Samen werken aan
duurzame participatie

Informens/Immens Advies

Immens-advies is een organisatieadviesbureau dat zich focust op de thema’s ‘gezond zijn’ en ’inzetbaarheid’.
Onze aanpak geeft werkgevers handvatten voor het optimaliseren van gezondheid, duurzame inzetbaarheid, groei en ontwikkeling.
Onze visie: "gezonde mensen die werken in een stimulerende...
meer...

Immens-advies is een organisatieadviesbureau dat zich focust op de thema’s ‘gezond zijn’ en ’inzetbaarheid’.
Onze aanpak geeft werkgevers handvatten voor het optimaliseren van gezondheid, duurzame inzetbaarheid, groei en ontwikkeling.
Onze visie: "gezonde mensen die werken in een stimulerende omgeving zijn een voorwaarde voor productiviteit, continuïteit en innovatie".

Onderscheid met andere organisaties

Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke partij die intensief samenwerkt met zowel kennisinstituten als (interventie)bedrijven.

Samenwerking met:
Arbodienst, universiteit groningen, Verzekeraar

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

Diensten

Training tbv bewegingsapparaat (rug, nek, RSI etc.)

Binnen onze vestiging in Son kunt u verschillende trainingen aangeboden krijgen mbt werkgerelateerde klachten.
Alvorens een medewerker in deze training instroomt vindt altijd een intake op de werkplek plaats. Zo wordt een duidelijk beeld verkregen van de huidige werkzaamheden van de medewerker

Belastingsonderzoek / herplaatsingsonderzoek

Welke belasting vraagt u van uw mensen en hoe kunt u de belasting verlagen, welke risico’s zien we op de werkplek, waar liggen verbetermogelijkheden?
Aan de andere kant: hoe staat het met de gezondheid, fitheid en leefstijl van medewerkers in relatie met het werk? Wij helpen de belastbaarheid van uw medewerkers te verhogen.

Op deze manier kunt u uw medewerker optimaal laten functioneren binnen zijn of haar eigen functie

Revalidatieprogramma’s

Binnen onze vestiging in Son worden revalidatieprogramma's aangeboden. Er is een nauwe samenwerking met verschillende artsen, psychologen en fysiotherapeuten

Werkplekaanpassing / werkplekadvisering / ergonomie

Vanuit de expertise van ergonomie en bedrijfsfysiotherapie zijn wij in staat u uitgebreid te informeren over uw medewerker in relatie tot zijn of haar werkplek.
Hierbij is de functie, taak, handelingen analyse vanzelfsprekend van groot belang.

Preventie ziekteverzuim

Hoe tevreden bent u over het arbeidsverzuim? wij analyseren het verzuim, dragen zorg voor terugkeer naar de werkplek en behoud van uw mensen op de werkplek

Hoe is de opbouw van uw personeelsbestand; is de huidige inzetbaarheid en leeftijdsopbouw per afdeling en functie, nu en in de toekomst in balans? Wij maken beleid op duurzame inzetbaarheid.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

werknemers van verschillende bedrijven

Wij hebben als doel om elke medewerker optimaal te laten functioneren binnen uw bedrijf. Hoe is een medewerker maximaal inzetbaar voor de organisatie?
Termen als werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker spelen hierin een cruciale rol.

Personen met rugaandoeningen

Door onze producten kunnen we deze medewerkers optimaal begeleiden, trainen en coachen naar maximale inzetbaarheid.
Denk aan een intake werkgerelateerde klachten, arbeidsgerelateerde herstelbegeleiding, werkplekonderzoeken, en fit4the job trainingsprogramma's

Personen die een ongeluk hebben gehad

Doordat we met verschillende disciplines samenwerken en zelf de nodige expertise in huis hebben, willen we deze personen maximaal inzetbaarbaar maken voor de eigen functie of een passende functie binnen uw bedrijf

Personen met een whiplash

Door onze producten kunnen we deze medewerkers optimaal begeleiden, trainen en coachen naar maximale inzetbaarheid.
Denk aan een intake werkgerelateerde klachten, arbeidsgerelateerde herstelbegeleiding, werkplekonderzoeken, en fit4the job trainingsprogramma's

RSI-patiënten

Door onze producten kunnen we deze medewerkers optimaal begeleiden, trainen en coachen naar maximale inzetbaarheid.
Denk aan een intake werkgerelateerde klachten, arbeidsgerelateerde herstelbegeleiding, werkplekonderzoeken, en fit4the job trainingsprogramma's.

Contact

Vestigingen

De Scheper 312, 5688 HP OIRSCHOT (route)
Nicolle Haans
06-13346343
Nicolle.Haans@immens-advies.nl

sporenring 136, 5053 EE GOIRLE (route)
Nicolle Haans
06-13346343
Nicolle.Haans@immens-advies.nl

Informens/Immens Advies

Internetadres: http://www.immens-advies.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2007

6647