Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Info Methodieken

Hieronder vindt u info over bewezen methodieken die worden ingezet voor duurzame participatie.

Work Ability Index (WAI)

De Work Ability Index meet het werkvermogen van uw medewerkers.

Personal Radar

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet.

Company Radar

De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen  van medewerkers te vergroten.

WerkScan

De Werkscan is een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan.

Loonwaardebepaling

De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen.