Samen werken aan
duurzame participatie

In gesprek met Keurmerkhouder Stichting EEGA Plus: Jongeren duurzaam laten participeren op de arbeidsmarkt

Stichting EEGA Plus, onderdeel van EEGA Groep, is een organisatie die jongeren begeleidt naar een betaalde baan door het aanbieden van trajecten op maat. Het doel van het traject is duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zodat de jongeren zich weer waardevol voelen. Door diverse redenen is het deze jongeren niet gelukt om een startkwalificatie te behalen. Hierdoor vallen ze uit, zitten ze vaak thuis en voelen zich nutteloos. Manja Lipman-Noot, contractmanager bij EEGA Groep: ‘’Als je op je 21e het gevoel hebt al afgeschreven te zijn voor de arbeidsmarkt, dan is dat best wel hard op die leeftijd.’’

Daarom biedt Stichting EEGA Plus trajecten die starten met een periode van onderzoek om erachter te komen wie de jongere echt is en waar diens interesses liggen. Met behulp van een multidisciplinair team wordt er per jongere specifiek gekeken wat diegene nodig heeft om succesvol te zijn in de richting waarin ze willen gaan werken. Het kan gaan om een opleiding of alvast snuffelen bij een bedrijf in de vorm van een stage.

Jongeren en het gedragspatroon als grootste uitdaging
Stichting EEGA Plus werkt met jongeren tussen de 18 en 27 jaar die uitgevallen zijn in het voortgezet beroepsonderwijs en geen startkwalificatie hebben behaald. ‘’Het is een doelgroep die niet op andere manieren de weg naar een startkwalificatie heeft kunnen vinden.” Het zijn veelal jongeren met een diagnose, zoals autisme, een visuele beperking of aangeboren hersenletsel. Ze hebben daarnaast vaak te horen gekregen wat ze niet kunnen en zijn mede daardoor thuis komen te zitten.  

De grootste uitdaging is vaak om bepaalde coping van jongeren te doorbreken. Volgens Manja Lipman-Noot missen ze vaak nog bepaalde werknemersvaardigheden. Bijvoorbeeld interesse tonen in andere collega’s, op tijd te komen op werk of naar een bedrijfsuitje gaan. "Sommigen hebben ook wel een bepaalde beperking en dat weten ze ook van zichzelf. Maar dat betekent niet standaard dat een werkgever daar alles aan kan doen om dat weg te nemen. Dus wij moeten ze handvatten meegeven waardoor het voor hen hanteerbaar wordt in een normale werksituatie."

Keurmerk Arbeid
Sinds 2010 heeft Stichting EEGA Plus het Blik op Werk Keurmerk Arbeid, omdat het doel van het Keurmerk - participatie op de arbeidsmarkt door het bieden van kwalitatief hoge dienstverlening - matcht met de visie van de organisatie. Manja Lipman-Noot: ‘’De rode draad binnen onze organisatie is om jongeren duurzaam te kunnen laten participeren op de arbeidsmarkt.’’  Het is waardevol om te streven naar duurzame inzetbaarheid van jongeren die voor hun gevoel al waren afgeschreven op de arbeidsmarkt.

www.eegaplus.nl