Samen werken aan
duurzame participatie

Bharosa Taaluiting B.V.

Trotse uitvoerder Z-Route Nieuwe Wet Inburgering in verschillende gemeenten!
Bij Bharosa Taaluiting B.V. kunnen cursisten Nederlands leren op verschillende niveaus, van alfabetisering tot niveau B2. Bij ons staat de zelfredzaamheid van de cursisten centraal. Daarnaast bereiden wij cursisten voor...
meer...

Trotse uitvoerder Z-Route Nieuwe Wet Inburgering in verschillende gemeenten!
Bij Bharosa Taaluiting B.V. kunnen cursisten Nederlands leren op verschillende niveaus, van alfabetisering tot niveau B2. Bij ons staat de zelfredzaamheid van de cursisten centraal. Daarnaast bereiden wij cursisten voor op het inburgerings- of Staatsexamen. Dit doen wij met gekwalificeerde en betrokken docenten. Het gaat er namelijk niet om de deelnemers klaar te stomen tot aan het inburgeringsexamen, maar zoveel mogelijk voor de rest van hun leven.

Bij Bharosa Taaluiting B.V. geven wij op een actieve en praktijkgerichte manier les. De leerstof is functioneel en gerelateerd aan het dagelijks leven van de cursisten. Zo werken wij aan de zelfredzaamheid van onze cursisten in de Nederlandse maatschappij.

Onderscheid met andere organisaties

Samen resultaat! Dat is ons motto. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze cursisten met plezier naar school komen. Wij geloven namelijk dat een prettige sfeer in de klas essentieel is voor het leerproces. Respect en familiegevoel zijn dan ook de uitgangspunten van onze organisatie. Vanuit onze ervaring weten wij dat een succesvolle participatie in de Nederlandse samenleving alleen mogelijk is als we daar met zijn allen aan bijdragen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-01-202409-01-2024

Blik op Werk Keurmerk

Bharosa Taaluiting B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Bharosa Taaluiting B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Bharosa Taaluiting B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Bharosa Taaluiting B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-01-202409-01-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,3598,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant8.68.5327543%
Rijnmond8.28.3195535%
Gorinchem7.28.151631%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 18 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Bharosa Taaluiting B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 11,25

Diensten

Alfabetiseringstraject

ALFABETISERING OUDE WET INBURGERING
Bent u (bijna) niet naar school geweest in uw eigen land? Of kent u het alfabet nog niet? Dan kan lezen en schrijven lastig zijn. Bij onze alfabetiseringscursus leert u op een leuke manier de basis van de Nederlandse taal. U leert niet alleen lezen en schrijven, maar u oefent ook met spreken en luisteren. Dit doen wij in praktijkechte situaties. Verder besteden wij ook aandacht aan uw digitale - en sociale vaardigheden! Onze docenten zijn enthousiast en geduldig. Zij laten u stap voor stap kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur, maar richten wij ons voornamelijk op uw woonomgeving. Zo oefent u een gesprek bij de lokale apotheek of supermarkt.

Wij maken gebruik van een unieke lesmethode waarbij deelnemers op een creatieve en visuele manier werken aan hun eigen toekomst. Bij ons staat het dagelijks leven altijd centraal. Functioneel en effectief de taal leren. Zo wordt het leren van de Nederlandse taal een inspirerend en effectief avontuur!

Inburgeringstraject

A1/A2 OUDE WET
Onze inburgeringstrajecten zijn er voor iedereen die het inburgeringsexamen wil behalen. Het volledige traject bestaat uit de cursussen A0 naar A1, A1 naar A2, Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Na een intaketoets kunt u beginnen bij een groep op uw startniveau. Waarom zou u kiezen voor Bharosa Taaluiting? Omdat wij praktijkgericht werken. Dat betekent dat u dingen leert die u echt nodig hebt voor uw leven in Nederland. Al vanaf het begin van de cursus oefent u met situaties die in Nederland veel voorkomen. Bijvoorbeeld een praatje maken op het schoolplein, formulieren invullen of een afspraak maken bij de gemeente of huisarts. Bij onze inburgeringscursus leert u dus niet alleen Nederlands spreken, maar leert u ook om in het dagelijks leven zelfredzaam te zijn. Zo wordt er ook aandacht besteed aan uw digitale vaardigheden middels ons eigen ontwikkelde methode. Onze cursus is leerzaam en leuk, een goede start in Nederland!

