Samen werken aan
duurzame participatie

Firda voor Volwassenen B.V.

Firda voor volwassenen (voorheen ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen) is de opleider voor de zakelijke en particuliere markt in Noord-Nederland, die zich richt op de ontwikkeling van vakmanschap en arbeidscompetenties van haar klanten. Bij ons kun je als volwassene terecht voor verschillende...
meer...

Firda voor volwassenen (voorheen ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen) is de opleider voor de zakelijke en particuliere markt in Noord-Nederland, die zich richt op de ontwikkeling van vakmanschap en arbeidscompetenties van haar klanten. Bij ons kun je als volwassene terecht voor verschillende erkende mbo-opleidingen, mbo-certificaten, brancheopleidingen, cursussen en trainingen. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Ons uitgangspunt is dat je met plezier je scholingstraject volgt en deze met goed resultaat afrondt. Je kunt scholingstrajecten volgen in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek, Heerenveen en Emmeloord/Urk.

We bieden ook cursussen Nederlands aan gericht op alfabetisering en ter voorbereiding op het Inburgerings- en Staatsexamen. Scholing kan plaatvinden in Leeuwarden, Emmeloord, en Steenwijk.

Wij zijn in het bezit van de keurmerken:

  • Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Onderscheid met andere organisaties

In onze werkwijze staan de begrippen kwaliteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en innovatie centraal. Hierbij werken we samen met bedrijven, gemeenten, brancheverenigingen, kenniscentra en instellingen. We werken volgens de vier pijlers:

Firda is hét centrum voor toegepaste kennis
Firda biedt méér dan vakonderwijs
Firda stelt het maatschappelijk belang voorop
Firda werkt vanuit waardering, vertrouwen en verantwoordelijkheid
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-11-202313-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

Firda voor Volwassenen B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Firda voor Volwassenen B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Firda voor Volwassenen B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Firda voor Volwassenen B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-11-202313-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,61398,5
Inburgeringscursussen en duale trajecten-358,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,732--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland7.5811588113%
Flevoland7.88.63231410%
IJsselvechtstreek6.28.3574 7%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Firda voor Volwassenen B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Beroeps- en functiegerichte scholing

Firda voor Volwassnen biedt praktijkgerichte (maatwerk)opleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van:
Bakkerij en Patisserie
Communicatie,
Creatieve Industrie,
Economie en Ondernemen,
Handhaving,
Horeca,
IT (Informatietechnologie),
Logistiek,
Maritiem,
Kinderopvang en Onderwijs,
Sport en bewegen,
Startcollege (Inburgering en Loopbaan),
Taal en rekenen,
Techniek,
Uiterlijke verzorging,
Veiligheid en
Zorg en Welzijn.

Ons actuele scholingsaanbod vindt u op www.firda.nl/volwassenen

Loopbaanadvies / onderzoek

Wil je inzicht krijgen in je capaciteiten, interesses of je toekomstmogelijkheden onderzoeken? Twijfel je eraan welke mbo- of hbo-opleiding je zou kunnen gaan volgen? Onze verschillende testen geven je inzicht in jezelf en helpen je verder op weg.

Ons actuele scholingsaanbod vindt u op www.firda.nl/volwassenen

Inburgeringstraject

Ben je anderstalig en beheers je de Nederlandse taal nog niet voldoende? Wil je het beter leren spreken, lezen, verstaan en schrijven? Deze cursus helpt je daarbij en bereidt je voor op het Inburgeringsexamen.

Je krijgt in de groep les op je eigen niveau. Ook ga je thuis oefenen en studeren. Tijdens de cursus leer je de Nederlandse taal door middel van oefeningen en praktijkvoorbeelden. Met thema's zoals het weer, vrije tijd, wonen en gezondheid oefen je de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast oefen je met grammatica, spelling en uitspraak en bereid je je ook voor op de examenonderdelen KNM en ONA.

Ons actuele scholingsaanbod vind je op www.firda.nl/volwassenen > Inburgering.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 20 studenten.

Staatsexamen programma I

Ben je anderstalig en beheers je de Nederlandse taal nog niet voldoende? Wil je het beter leren spreken, lezen, verstaan en schrijven? Deze cursus helpt je daarbij en bereidt je voor op het Staatsexamen.

Je krijgt in de groep les op je eigen niveau. Ook ga je thuis oefenen en studeren. Tijdens de cursus leer je de Nederlandse taal door middel van oefeningen en praktijkvoorbeelden. Met thema's zoals het weer, vrije tijd, werk, studie en wonen oefen je de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast oefen je met grammatica, spelling en uitspraak en bereid je je ook voor op de examenonderdelen KNM en ONA.

