Samen werken aan
duurzame participatie

Interview: Ithaka Your Way Home

“Iedereen is goed in iets, samen zijn we goed in alles”

In gesprek met Patrick Groenewegen, directeur Ithaka Academie (onderdeel van Ithaka Your Way Home).

De Ithaka Academie begeleidt mensen vanuit hun motivatie via werk naar een plek in de samenleving. Door middel van een plan van aanpak worden diverse doelgroepen geholpen naar werk of ondernemerschap. “Werk is zoveel méér dan het hebben van een contract", vertelt Patrick Groenewegen. “Naast ritme in de week en collega’s, is het ook een manier om je te identificeren, mee te doen en de taal te leren. Statushouders hebben moeite om werk te vinden, ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt. De Ithaka Academie stelt dan ook dat we in Nederland niet te maken hebben met een tekort aan arbeidskrachten, maar met een matching probleem.”


Huidige systeem grootste uitdaging
“Het huidige systeem is de grootste uitdaging. In de samenleving benadrukken wij de tekorten bij mensen die aan de zijlijn staan, zoals: je hebt geen geld en geen huis. Laten we voortbouwen op wat er wel is. Wij willen dat iedereen zelfredzaam is, maar het ontbreekt aan uitleg. Statushouders horen dat ze geen fouten mogen maken, dat deze gevolgen kunnen hebben voor hun procedures. Geef mensen het voordeel van de twijfel.

Daarnaast ontbreekt het ook vaak aan begeleiding bij de toekomstige werkgever, wat zorgt voor onnodige uitval. Het team van de Ithaka Academie geeft mensen een kruiwagen, zoals iedereen deze heeft gehad in welke vorm dan ook, en geeft een duwtje in de juiste richting. Wij helpen zowel de werknemer als de toekomstige werkgever, zo ontstaat een duurzame match.”

De weg wijzen
Bij de Ithaka Academie wordt gewerkt met diverse doelgroepen, van asielzoekers, niet-uitkeringsgerechtigden en uitkeringsgerechtigden tot ex-gedetineerden. Patrick Groenewegen is trots op de zelfredzaamheid van de doelgroep. “75% moet alleen wegwijs gemaakt worden. Via het programma arbeidsmarkt fit heeft de Ithaka Academie een uitstroom van 70% tot 80%. Kandidaten bellen na afloop om te vertellen hoe goed het gaat en weten zelfbewust hun route te vinden.”

Meer dan een keurmerk
De Ithaka Academie voelt de noodzaak voor een keurmerk omdat overheidsinstanties daarom vragen in aanbestedingen. Patrick Groenewegen is positief verrast en heeft onderschat wat het hebben van een keurmerk voor impact heeft op zijn hele team. “De certificering helpt bij het systematisch uitwerken en opbouwen van de organisatie.”

Samenwerking
In het ideaalbeeld van Patrick Groenewegen fungeert het Keurmerk Arbeid ook als een platform. “Laat het een open source zijn waarin we samenwerken en naar elkaar doorverwijzen. Dit werk doe je omdat je echt iets wil betekenen. Iedereen is goed in iets, samen zijn we goed in alles.”

Sinds oktober 2023 is Ithaka Your Way Home Aspirant-Keurmerkhouder Arbeid.

www.ithaka-academie.nl