Z-Route Nieuwe Wet Inburgering

NIEUWE WET INBURGERING
Voor verschillende gemeenten voert Taaluiting de Z-route uit. Als gekozen school zijn wij hier erg trots op! Bij Taaluiting willen we het gat met het formeel onderwijs steeds meer dichten. Daarom pakken wij het net even anders aan: ons aanbod bestaat in de Z-route uit een zelfontwikkeld vakkenpakket.

Dit houdt in dat 'taal' één van de vakken is. Inburgering, participatie en integreren bestaat immers uit meer! Bij Taaluiting worden 4 vakken behandeld. Zo is er aandacht voor digitale- en rekenvaardigheden, sociale vaardigheden ( bv lichaamstaal etc.), taal in de praktijk (buitenschoolse opdrachten etc.) en "het leren kennen van de omgeving".

Het doel van deze route is niet om examens te behalen, maar om het dagelijkse leven van de deelnemers makkelijker te maken. Door te werken aan de zelfredzaamheid van de deelnemers wordt er een goede basis gelegd voor de verdere toekomst. Zo dragen wij bij aan de zelfredzaamheid van onze cursisten!

Vereiste uren: 800 uur

Staatsexamen programma I

Als u een opleiding wilt volgen op mbo- of hbo-niveau dan heeft u het diploma voor het Staatsexamen nodig. U kunt bij ons de cursus voor Staatsexamen I volgen. U leert dan Nederlands op B1-niveau. Onze docenten zijn gespecialiseerd in het lesgeven in B1. Zij kunnen u op een snelle en goede manier Nederlands leren op een hoog niveau.

Staatsexamen programma II

Als u een opleiding wilt volgen op mbo- of hbo-niveau dan heeft u het diploma voor het Staatsexamen nodig. U kunt bij ons de cursus voor Staatsexamen II volgen. U leert dan Nederlands op B2-niveau. Onze docenten zijn gespecialiseerd in het lesgeven in B2. Zij kunnen u op een snelle en goede manier Nederlands leren op een hoog niveau.

Taaltraject

Bharosa Taaluiting B.V. verzorgt taaltrajecten in opdracht van het bedrijfsleven en de overheid. Dat kan van alles zijn: van taaltrainingen op de werkvloer tot innovatieve trajecten voor laaggeletterden. Ook begeleiden wij statushouders naar werk. Wij hebben in 2020 een aantal subsidies ontvangen en aanbestedingen gewonnen voor mooie taalprojecten in verschillende delen van het land. Op onze website leest u er meer over.

Wilt u weten of we ook voor u iets kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Onderdeel van het Inburgeringsexamen en van het Staatsexamen I en II is de module ONA (Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt). Wij bieden deze cursus gecombineerd met de cursus KNM aan en als aparte cursus.

Consultancy & training

Bij Bharosa Taaluiting B.V. zijn wij altijd op zoek naar innovatie, uitdaging en verbetering. Communiceren met personen die de taal nog niet machtig zijn (taalachterstand) kan erg lastig zijn. Taaluiting voorziet in (communicatie)trainingen van professionals (zowel binnen als buiten het sociale domein) waarbij er aandacht wordt besteed aan hoe te communiceren met deze doelgroep. Verder hebben wij ruime ervaring met het opzetten van op maat gemaakte cursussen, trainingen en projecten gerelateerd aan taal en communicatie. Niets is ons te gek!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laaggeletterde inburgeringsplichtigen (Oude wet 2013)

Wij geven alfabetiseringscursussen aan mensen die in hun eigen land (bijna) niet naar school zijn geweest. In onze cursussen leert u lezen en schrijven in het Nederlands. Op basis van uw mogelijkheden kunt u bij ons 600 uur les volgen om een vrijstelling voor de inburgering te behalen, of doorstromen naar de inburgering op A2-niveau.

Inburgeringsplichtige nieuwkomers (Oude wet 2013)

Wij geven inburgeringscursussen aan iedereen die verplicht is om in te burgeren. In onze cursussen werken we toe naar het inburgeringsexamen (niveau A2), inclusief de onderdelen KNM en ONA. U kunt uw cursus met uw lening bij DUO betalen.

