Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Werkvermogen meten

Met het meten van werkvermogen maakt u een logische eerste stap voor uw plan van aanpak om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te verbeteren.

Voordelen meten Werkvermogen

  • Door het meten van werkvermogen krijgt een organisatie zicht op relevante stuurfactoren om het werkvermogen positief te beïnvloeden;
  • Op deze manier kan men toekomstig verzuim en/of uitval voorkomen;
  • Door werkvermogen te verbeteren behaalt men een hogere arbeidsproductiviteit;
  • Een verminderd werkvermogen is een indicator voor het verlaten van de sector;
  • Met de persoonlijke rapportage kan een medewerker zelf proactief stappen ondernemen;
  • Het meten van werkvermogen is een goede start voor dialoog over duurzame inzetbaarheid;
  • Een gelukkige medewerker heeft een beter werkvermogen.

Methodieken Werkvermogen

Lees over de werkwijze van onderstaande methodieken voor het Werkvermogen.

Work Ability Index (WAI)

De Work Ability Index meet het werkvermogen van uw medewerkers.

Personal Radar

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet.

Company Radar

De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen van medewerkers te vergroten.

WerkScan

De Werkscan is een online vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met info@blikopwerk.nl of via 030- 291 60 25.