietrap. Dit houdt in dat je samen met je coach werkt aan je ontwikkeling en je oriënteert op verschillende werkrichtingen.
Je werkt aan bv:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Het doel van deze begeleiding is om bovenstaande zodanig te versterken dat je na het succesvol beëindigen van deze Re-integratiedienst geschikt zijn om het werk te hervatten.

Re-integratie Naar Werk Traject

Ben je klaar voor de arbeidsmarkt? Volg een "Naar Werk" traject om de passende baan te vinden! Dit bespreek je met je consulent of arbeidsdeskundige . Zij kunnen vervolgens Work-Sjop inschakelen. Samen met een persoonlijke coach van Work-Sjop ga je concreet aan de slag met je toekomst.

Het is belangrijk dat je weet welke baan bij jou past en welke stappen nodig zijn om die te vinden. Wij helpen je daarbij. Het doel van deze dienst is dat onze begeleiding gericht is op een concrete werkhervatting van de persoon in loon- of inkomens vormende arbeid in een reguliere werkomgeving.
We gebruiken hierbij de ‘Supported Employment’ methode.
Dit traject omvat de volgende onderdelen:

  • Jobhunting/ Jobcarving

- Arbeidsmarktbenadering
- Jobmatching

Jobcoaching

Het hebben en behouden van een baan, met alles wat daarbij komt kijken, kan best ingewikkeld zijn. Work-Sjop kan je hierbij ondersteunen. Work-Sjop werkt met de methode Supported Employment. Samen met jou en in overleg met de werkgever bepalen we wat jij aan begeleiding nodig hebt. Om te zorgen dat je goed ingewerkt wordt en jij in je kracht blijft.

Zo stellen we een individueel coachingsprogramma op; gericht op activiteiten (begeleiden, coachen, trainen) die nodig zijn, zodat jij het werk uiteindelijk goed en zelfstandig mogelijk kan doen. De jobcoach van Work-Sjop kijkt samen met jou en de werkgever of en welke aanpassingen of voorzieningen daarvoor nodig zijn. Het geeft steun bij dingen die je wilt ontwikkelen, leren of bij zaken die je lastig vindt.

De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Deze personen vallen onder de participatiewet en/of behoren tot de doelgroepregister .

Assessment

Het toetsen van de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de persoon. Is er sprake van persoonlijke ondersteuning dan zullen we dieper ingaan op de mogelijkheden, dit kan door individuele gesprekken of door de inzet van testen. Voor personen die bijscholing op bepaald vlak wensen, kan Work-Sjop in de aanvraag hiervoor ondersteuning bieden.Bij het product Assessment zetten we de volgende instrumenten in: 1.Persoonlijke Effectiviteit: Het doel hiervan is te komen tot een realistisch zelfbeeld m.b.t. beroepsuitoefening en leidt tot een keuze voor (een) bepaald(e) beroep(en)/of sector. Werkwijze: -In kaart brengen van de vaardigheden, interesses, beperkingen, belemmeringen en werkervaring van de persoon. -In beeld brengen van de persoonlijkheidskenmerken van de persoon. -In beeld brengen van de eisen die de persoon aan zijn werkomgeving stelt. -je maakt samen met de coach een sterkte- zwakte analyse en een profiel van jezelf en zet dit af tegen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Jobhunting

Het zoeken naar een duurzame werkplek voor de persoon Er wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Work-Sjop of gericht gezocht naar werkgevers die aan de persoon passend werk kan bieden. De jobcoach legt contact en onderzoekt of de betreffende werkplek qua sfeer en takenpakket inderdaad aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de persoon.
Arbeidsmarktbenadering: Doel: Het verwerven van een passende functie bij een potentiële werkgever. Gelet hierbij op de wensen en mogelijkheden van de persoon. Dit kan een werkplek zijn in het kader van Werk Fit en arbeidsoriëntatie. Werkwijze: -Acquisitie (door jobcoach, evt. samen met de persoon) naar een passende werkplek -Inventariseren en adviseren van noodzakelijke werkplekaanpassing aan de werkgever -Informatieverstrekking aan de werkgever over de persoon en subsidie mogelijkheden gericht op werk.

Jobmatching

Het doel van onze begeleiding is gericht op een concrete werkhervatting van de persoon in loon- of inkomsten vormende arbeid in een reguliere werkomgeving.
Zorgdragen voor een gestructureerde werkomgeving. Veiligheid creeëren controle en toezicht houden en evalueren met alle partijen om overvraging te voorkomen. De ondersteuning is niet op directieve maar constructieve manier (positieve kritiek, vertrouwenspersoon) rekening houden met de mogelijkheden van de persoon.