Vereist niveau + aantal uren
Oude wet inburgering 2013 A1/A2: A2 examens, 600 uur (ontheffing)
Oude wet inburgering 2013 Alfabetisering: 600 uur alfa (ontheffing)
Nieuwe wet 2021 Z-route: 800 uur
Nieuwe wet 2021 (particulier/gezinsmigrant): 800 uur

Iedereen die (beter) Nederlands wil leren

Wij zijn er ook voor mensen die niet hoeven in te burgeren, maar wel hun Nederlands willen verbeteren. Zo realiseren wij in opdracht van bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen taaltrajecten ten behoeve van laaggeletterdheid, verbetering van digitale vaardigheden, ouderbetrokkenheid, enzovoorts. Meer informatie over onze actuele projecten is te vinden op onze website.

Nieuwkomers die hun cursus zelf moeten betalen (gezinsmigrant/particulier, zowel oude als nieuwe wet inburgering)

Bent u geen asielmigrant of directe familie van een asielmigrant, maar moet of wilt u wel inburgeren? Ook dan kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen inburgeringscursussen voor iedereen die wil inburgeren, ook als u de inburgering zelf moet betalen.

vereist niveau + aantal uren
Oude wet inburgering 2013 A1/A2: A2 examens, 600 uur (ontheffing)
Oude wet inburgering 2013 Alfabetisering: 600 uur alfa (ontheffing)
Nieuwe wet 2021 Z-route: 800 uur
Nieuwe wet 2021 (particulier/gezinsmigrant): 800 uur

Mensen die Staatsexamen I of II willen behalen

Voor cursisten die het Staatsexamen I of II willen behalen geven wij cursussen op taalniveau B1 en B2.

Werknemers die hun Nederlands willen verbeteren (taalverhoging)

Bharosa Taaluiting B.V. kan trajecten verzorgen waarbij op de werkvloer aan taalverhoging wordt gewerkt.

Organisaties met behoefte aan communicatietrainingen

Bharosa Taaluiting B.V. heeft veel ervaring in het communiceren met mensen die de Nederlandse taal nog niet (volledig) beheersen. Wij weten inmiddels hoe je dit effectief en functioneel kan doen. Voor professionals van organisaties (zoals gemeenten, sociale dienst, uitkeringsinstanties, welzijnsorganisaties, etc) kan het vaak lastig zijn om goed te communiceren met deze doelgroep. Bharosa Taaluiting helpt graag (de medewerkers van) deze organisaties om de communicatie te verbeteren en zo de efficintie van de werkzaamheden te verhogen.

Contact

Vestigingen

Kanaalweg 33-35, met uitbreiding kanaalweg 45, 2903 LR Capelle aan den IJssel (route)
Hilda Bharosa MSc / Avi Mangre
06 - 209 25 734 / 0640704919
contact@taaluiting.nl

Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo (route)
Hilda Bharosa
0620295734
contact@taaluiting.nl / hilda.bharosa@taaluiting.nl

Trompetlaan 42, 4876 XA Etten-Leur (route)
Hilda Bharosa MSc/ Avi Mangre
06 - 209 25 734/ 06-40704919
contact@taaluiting.nl

Achter de molen 17, 4873 GW Etten-Leur (route)
Hilda Bharosa/ Avi Mangre
06 20925734 / 06-40704919
contact@taaluiting.nl

Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal (route)
Avi Mangre
0640704919
contact@taaluiting.nl

Keijenburg 70, 4702CG Roosendaal (route)
Hilda Bharosa/ Avi Mangre
06 20925734 / 06-40704919
contact@taaluiting.nl

Middelharnisstraat 153 (Afgerond), 3085 EX Rotterdam (route)
Hilda Bharosa MSc / Avi Mangre
06 - 209 25 734 / 06-40704919
contact@taaluiting.nl

Arkendonk 90, 4907XP Oosterhout (route)
Avi Mangre
06-40704919
contact@taaluiting.nl

Bloemenhof 2, 4904CA Oosterhout (route)
Avi Mangre
06-40704919
contact@taaluiting.nl

Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem (route)
Hilda Bharosa MSc / Avi Mangre
06 - 209 25 734 / 06-40704919
contact@taaluiting.nl

Grote Haarsekade 58, 4205 VK Gorinchem (route)
Hilda Bharosa MSc /Avi Mangre
06-20925734 / 06-40704919
contact@taaluiting.nl/ hilda.bharosa@taaluiitng.nl

Bharosa Taaluiting B.V.

Internetadres: http://www.taaluiting.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 11
Oprichtingsjaar: 2016

14717