Ons actuele scholingsaanbod vind je op www.firda.nl/volwassenen> Inburgering.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 20 studenten.

Staatsexamen programma II

Ben je anderstalig en beheers je de Nederlandse taal nog niet voldoende? Wil je het beter leren spreken, lezen, verstaan en schrijven? Deze cursus helpt je daarbij en bereidt je voor op het Staatsexamen.

Je krijgt in de groep les op je eigen niveau. Ook ga je thuis oefenen en studeren. Tijdens de cursus leer je de Nederlandse taal door middel van oefeningen en praktijkvoorbeelden. Met thema's zoals het weer, vrije tijd, werk, studie en wonen oefen je de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast oefen je met grammatica, spelling en uitspraak en bereid je je ook voor op de examenonderdelen KNM en ONA.

Ons actuele scholingsaanbod vind je op www.firda.nl/volwassenen > Inburgering.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 20 studenten.

Taaltraject

Ben je anderstalig en beheers je de Nederlandse taal nog niet voldoende? Wil je het beter leren spreken, lezen, verstaan en schrijven? Onze cursussen helpen je daarbij.

Ons actuele scholingsaanbod vindt u op www.firda.nl/volwassenen > Inburgering.

Alfabetiseringstraject

Ben je anderstalig en kun je niet (voldoende) lezen en/of schrijven dan is deze cursus iets voor jou.

Je krijgt in de groep les op je eigen niveau. Ook ga je thuis oefenen en studeren. Tijdens de cursus leer je de Nederlandse taal door middel van verschillende soorten oefeningen.

Ons actuele scholingsaanbod vind je op www.firda.nl/volwassenen > Inburgering.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 12 studenten.

B1-route

Ben je na 01-01-2022 in Nederland gekomen en wil jij Nederlands leren op B1 niveau? Dan is deze cursus iets voor jou.

De cursus bestaat uit taallessen Nederlands, in combinatie met andere vakken en vaardigheden zoals digitale vaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden. Je wordt voorbereid op de inburgeringsexamens taal en KNM.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 20 studenten.

Z-route

Ben je na 01-01-2022 in Nederland gekomen en wil jij Nederlands leren op A1 niveau? Dan is deze cursus iets voor jou.

Tijdens de Z-route werk je zelfstandig met taal. Je leert handige woorden en zinnen die je kan gebruiken tijdens het dagelijks leven. Zoals praten met je buren, boodschappen doen en een briefje schrijven voor de juf of meester. De cursus bestaat uit taallessen Nederlands, in combinatie met andere vakken en vaardigheden zoals digitale vaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden. Je wordt voorbereid op de inburgeringsexamens taal en KNM.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

De groep bestaat uit maximaal 20 studenten, bij alfabetisering bestaat de groep uit maximaal 12 studenten.

Onderwijsroute

Ben je na 01-01-2022 in Nederland gekomen, wil jij Nederlands leren en daarna een opleiding volgen? Dan is deze cursus iets voor jou.

In deze route volg je een taalschakeltraject waarin je in relatief korte tijd Nederlands op niveau B1 (of hoger) leert. De cursus bestaat uit taallessen Nederlands, in combinatie met andere vakken en vaardigheden zoals oriëntatie op opleiding en beroep, studievaardigheden, digitale vaardigheden, rekenen en deficiënte vakken (denk aan vakken mbo of vavo). Je wordt voorbereid op de inburgeringsexamens taal en KNM en daarnaast wordt je voorbereid op een vervolgopleiding.

Tijdens een lockdown of andere corona maatregelen is het mogelijk dat de lessen via afstandsonderwijs worden aangeboden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Inburgeringsbehoeftigen

Werkenden

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Werkzoekenden/herintreders

Contact

Vestigingen

Anne Wadmanwei 6, 9814 BD Leeuwarden (route)
Jacob de Vries
(058) 233 99 66
volwassenen@rocfriesepoort.nl

Wilaarderburen 1, 8924 JK Leeuwarden (route)
Jacob de Vries
(058) 233 99 66
volwassenen@rocfriesepoort.nl

Espelerlaan 74, 8302 DC Emmeloord (route)
Jacob de Vries
(058) 233 99 66
volwassenen@rocfriesepoort.nl

Splitting 21-23, gebouw A t/m D, 9202 LC Drachten (route)
Jacob de Vries
(058) 233 99 66
volwassenen@rocfriesepoort.nl

Harste 4-6, 8602 JX Sneek (route)
Jacob de Vries
(058) 233 99 66
volwassenen@rocfriesepoort.nl

Firda voor Volwassenen B.V.

Internetadres: http://www.firda.nl/volwassenen

Aantal werknemers: 33
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1998

14044