Brug naar Werk

Work-Sjop is Brug naar Werk gecertificeerd en kunnen de training aanbieden aan klanten. Alle personeelsleden van Work-Sjop zijn trainer en hebben een erkende licentie Brug naar Werk.
Brug naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking die graag goed voorbereid aan het werk willen. De training is zeker ook geschikt voor mensen die al aan het werk zijn en extra ondersteuning willen om beter te functioneren op de werkplek.
Binnen de training wordt gewerkt in Modules
Module 1,2,3, Sociale vaardigheden in arbeidssituaties
Module 4 Arbeidshouding
Module 5 Lichamelijke verzorging in relatie tot werk
Module 6 Mijn sterke en zwakke eigenschappen
De deelnemer krijgt tijdens de training een reëel zicht op zijn eigen mogelijkheden en hoe deze optimaal te benutten bij het verkrijgen en/of het uitbreiden van werk. De training kan in een groep of individueel worden gegeven en wordt afgerond met een certificaat of een diploma

Loonwaarde Advies Tool

Loonwaardemeting Om te bepalen welk deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door iemand met een arbeidsbeperking verdiend kan worden, kan aan Work-Sjop gevraagd worden een loonwaardebepaling af te nemen. Work-Sjop doet dit met het Loonwaarde Advies Tool (LAT). Dit is een door Blik op Werk gevalideerde onderzoeksmethode welke op een systematische en zo objectief mogelijke wijze de loonwaarde van een werknemer bepaalt . De tool kan worden ingezet voor het bepalen van de loonwaarde voor arbeidsgehandicapten met het oog op mogelijke loondispensatie of loonkostensubsidie . Bij een UWV uitkering ontvangt de werknemer gedispenseerd loon en een aanvullende uitkering van UWV. Bij de gemeente(participatiewet en WSW) betaald de werkgever een volledig loon, maar krijgt hij een subsidie om het verschil te compenseren.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met achterstand op de arbeidsmarkt

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van de persoon. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuilgaan achter de persoon met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig kunnen deelnemen in de maatschappij of een betaalde baan kunnen vinden. Wij hebben veel kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren die een opleiding hebben gevolgd op het speciaal- of praktijkonderwijs, dit vanwege een gedragsstoornis of cognitieve achterstand. Hier liggen onze roots.

Wij zijn gecertificeerd met de methode Supported Employment.
Naast deze methode hanteren de coaches tools die we kunnen inzetten om je gestelde doelen te bereiken zoals: disc methodiek, Autisme Centraal Methodiek, Autisme en metaforen, Brug naar Werk, KIRA Methodiek, IEMT.

Deze personen vallen onder de participatiewet en/of behoren tot de doelgroepregister.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid en of autisme

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van de persoon. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuilgaan achter de persoon met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig kunnen deelnemen in de maatschappij of een betaalde baan kunnen vinden. Wij hebben veel kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren die een opleiding hebben gevolgd op het speciaal- of praktijkonderwijs, dit vanwege een gedragsstoornis of cognitieve achterstand.Hier liggen onze roots. Wij zijn gecertificeerd met de methode Supported Employment. Naast deze methode hanteren de coaches tools die we kunnen inzetten om je gestelde doelen te bereiken zoals: disc methodiek, Autisme Centraal Methodiek, Autisme en metaforen, Brug naar Werk, KIRA Methodiek, IEMT. Deze personen vallen onder de participatiewet en/of behoren tot de doelgroepregister.

Jongeren

Work-Sjop ontwikkelt de werknemersvaardigheden van de persoon. Work-Sjop is bekend met problematieke die schuilgaan achter de persoon met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig kunnen deelnemen in de maatschappij of een betaalde baan kunnen vinden. Wij hebben veel kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren die een opleiding hebben gevolgd op het speciaal- of praktijkonderwijs, dit vanwege een gedragsstoornis of cognitieve achterstand. Hier liggen onze roots. Wij zijn gecertificeerd met de methode Supported Employment. Naast deze methode hanteren de coaches tools die we kunnen inzetten om je gestelde doelen te bereiken zoals: disc methodiek, Autisme Centraal Methodiek, Autisme en metaforen, Brug naar Werk, KIRA Methodiek, IEMT.
Deze personen vallen onder de participatiewet en/of behoren tot de doelgroepregister.

Contact

Vestigingen

Kanaalstraat 94, 5986 AH BERINGE (route)
Miriam Theunissen
06-46634552
Info@work-sjop.nl

Work-Sjop

Internetadres: work-sjop.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

6646