Samen werken aan
duurzame participatie

Perspectief Groep B.V.

Organisaties beter maken; dat is wat ons drijft! Wij geloven dat een succesvolle organisatie begint bij gezonde, professionele medewerkers.

Een laag verzuim, medewerkers op de juiste plek, een veilige, gezonde werkomgeving voor iedereen, daar gaan we voor! Wij helpen organisaties hun verzuim...
meer...

Organisaties beter maken; dat is wat ons drijft! Wij geloven dat een succesvolle organisatie begint bij gezonde, professionele medewerkers.

Een laag verzuim, medewerkers op de juiste plek, een veilige, gezonde werkomgeving voor iedereen, daar gaan we voor! Wij helpen organisaties hun verzuim terug te brengen. En begeleiden medewerkers van werk naar werk.

Soort organisatie: Zelfstandige organisatie. Tevens aangesloten bij OVAL.

Perspectief Groep B.V. is in het bezit van de ISO-certificering & Arbodienstcertificering

Onderscheid met andere organisaties

�?� Integrale dienstverlening: expertise op het gebied van Organisatie, Personeel en Verzuim
�?� Maatwerk: afstemmen van onze dienstverlening en service op situatie, behoeften en wensen
�?� Duurzame oplossingen: oplossen van het acute probleem & vaststellen en verhelpen van diepere oorzaken om herhaling te voorkomen.
�?� Betrokken, vaste contactpersoon: een vast, deskundig aanspreekpunt

minder...

Diensten

Work Ability Index (WAI)

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De score op werkvermogen (uitstekend, goed, matig, slecht) geeft een inschatting van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Perspectief ondersteunt medewerkers in het behouden en verbeteren van de inzetbaarheid. Denk hierbij aan (leefstijl) coaching, (preventief) spreekuur bij de bedrijfsarts, begeleiding van de ergonomisch adviseur, advies van een loopbaanadviseur of het geven van diverse trainingen en workshops.

Arbeidsdeskundig advies

Wij verzorgen Arbeidsdeskundige onderzoeken, conform de eisen van de Wet verbetering Poortwachter. Daarnaast is het ook mogelijk om maatwerk arbeidsdeskundig advies te krijgen.

Werkplekonderzoek

Dankzij gericht onderzoek op of van de werkplek kan ziekte bij werknemers beperkt of zelfs voorkomen worden. Zo kan de uitslag van een onderzoek zijn dat de werkplek aangepast moet worden om zo acute of chronische gezondheidsklachten voor te zijn.

Onze onderzoeken richten zich op geluid, licht, trillingen, fysieke belasting, luchtkwaliteit, binnenklimaat, gevaarlijke stoffen en bijvoorbeeld biologische agentia (virussen, schimmels, bacteriën) of een combinatie hiervan. Onze arbeidshygiënisten doen onderzoek naar de blootstelling van de hele productieomgeving of naar de werkplek van de individuele werknemer.

Keuringen

Kan uw medewerker onbezorgd aan de slag in zijn functie? Een keuring kan op deze vraag antwoord geven. Voor sommige functies zijn medische keuringen zelfs verplicht. Perspectief biedt als arbodienst verschillende keuringen aan. Denk aan een rijbewijskeuring, bodemsaneringskeuring, asbestkeuring of preventief medisch onderzoek (PMO).

PMO

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden om de gezondheid van medewerkers te bewaken en te bevorderen.

Het PMO voor individuele medewerkers bestaat uit onderzoek van de gezondheid. Aan de hand van de uitslagen van het onderzoek worden (eventuele) activiteiten (interventies) ingezet om de gezondheid te verbeteren. De Arbowet verplicht elke werkgever om zijn medewerkers een PMO aan te bieden.

RI&E

De RI&E vormt een belangrijke basis voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Bij goede arbeidsomstandigheden is de kans op ongelukken en verzuim kleiner. Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak, kunt u de risico's aanpakken. Perspectief kan de RI&E uitvoeren en toetsen of u daarbij ondersteunen.

Een onverwachts (ernstig) ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg dat uw Risico-inventarisatie actueel is!

Coaching

Als uw medewerker niet lekker in zijn vel zit, kan het werk hier flink onder lijden. Indien het niet lukt om een duurzame oplossing te vinden, is de kans groot dat een medewerker minder gaat functioneren of zelfs uitvalt. Coaching kan helpen dit te voorkomen. De coaches van Perspectief helpen u graag verder. Zij gaan op zoek naar een begeleidingsvorm die precies bij uw medewerker past. Wat de situatie ook is.

Arbeidsmobiliteit

Onze drive: mensen en organisaties helpen om hun mogelijkheden en talenten optimaal te benutten. Van loopbaanadvisering, training en assessments tot re-integratie 2e spoor en outplacement. Wij staan voor een menselijke maat in onze dienstverlening en bieden wezenlijke aandacht. Daarom levert onze aanpak gemotiveerde en tevreden werknemers op, tot tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Arbodienstverlening

Wij geloven dat het mogelijk is dat in elk type organisatie het verzuim ten gevolge van ziekte tot een minimum kan worden beperkt. Het blijkt dagelijks dat door de inzet van de werkgever, de werknemer en de expertise van Perspectief, verzuim kan worden voorkomen en herstel kan worden bevorderd inclusief een snelle en duurzame re-integratie. We ondersteunen werkgevers bij de (groei naar) eigen regie of ontzorgen ondernemingen volledig met onze full service dienstverlening.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers die

Werkgevers die hun organisatie en hun mensen 'beter' willen maken en daarbij een kennispartner kunnen gebruiken.

Contact

Vestigingen

Lorentzstraat 33, 3846 AV Harderwijk (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

De Brand 42, 3823 LK Amersfoort (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Veteranenlaan 1, 1183 DL Amstelveen (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Amerikaweg 8, 9407 TK Assen (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Westbroek 47, 4822 ZX Breda (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Abe Lenstra boulevard 10, 8448 JB Heerenveen (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Stationsplein 57 , 1703 WE Heerhugowaard (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Jan Tinbergenstraat 202, 7559 ST Hengelo (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Rompertsebaan 62A, 5231 GT 's Hertogenbosch (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

De Molen 37, 3994 DA Houten (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Randwycksingel 35, 6229 GK Maastricht (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Dokter Klinkertweg 12-20, 8025 BS Zwolle (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Roermond (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

De Bree 18b, 7468 DN Enter (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Delftechpark 13, 2628 XJ Delft (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Tielweg 26, 2803 PK Gouda (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Balthasar Bekkerwei 102, 8914 BE Leeuwarden (route)
Marleen Ruitenbeek
0341-438700
info@perspectief.eu

Perspectief Groep B.V.

Internetadres: https://www.perspectief.eu

Aantal werknemers: 600
Aantal vestigingen: 20
Oprichtingsjaar: 2002

12071